Rechtenvrije stockfoto-id: 499436344

Hand holding a small green house with a young green plant growing on the roof / Ecohouse concept - Afbeelding

duurzaam toelaatbaar verantwoord vernieuwbaar leef leven levend levende overleven rechtstreeks scherp scherpe verderleven voortbestaan wonen huis onderbrengen onderkomen woonhuis abel deugdelijk duchtig gezond hartig habitat heem moederland tehuis thuis bouwvak bouwwerk constructie constructiebouw fabricage groen groene groene jongen groentje onervaren begrip opvatting bouw bouwen de bouw gebouw opbouwen grondstof materiaal materieel materiele materiële naaigoed wereldlijk wereldlijke bezit bezitting domein eigendom eigendomsrecht eigenschap goed karakteristiek kenmerk land landgoed onroerend bezit rekwisiet dak bijtellen optellen toevoegen voeg toe agent vertegenwoordiger bedrijf bedrijfsleven businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven aanschaffen koop kopen hygienisch leeg mooie prachtig proper schoon design dessin ontwerp vormgeving eco ecologie efficient efficiënt energie leefomgeving milieu omgeving clan familie gezin stam fiancieren fianciëren financien financieren financiering financiën aangenaam bevriend bevriende bondgenoot hartelijk sympathiek vriendelijk vriendschappelijk begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde bevatten bijhouden houden tegenhouden vasthouden huisvesting investering blad bladeren bladeren krijgen doorbladeren plaat lenen lening uitlenen fotomodel mannequin model staan modelleren tonen hypotheek hypothekeren lijfrente afsluiten verpanden natuur centrale fabriek plant planten site bezoedeling milieuverontreiniging milieuvervuiling pollutie smet verontreiniging vervuiling aankoop aankopen aanschaf aanwinst afkopen bekomen gewin nastreven verwerven verwerving waard winnen echt echte oprecht real reeel reele reëel reële typisch vast waar werkelijk herbruiken recycleer recycleren barst huren huur kloof scheiding scheur schisma verhuren residentie woonplaats besparing jong jonge klein minuscuul nietig ruimte spatie technologie sms tekst aan boom houten houterig