Rechtenvrije stockfoto-id: 1200217612

Close up Woman fills in to do list or goals in spiral notepad on wooden table, selective focus - Afbeelding

losse flodder spatie blog album beboeten boek boeken e book noteren pl only reserveren vlammen bedrijf bedrijfsleven businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven controlelijst close up begrip opvatting creatief design dessin ontwerp vormgeving educatie onderwijs opvoeding efficient efficiënt werkzaam efficiency efficientie efficiëntie rendement element fractie gegeven freelance begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde gedachte idee ingeving identiteit identiteiten persone persoonlijkheid data informatie lijst afgietsel imitatie imiteren naapen nadoen namaak naäpen model aanduiden aantekenen aantekening briefje constateren faam noot nota notitie opmerken opschrijven toon cahier notitieboekje schrift blocnote notepad ertegen lijdend voorwerp meewerkend voorwerp protesteren voorwerp bureau dienst goede diensten invloed kantoor kantoorgebouw overheidsdienst werkplek blad bladeren bladzijde dienen doorbladeren loopjongen mot nummeren oppiepen oproepen page pagina pagineren behangen document eindwerk essay papier papieren werk pastel pastelkleur cel celle cellen cels omheining ren schrijven potlood bevolken bevolkt bewonen familie lui massa mensen personen verwanten volk persoonlijk anjer rooskleurig rooskleurige rose roze ontwerpen plan plannen schema presentatie voordracht geheugensteuntje scholen school schoolgebouw universiteit selectieve nadruk kronkel spiraal spiraalvorm spirale sms tekst blank blanke wit wite witte vrouw arbeid arbeidsplaats bespelen bewerken bewerkstelligen job werken werkstuk geschrift geschrijf oeuvre schrijf schrijfsel script