Rechtenvrije stockillustratie-id: 501242908

Molecular, protein structure model, 3d render illustration - Illustratie