Vilkår for bruk

Se våre retningslinjer for personvern

Denne oversettelsen er kun til informasjonsformål og er ikke et juridisk bindende dokument. Se de opprinnelige vilkårene på engelsk.

 1. Aksept av vilkårene
 2. Immaterielle rettigheter; begrenset lisens til brukere
 3. Shutterstocks varemerker
 4. Informasjon du oppgir
 5. Innholdet ditt
 6. Påstand om brudd (på opphavsretten) / DMCA-merknader
 7. Begrensninger
 8. Begrensning og avslutting av bruk
 9. Lenker til tredjeparts nettsteder
 10. Garantier og fraskrivingsklausuler
 11. Skadesløsholdelse
 12. Diverse

Les disse brukervilkårene nøye før du åpner eller bruker dette nettstedet, programvaren, appene og/eller programtilleggene som er gjort tilgjengelig av Shutterstock eller dets tilknyttede selskaper (individuelt og kollektivt: «nettstedet»).

Aksept av vilkårene

 1. Du godtar og er bundet av vilkårene som er angitt nedenfor, og i eventuelle endrede vilkår eller ytterligere vilkår som Shutterstock, Inc. («Shutterstock») kan publisere fra tid til annen (samlet kalt «vilkårene»). Hvis du ikke godtar alle vilkårene i vilkårene for bruk, må du ikke gå inn på eller bruke dette nettstedet.
 2. Shutterstock kan endre disse bruksvilkårene fra tid til annen. Den fortsatte tilgangen til eller bruk av nettstedet utgjør din aksept av slike endringer. Tilgangen din til og bruk av nettstedet er underlagt den gjeldende versjonen av bruksvilkårene, reglene og retningslinjene som er lagt ut på nettstedet ved tidspunktet for slik bruk. Du bør regelmessig sjekke «Vilkår for bruk»-lenken på hjemmesiden til shutterstock.com for å se de gjeldende vilkårene. Hvis du bryter noen av vilkårene for bruk, avsluttes lisensen din for tilgang til eller bruke dette nettstedet automatisk.

Immaterielle rettigheter; begrenset lisens til brukere

 1. Med forbehold om at du overholder disse vilkårene for bruk, eventuelle lisensavtaler med Shutterstock, og loven, og du besøke og bruke nettstedet. Shutterstock forblir eneeier av alle rettigheter, titler og interesser i nettstedet og forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i henhold til disse vilkårene for bruk. Shutterstock kan etter eget skjønn til enhver tid og av hvilken som helst grunn, endre, erstatte eller avvikle nettstedet eller deler av det, med eller uten varsel. Shutterstock tilbyr nettstedet på en «som det er» og «som tilgjengelig» basis.
 2. Alt innhold på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, bilder, film, musikk og tilhørende metadata (samlet «Shutterstock-innholdet»), samt valg og arrangement av Shutterstock-innholdet, er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerke, patent, handelshemmelighet og andre lover og avtaler om immaterielle rettigheter. Uautorisert bruk av Shutterstock-innhold bryter med slike lover og disse vilkårene for bruk. Med unntak av det som uttrykkelig er gitt her eller i en separat lisensavtale mellom deg og Shutterstock, gir Shutterstock ingen uttrykkelig eller underforstått tillatelse til å bruke nettstedet eller noe Shutterstock-innhold. Du samtykker i ikke å kopiere, publisere, ramme, lenke til, laste ned, overføre, modifisere, tilpasse, lage avledede arbeider basert på, leie, lease, låne, selge, tildele, distribuere, vise, utføre, lisensiere, underlisensiere eller utføre omvendt utvikling av nettstedet eller noe Shutterstock-innhold. I tillegg samtykker du i ikke å bruke datautvinning, roboter eller lignende data og/eller bildeinnsamlings- og utvinningsmetoder i forbindelse med nettstedet eller Shutterstock-innhold.
 3. Med mindre du inngår en lisensavtale med Shutterstock, kan du ikke laste ned, distribuere, vise og/eller kopiere noe Shutterstock-innhold.
 4. Du må ikke fjerne noen vannmerker eller merknader angående opphavsretten som finnes i Shutterstock-innholdet.

Shutterstocks varemerker

 1. I henhold til disse bruksbetingelsene betyr begrepet «varemerke(r)» all sedvanerett eller registrerte varemerker, logoer, tjenestemerker, handelsnavn, Internett-domenenavn eller andre opprinnelsesmarkeringer som nå eller i fremtiden brukes av Shutterstock.
 2. Ingenting som er oppgitt her gir eller skal tolkes som å gi deg retten til å bruke noe Shutterstock-varemerke, med mindre det er uttrykkelig gitt av disse vilkårene for bruk.
 3. Du godtar at du ikke skal bruke Shutterstocks varemerker på en måte som bringer selskapet eller varemerkene i vanry.
 4. Du godtar at du ikke kommer til å trekke for retten eller opprette en tvistesak eller oppmuntre noen andre personer eller instanser til å utfordre gyldigheten til noen av Shutterstock-varemerkene eller merkevarerettighetene til Shutterstock.
 5. Du godtar ikke å bruke noe Shutterstock-varemerke eller noen varianter av disse (f.eks. stavefeil) som et domenenavn eller som en del av et domenenavn uavhengig av toppdomenet og heller ikke som metatag eller nøkkelord eller noen som helst form for programmeringskode eller data.
 6. Du kan aldri bruke noen ord eller merker som ligner på eller mest sannsynlig kan bli forvekslet med Shutterstocks varemerker, med mindre Shutterstock har gitt skriftlig samtykke til dette.
 7. Utseendet til og opplevelsen av Shutterstock-nettstedet, inkludert sideoverskrifter, tilpassede visuelle elementer, knappikoner og skripter er særpreget og/eller varemerket med tjenestemerket til Shutterstock. Disse kan derfor ikke kopieres, imiteres eller brukes helt eller delvis med mindre Shutterstock har gitt skriftlig samtykke.
 8. Alle andre varemerker, produktnavn og firmanavn eller logoer som brukes eller vises på Shutterstock-nettstedet, tilhører deres respektive eiere. Henvisning til produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon, etter handelsnavn, varemerker, produsent, leverandør eller på annen måte, verken utgjør eller antyder godkjenning, sponsing eller anbefaling av Shutterstock, med mindre uttrykkelig angitt.
 9. Du må ikke bruke noe Shutterstock-varemerke, logo, bilde eller annet proprietært bilde fra Shutterstock til å lenke til Shutterstock-nettstedet uten først å innhente skriftlig samtykke fra Shutterstock.
 10. Du kan ikke innramme eller lenke til Shutterstock-nettstedet eller til noe bilde uten at Shutterstock har gitt skriftlig samtykke til dette.

Informasjon du oppgir

 1. Shutterstock (eller tredjepart som handler på dets vegne), kan samle inn opplysninger knyttet til bruken av nettstedet. Tredjepartsplattformer som gir deg tilgang til nettstedet, kan samle inn informasjon om din bruk av slik en tredjepartsplattform og gjøre slik informasjon tilgjengelig for Shutterstock underlagt avtalen din med den aktuelle tredjepartsplattformen. Shutterstocks samling og bruk av all slik informasjon skal alltid være i samsvar med disse vilkårene for bruk, Shutterstocks retningslinjer for personvern og gjeldende lov.
 2. Shutterstock bruker og beskytter personopplysninger om deg, slik som navn og adresse, i samsvar med personvernerklæringen for Shutterstock. Innholdet i denne er bygget inn i disse vilkårene for bruk via referanser til den.

Innholdet ditt

 1. Du garanterer følgende for alle bilder, videoer, tekst, lydspor, eller annet innhold du laster opp eller legger ut på nettstedet («innholdet ditt»): (i) du innehar alle nødvendige rettigheter til å sende inn innholdet ditt til nettstedet og lisensene som omtales i dette dokumentet; (ii) Shutterstock behøver ikke å innhente og framskaffe lisenser fra noen tredjepart eller betale godtgjørelser til noen tredjepart for å bruke innholdet ditt; (iii) innholdet ditt krenker ikke tredjeparts rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter og personvernrettigheter; og (iv) innholdet ditt overholder disse vilkårene for bruk og alle gjeldende lover.
 2. Ved å laste opp innholdet ditt, gir du Shutterstock en begrenset, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens og rett til å kopiere, overføre, distribuere, vise offentlig og stille ut (gjennom alle medier kjent for øyeblikket eller som opprettes heretter), og lage avledede verk fra innholdet for det formål at du skal kunne redigere og vise innholdet ditt ved bruk av nettstedet, samt arkivere eller lagre innhold for tvister, rettssaker eller undersøkelser. Lisensene nevnt over fortsetter å gjelde med mindre og inntil du fjerner innholdet fra nettstedet, og da vil lisensene opphøre innen forretningsmessig rimelig tid. Uavhengig av det foregående, fortsetter lisensen for juridiske arkiverings-/lagringsformål på ubestemt tid.
 3. Du må ikke laste opp, legge ut eller overføre video, bilde, tekst, lydopptak eller annet innhold som:
  • Krenker en tredjeparts opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter eller enhver rett til publisitet eller personvern;
  • Inneholder pornografisk, ærekrenkende eller ellers ulovlig eller umoralsk innhold.
  • utnytter mindreårige;
  • avbilder ulovlige eller voldelige handlinger;
  • avbilder dyremishandling eller vold mot dyr;
  • fremmer falske ordninger eller gir anledning til et krav om villedende reklame eller urettferdig konkurranse; eller
  • bryte noen lov, vedtekt eller forskrift;
 4. Du må ikke bruke noe Shutterstock-innhold til noe formål uten først å innhente lisens til å bruke slikt Shutterstock-innhold. Eventuell bruk av Shutterstock-innhold av deg skal styres av den gjeldende lisensavtalen som er inngått mellom deg og Shutterstock. Visning og/eller distribuering for allmennheten vannmerket eller ulisensiert Shutterstock-innhold (enten innbygget i et avledet arbeid eller alene) utgjør brudd på opphavsretten.

Påstand om brudd (på opphavsretten) / DMCA-merknader

 1. Hvis du mener at et bilde eller annet materiale som er gjort tilgjengelig av Shutterstock, krenker noen opphavsrett som du eier eller kontrollerer, kan du varsle Shutterstock på måten som beskrives i våre DMCA-retningslinjer for varsel ved brudd på opphavsretten.

Begrensninger

 1. Du godtar at du ikke skal:
  • engasjere deg i noen oppførsel som skal utgjøre et brudd på noen lov eller som krenker rettighetene til Shutterstocks eller noen tredjepart.
  • bryte noen gjeldende lover eller forskrifter knyttet til tilgang til eller bruk av nettstedet, og heller ikke engasjere deg i noen aktivitet som forbys av disse bruksvilkårene;
  • bryte rettighetene til Shutterstock eller tredjepart (inkludert rettigheter til personvern og publisitet) eller misbruke, anklage, trakassere, forfølge eller true en annen;

Begrensning og avslutting av bruk

 1. Shutterstock kan blokkere, begrense, deaktivere, suspendere eller avslutte tilgangen din til hele eller deler av nettstedet, og/eller Shutterstocks innhold til enhver tid etter Shutterstocks skjønn, uten forvarsel eller ansvar overfor deg. Enhver handling av deg som etter Shutterstocks eget skjønn begrenser eller hemmer noen annen person eller enhet fra å bruke eller dra nytte av nettstedet, er strengt forbudt og kan resultere i oppheving av tilgangen din til nettstedet, uten ytterligere varsel.
 1. I tilfelle at nettstedet er tilgjengelig via en tredjepartsplattform, eller hvis Shutterstock gir lenker fra nettstedet til en tredjepartsplattform eller tillater en tredjepart å lenke fra plattformen til nettstedet, forstår og godtar du at Shutterstock ikke gir noen garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, og tar ikke ansvar for innhold i eller praksis til slike tredjeparter eller deres plattformer. Slike plattformer er ikke under kontroll av Shutterstock, og Shutterstock tilbyr og/eller tillater disse lenkene bare som en bekvemmelighet for deg. Inkluderingen av en lenke innebærer ikke tilknytning, godkjenning eller vedtak av Shutterstock.

Garantier og fraskrivingsklausuler

 1. Din bruk av nettstedet er på egen risiko. Nettstedet leveres av Shutterstock under disse bruksvilkårene «som det er» uten garantier av noe slag, enten uttrykkelig, underforstått, lovbestemt eller på annen måte. Shutterstock fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av noe slag, uansett om de er eksplisitt eller underforstått, for alle tjenester som er tilgjengelig fra nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, ikke-overtredelse og enhver annen garanti som måtte oppstå i henhold til noen lov. Uten å begrense det foregående, gir Shutterstock ingen garanti for at: (i) nettstedet vil oppfylle dine krav; (ii) tilgang til nettstedet vil være uavbrutt; (iii) kvaliteten på nettstedet vil tilfredsstille dine forventninger; og (iv) eventuelle feil eller feil på nettstedet, tjenester eller materialer vil bli korrigert. Shutterstock gir ingen representasjoner eller garantier for at nettstedet vil bli tillatt i din virkekrets, at noe av innholdet du har sendt inn, vil være tilgjengelig via nettstedet eller vil bli lagret av nettstedet, at nettstedet vil tilfredsstille dine behov, eller at Shutterstock vil fortsett å støtte bestemte funksjoner på nettstedet. I den utstrekning ansvarsfraskrivelser eller ansvarsbegrensninger ikke gjelder, vil alle gjeldende uttrykte, underforståtte og lovbestemte garantier bli begrenset til en periode på tretti (30) dager etter datoen du først brukte nettstedet, og ingen garantier skal gjelde etter en slik periode.

Skadesløsholdelse

 1. Du samtykker i å forsvare og holde skadesløs Shutterstock, dets datterselskaper, samarbeidspartnere, lisensholdere, ansatte, agenter, tredjeparts informasjonstjenester, innsendere og uavhengige entreprenører mot eventuelle krav, skader, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatavgifter) som skyldes eller er relatert til din oppførsel, din bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet, brudd eller påstått brudd på bruksvilkårene for bruk av nettstedet eller av noen representasjon eller garanti som finnes heri, uautorisert bruk av Shutterstock-innholdet eller ditt brudd på noen andres rettigheter.

Diverse

 1. Enhver konflikt eller krav som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen, eller brudd derav, skal avgjøres ved bindende voldgift administrert i henhold til kommersielle voldgiftsregler fra American Arbitration Association eller fra International Centre for Dispute Resolution som gjøres gjeldende på datoen da voldgiften finner sted, i stedet for en domstol, og dommen på tilkjennelse av voldgiftsdommerne kan legges frem for en domstol med jurisdiksjon derav eller som har jurisdiksjon over den aktuelle parten eller dens aktiva. Voldgiftsstedet skal være staten og byen New York. Språket for voldgiften skal være engelsk. Det skal være én voldgiftsdommer. Hver av partene skal dekke sine egne kostnader i voldgiften. Shutterstock skal også ha retten til å påbegynne og straffeforfølge eventuelle juridiske saker eller prosesser fremfor en kompetent domstol for å innhente et rettspåbud eller annen oppreisning mot deg i tilfelle, etter Shutterstocks eget skjønn, en slik prosess er nødvendig eller ønskelig.
 2. Disse vilkårene for bruk er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovene i delstaten New York i USA, uten hensyn til eventuelle motstridende lovprinsipper.
 3. I tilfelle eventuelle konflikter mellom disse vilkårene for bruk og en lisensavtale du angir med Shutterstock, skal vilkårene i en slik lisensavtale kontrollere.
 4. Disse vilkårene for bruk skal hverken tolkes mot eller i favør av en part, men i samsvar med den reelle betydningen av språket herav. Ugyldigheten eller manglende håndhevelse av noen del av disse vilkårene for bruk skal ikke påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten av balansen herav.