Rechtenvrije stockfoto-id: 125192411

Abstract of modern high tech internet data center room with rows of racks with network and server hardware. - Afbeelding

data gegeven gegevens server computer computering netwerk technologie centraal centreren centrum concentreren middelpunt midden wolk wolkje abstract abstract kunstwerk abstracte abstractie abstraheren afgezonderd afleiden afwezig afzonderen algemeen gescheiden korte inhoud onttrekken onttrokken ontvreemden samenvatten samenvatting terugtrekken theoretisch uittreksel vaag verstrooid databank database gegevensbestand kamer ruimte vertrek zaal opslag bediening dienst dienstgeving dienstverlening eredienst service van dienst zijn datacenter klaren pijnbank rek hardware advies bijstand hulp ondersteunen ondersteuning steun steunen support internet communicatie verbinding bedrijf businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven informatie blank blanke wit wite witte stelsel systeem bedrijvigheid industrie nijverheid sector werklust provid digitaal digitale vinger electrische stroom elektriciteit grootmacht kracht macht machten mogendheid spanning strom stroom toevoer vergroting vermogen voeden voeding blauw blauwe depressief depressieve teneergeslagen high hoge hoog rij roeien ruzie deur apparaat toestel bont fel helder intelligent levendig monter opgeruimd slim vrolijk copyspace aanpakken aanraken bedienen behandelen betasten gebruiken handgreep handvat hanteren heft hengsel houden omgaan finaal net netto strikken uiteindelijk vaals val valstrik computeren computergebruik gegevensverwerking informatica afschrift editie kopie kopieren kopij kopiëren naapen nabootsen nabootsing nadoen namaak naäpen ontvangen exemplaar ruimte apparatuur uitrusting interieur netwerken beveiliging geborgenheid onderpand veiligheid veiligheidsdienst zekerheidstelling