Rechtenvrije stockfoto-id: 1095983522

Close up of braille Code. Abstract backgrounds and textures - Afbeelding

braille code coderen programmeren wetboek jargon spraak taal tong textuur abstract abstract kunstwerk abstracte abstractie abstraheren afgezonderd afleiden afwezig afzonderen algemeen gescheiden korte inhoud onttrekken onttrokken ontvreemden samenvatten samenvatting terugtrekken theoretisch uittreksel vaag verstrooid toegankelijkheid alfabet verblinden blindheid album beboeten boek boeken e book noteren pl only reserveren vlammen karakters close up communiceer communicatie verbinding mededelingen creatief design dessin ontwerp vormgeving onbekwaamheid gehandicapt gehandicapten invalide invaliden mindervalide onklaar document documenteren doortje punt educatie onderwijs opvoeding grafisch grafische handicap gezondheid welzijn illustratie data informatie ongeldig geleerde geleerdheid kennis leren brief karakter letter letterteken niemand blad bladeren bladzijde dienen doorbladeren loopjongen mot nummeren oppiepen oproepen page pagina pagineren behangen eindwerk essay papier papieren werk patroon sjabloon aanduiden aangeven aanwijzen erop wijzen komma tonen uiteenzetten uitgangspunt wijzen gelezen horen lezen ontvangen voorlezen betekenis gevoel gewaarworden gewaarwording verstand waarnemen zintuig betekenissen conditie fysiek staat stat stats status vorm bord gebaar gebarentaal markering ondertekenen signeren speciaal teken teken verkeersbord voorteken maatschappelijk sociaal het bestuderen symbole symbool stelsel systeem sms tekst denkbeeld droombeeld geestesverschijning gezichtsvermogen kijk visie visioen zicht beeldschermachtergrond behang behangpapier behangselpapier wallpaper blank blanke wit wite witte