Mishandling arkivbilder

175 703 Mishandling arkivbilder, vektorer og illustrasjoner er tilgjengelig avgiftsfritt. Se mishandling lagrede videoklipp.