Ondertekende modelvrijgave is geregistreerd bij Shutterstock, Inc.

Rechtenvrije stockfoto-id: 1089750587

Adorable little boy in hardhat with paper megaphone on brick wall background - Afbeelding

bouwer amai boy huisboy jongen jongens kerel kerels knaap mannen tsjongejonge bouwvakker megafone megafoon beetje goed klein weinig aanbiddelijk behangen document eindwerk essay papier papieren werk billijk correct eerlijk juist recht rechterkant rechts rechtschapen rechtse rechtvaardig verbeteren degelijk geluid geluid maken gezond klank klinken sont toon toon voortbrengen stem advertentie reclame aankondigen declareren kondig aan uitspreken verklaren verkonden verkondigen aandacht attenties opgelet paraatheid baas bazin chef opzichter baksteen bakstenen beschermengel kanjer toeverlaat bullhorn bedrijf bedrijfsleven businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven kaukasier kaukasisch kaukasische kaukasiër kind klein meisje kleine jongen kinderjaren kindertijd communicatie verbinding begrip opvatting conflict conflicteren confligeren geschil onverenigbaarheid overlappen strijd strijdig tegenstrijdigheid afschrift editie kopie kopieren kopij kopiëren naapen nabootsen nabootsing nadoen namaak naäpen ontvangen charmant geestig guitig knap koddig leuk lief olijk schattig zoetjes apparaat toestel ingenieur machinist probleemoplosser toekomst toekomstig baan beroep job klus taak bericht boodschap journaal nieuws persoon afspelen bespelen doen alsof meespelen optreden schouwspel speel spel spelbeweging spelen stuk toneelstuk portret portrets oefening probleem manifestatie protest protestactie protesteren schreeuw schreeuwen ruimte spatie spreek spreken doorhalen doorstrepen schijnen slaan staken staking toeslaan treffen uitwissen wissen sms tekst inhoud volume muur