Patenter

Shutterstock har en portefølje med mange bransjeledende patenterte løsninger hvor kunden står i fokus.

Denne listen er laget i samsvar med det virtuelle patentets markedsprovisjoner nedfelt i 35 U.S.C. § 287(a). Produkter, tjenester, funksjoner eller egenskaper er oppført på siden for patentoppføringer.

Patentprosessen er dynamisk og innholdet på denne listen og tilknytninger mellom produkter og eiendommer kan bli endret som følge av, men ikke begrenset til: arkivering, offentliggjøring, utstedelse, lisensiering, produkt, endringer på funksjon eller egenskap, avvikling, avslutning eller andre forhold.

Innholdet på denne listen blir av og til oppdatert, men det kan hende den ikke er oppdatert når du er inne på siden. Patenter kan ha blitt utstedt i USA og andre steder uten at de står på listen. Listen kan av og til være utilgjengelig grunnet vedlikehold eller nedetid, uten at det varsles om dette på forhånd. Vi gjør alt vi kan for å oppdatere denne siden. Listen kan muligens ikke være fullstendig, og andre produkter som ikke er oppført der kan være tilknyttet én eller flere aktiva i USA eller andre steder. Selv om aktivaet ikke er oppført på listen nedenfor kan fortsatt alle juridiske rettigheter forbundet med eiendommen bli hevdet.


Amerikansk patentnr.Funksjon
9,183,215Ecommerce Images
9,582,517Ecommerce Images
9,652,558Ecommerce Images