Rechtenvrije stockfoto-id: 637071106

Green Asparagus in the Field - Afbeelding

akkerbouw landbouw landbrug asperge belgie belgië biologisch biologische close up blozen kleur kleuren gecultiveerd aanbouw teelt besnoeiing doorploegen geslepen gesneden kappen knippen scheiden schudden slijpen snee snijden snit spijbelen stoppen stuk verdelen verminderen voorsteken donkerheid duisternis schemering detachement detail detailleren gedetailleerd beschrijven gedetailleerd uitleggen kleinigheid persoonsgegevens algemeen nederlands algemêen nederlands nederlander nederlanders nederlands nederlandse ecolog leefomgeving milieu omgeving boerderij boerenbedrijf landbouwbedrijf akker gebied speelveld terrein vak vakgebied veld velden wei weide weiland eten voedsel fris grof nieuw nieuwe onbehoorlijk onbeleefd onbeschoft vers zoet versheid hovenieren park tuin tuinieren groen groene groene jongen groentje onervaren groei toename begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde behalen binnenhalen gewin oogst oogsten oogstfeest opbrengst winnen het oogsten abel deugdelijk duchtig gezond hartig bevatten bijhouden houden tegenhouden vasthouden holland hollandse nederland lemmet mes messe grond land landen leven levensduur levenslang macro handmatig manueel natuur netherland ander jong jonge af bedorven van orgaan organisch organische bedrijf centrale fabriek plant planten site aanplanting plantage schuren zand zandkleurig zandkleurige zandstrand zavel aanpassen jaargetijde kruiden rijp rijpen seizoen seizoengebonden bron de lente lente lentetijd springen springtij veer voorjaar weel weels wel gewas groente groenvoer plantaardig blank blanke wit wite witte jeugd jeugdig jongen jongeren