Rechtenvrije stockfoto-id: 1009739914

Dream Big, Set Goal, Take Action written in notebook on wooden desk with marker pen and glasses. Top view. - Afbeelding

inspirational bedoeling doel goal objectief oogmerk hiv positief positief stellende trap prestatie verwezenlijking actie aktie beweging handeling mechanisme werking aankondiging advies raad stembus groot omvangrijk volwassen bedrijf businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven carriere carrière loopbaan betwisten uitdagen uitdaging wraken aankruisen aanvinken afvinken checken controle controler controleren inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje beheersen beheersing besturen invloed zakelijk creatief beslissing besluit verdict determin ontwikkel me ontwikkelen uitgroeien ontwikkeling dromen droom hoop aanmoediging bemoediging evolutie brandpunt focus toekomst toekomstig adem ademhaling inademen inademing ingeving inspiratie beademen inspireer inspireren sleutel toets toonaard toonsoort leven levensduur levenslang administratie bedrijfsleiding bedrijfsvoering beheer bestuur directie management marketing motiv motieven kans mogelijkheid ontwerp ontwerpen plan plannen schema aanhalen aanhaling aanhalingsteken bestek citaat citeren offerte prijsopgave quoteren aanpassen bepalen dekken harden ingesteld ingestelde instellen introduceren klaar klare neerzetten ondergaan opdragen serie set sete toestel verzameling voorbereid voorbereide zetten context het plaatsen oplossing strategie succes voorspoedigheid gelukt geslaagd succesvol neem nemen pakken schietschijf dacht gedachte idee denkbeeld droombeeld geestesverschijning gezichtsvermogen kijk visie visioen zicht wens wensen willen