Alleen voor redactioneel gebruik
Redactionele auteursvermelding: Michele Paccione / Shutterstock.com

Rechtenvrije stockillustratie-id: 426782113

MAY 26, 2016: Illustrative editorial cartoon of Donald Trump as a super hero. - Illustratie