Følgende lisens styrer ditt kjøp mellom 25. mars 2014 og 30. mai 2015. For å se den nyeste lisensavtalen, kan du klikke her. For å se hvilke lisensavtaler som gjelder for kontoen din, kan du klikke her.
Denne [ditt oversettelsesspråk] oversettelsen er kun en høflighetsoversettelse og ikke et juridisk dokument. Vennligst se den originale Engelskspråkelige teksten . Ved å laste ned et bilde fra Shutterstock nettsiden samtykker du i å være bundet av vilkårene og betingelsene som er fastsatt i den engelskspråklige versjonen av Bruksvilkårene.
SHUTTERSTOCK, INC.
VILKÅR FOR TJENESTE ("TOS")
STANDARDLISENS FOR ENKELTBRUKER

Kjære Shutterstock-kunde:

Det følgende er en rettslig avtale mellom deg og arbeidsgiveren eller annen instans hvis vegne du inngår denne avtalen for (du eller kunde) og Shutterstock, Inc., et Delawarebasert konsern med konto i Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118 og lisensgiveren herunder (Shutterstock). Shutterstocks salgsagent for mottak av betalinger utført i Britiske Pund (GBP) eller Euro skal være Shutterstock (UK) Limited, et aksjeselskap organisert i England (registrert firmanummer 08443009) med registrert kontoradresse i c/o Bryan Cave, 88 Wood Street, London EC2V 7AJ ("Shutterstock UK").

Les disse vilkårene for bruk nøye før du laster ned noen av Shutterstocks bilder og/eller innhold (bilde eller bilder). Ved å laste ned et bilde, godtar du å være bundet av vilkårene i disse vilkårene for bruk, Shutterstock privatvernerklæring og vilkårene for bruk av Shutterstocks nettside, hvis dokumenter blir innlemmet heri og gjort til den del av denne henvisningen. Ved å inngå denne avtalen, bekrefter du at hjemlandet ditt er det samme som faktureringsadressen din.

Shutterstock forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene for bruk når som helst og du godtar å være bundet av slike endringer. Om og når endringer blir foretatt til disse vilkårene for bruk, vil et varsel dukke opp på påloggingssiden din. Sørg for at du leser og forstår alle sånne endringer. Om du ikke godtar disse vilkårene for bruk som kan endres av og til, ikke last ned eller bruk noen bilder. Vilkårene for bruk som er i kraft når du blir fakturert vil kontrollere rettighetene og pliktene dine med tanke på bilder som lastes ned i løpet av hver faktureringssyklus. Om du valgte et produkt med alternativet automatisk fornying, er den effektive datoen til hver fornying avgjørende for hvilke vilkår for bruk som kontrollerer bruken av bilder. Om alternativet automatisk fornying velges for produktet ditt, blir produktet automatisk fornyet og du blir fakturert som spesifisert i beskrivelsen av produktet ditt når du gjør det opprinnelige kjøpet med mindre du deaktiverer automatisk fornying før neste fornying skjer.

Hvis bruken din ikke tillates av disse bruksvilkårene, ber vi om at du sjekker Shutterstocks Utvidede lisens som gir deg mer omfattende bruksrettigheter. Bilder lastet ned som en del av standardlisensplanen din kan bare brukes i samsvar med bruksvilkårene i standardlisensen, uavhengig av hvilke produkter du har kjøpt.

DETTE ER EN LISENS FOR EN ENKEL BRUKER. DET AUTORISERER EN PERSON TIL LISENS, NEDLASTING OG BRUK AV BILDER. Brukernavnet og passordet ditt for Shutterstock skal kun brukes av deg. Hver person som ønsker tilgang til Shutterstocks nettsider må ha sitt eget brukernavn og passord. Vi forbeholder oss retten til å overvåke kontoer og opprette midler for å stoppe brukere fra å dele påloggingsinformasjon. Tilpassede produkter for flere brukere er tilgjengelig fra Shutterstock. Kontakt Shutterstocks kundestøtte for detaljer eller se Shutterstocks produkt Multi-Share.

Bortsett fra som uttrykkelig gitt heri, kan du ikke direkte eller indirekte bruke, kopiere eller reprodusere noen bilder (helt eller delvis) mer enn to hundre og femti tusen (250000) ganger.

Dersom du er bosatt i EU og du kansellerer abonnementet ditt innen syv (7) dager før betaling til Shutterstock UK, og forutsatt at du ikke laster ned noen bilder, vil Shutterstock UK refundere betalingen du har gjort i forbindelse med kanselleringen. For å deaktivere kontoen din, kontakt support@shutterstock.com.

  DEL I
  BEGRENSET LISENS
 1. Alle bilder på Shutterstock.com og relaterte Shutterstock-nettsider (samlet kallt Shutterstocks nettsider) er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og traktater. Shutterstock og/eller de forskjellige kunsterne som gir innhold og/eller bilder til Shutterstock (Bidragsytere) eier eller kontrollerer alle rettigheter, inkludert opphavsrett ved og til bildene. Shutterstock og/eller deres bidragsytere forbeholder seg alle rettigheter ved og til bildene som du ikke får uttrykkelig i vilkårene i disse bruksvilkårene. Rettighetene dine til å bruke hvilket som helst bilde er underlagt denne lisensavtalen og er betinget av betaling til Shutterstock for bruk av bildene. Hvis du unnlater å foreta noen betaling til Shutterstock innen forfallsdato, eller hvis sjekken din ikke blir honorert eller kredittkortet ditt blir avvist eller pengene sendt i retur, vil kontoen din bli vurdert som forsømmelig. Gitt at kontoen din var gjeldende på det tidspunktet du lastet ned et bilde og du ikke hadde brutt vilkårene herav (eller vilkårene ved en annen avtale avtalt mellom deg og Shutterstock), har du retten til å bruke det nedlastede bildet, som imidlertid er underlagt disse vilkårene. Hvis kontoen din blir vurdert som forsømmelig, skal retten til å bruke hvilket som helst bilde lastet ned når som helst automatisk avsluttes hvis ikke alle betalinger sammen med eventuelle renter og Shutterstocks kolleksjonskostnader, bankkostnander og kredittkortgebyrer blir mottatt av Shutterstock ikke senere enn femten (15) dager fra den datoen kontoen ble vurdert som forsømmelig.

 2. Shutterstock gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensdekkende, bestandig rett til å bruke, modifisere og reprodusere bilder på de følgende måtene, underlagt begrensningene forklart heri og i del II herav:

  1. På nettsider;

  2. I trykte medier, digitale medier, produktinnpakning og programvare, inkludert blader, aviser, bøker (inkludert bøker som trykkes ved anmodning), e-bøker, reklame, brevhode, visittkort, produktetiketter, omslag til CD og DVD, programmer (inkludert "mobilapper") og valgri e-postmarkedsføring, gitt at ingen bilder blir reprodusert mer enn totalt tohundreogfemtitusen (250 000) ganger, og at bildene ikke kan hentes ut fra slike digitale medier eller programvare på en enkel måte.

  3. Innlemmet i film, video, multimediapresentasjoner eller reklame for kringkasting, offentlig forestilling eller strømning, gitt at det tiltenkte publikumet består av mindre enn totalt tohundreogfemtitusen (250 000) seere.

  4. Innlemmet i utskrift eller digitiale materialer for offentlig visning, inkludert boder på fagmesser eller materialer på salgssted, ekskludert såkalt reklame hjemmefra, gitt at det tiltenkte publikumet består av mindre enn totalt tohundreogfemtitusen (250 000) seere.

  5. For dekorative formål, kun for egen personlig, ikke-kommersiell bruk, ikke for videresalg, nedlasting eller distribusjon eller noe annet kommersielt bruk

  6. Om bruken du ønsker ikke forklares ovenfor, eller om du trenger å reprodusere et bilde mer enn 250 000 ganger, se den utvidede lisensen eller kontakt kundestøtte.

 3. I tilfelle du oppretter et derivert arbeid basert på eller som innlemmer ett eller flere bilder, skal alle rettigheter i og til slike bilder fortsatt eies av Shutterstock eller dets bidragsyter(e), underlagt dine rettigheter til å bruke slike bilder i henhold til vilkårene og begrensningene forklart heri.

 4. Alle andre rettigheter i bildene er uttrykkelig forbeholdt av Shutterstock for seg selv og dets bidragsytere.

 5. DEL II
  RESTRIKSJONER

  DU KAN IKKE:

 6. Bruke bilde bortsett fra som spesifisert i DEL I.

 7. Gjør bilder tilgjengelig i et digitalt eiendomshåndertingssystem, en delt stasjon eller lignende for å dele eller overføre slike bilder.

 8. Videreselg, videredistribuer, gi tilgang til, del eller overfør bilder, unntaket er gitt heri. Opplasting av hvilket som helst bilde til en nettside med en oppløsningen som overskrider visningsoppløsnigen for bruk på den tiltenkte enheten, blir ansett som et forsøk på å videredistribuere bildet.

 9. Offentlig visning av et bilde: (a) som en frittstående fil i hvilket som helst digitalt format på Internett; eller (b) i et digitalt format uten å pålegge tekniske eller skriftlige begrensinger som er ment å forhindre bruk fra tredjeparter, med mindre bildet inngår i et design med tekst eller annet innhold og den overliggende teksten eller annet innhold dekker et område på minst 33 % av den viste størrelsen av bildet. Med mindre det uttrykkelig fremkommer i denne avtalen, kan ingen andre personer bruke bildene som du er lisensiert under.

 10. Produser eller på annen måte fremkall for videresalg eller distribusjon, trykte gjengivelser av ethvert bilde som tapet eller veggkunst, på reklametavler, på lerret, papir, plast eller ethvert annet medium, med mindre uttrykkelig tillatt i DEL I.

 11. Bruk eller vis hvilket som helst bilde i forbindelse med hvilket som helst tjeneste utformet for å selge eller introdusere salg av brukerdefinerte produkter med opptrykk ved forespørsel av noen type som bruker eller innlemmer bilde(r), inkludert, som eksempel, postkort, kopper, T-skjorter, plakater, fotografisk trykk, bakgrunn, kunstverk eller andre gjenstander.

 12. Bruk et bilde sammen med pornografisk, krenkende eller på anen måte ulovlig eller umoralt innhold.

 13. Bruk av et bilde på en måte som kreker en tredjeparts varemerke eller annen opphavsrett, eller vil gi oppstandelse for et krav om villedende reklame eller uredelig konkurranse.

 14. Ved å bruke et bilde på en måte som viser en person som er avbildet på en måte en fornuftig person vil kunne finne fornærmende - dette inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av bilder: ) a i pornografi, "voksenfilmer" eller lignende: b) i reklamer for tobakksprodukter: c) i reklamer eller promoteringsmaterial for underholdningsklubber for voksne eller lignende steder, for eskorte, kontakt eller lignende tjeneste: d) i forbindelse med politiske ytringer: e) i reklame eller promoteringsmaterial for legemidler eller helsetjenester, urter og medisinske produkter eller tjenester, inkludert, men ikke begrenset til kosttilskudd, fordøyelsesmidler, urtetilskudd, personlig hygiene eller prevensjonsmidler: og f) bruk som ellers er nedverdigende, eller på andre måter inneholder ulovlige, krenkende eller umoralsk innhold. Du kan ikke bruke et bilde som inneholder likheten av en person hvis dette antyder at modellen er involvert i slik umoralske eller ulovlige handlinger eller lider av en fysisk eller mental lidelse, sykdom eller tilstand. Shutterstock tilbyr lisenser som tillater visse "sensitive" bruksområder som forbys av denne standardlisensen. Kontakt Shutterstocks kundestøtte for mer informasjon.

 15. Bruk ethvert bilde på plattformen til et sosialt medium eller annen tredjeparts nettside som krever å få rettighetene i bildet i strid mot disse vilkårene for bruk som et resultat av slik bruk. Etter Shutterstocks anmoding, skal du umiddelbart fjerne alle bilder fra slike plattformer eller nettsider. Om du trenger slik bruk, kontakt Shutterstock kundestøtte.

 16. Bruk av Shutterstocks bilder på en slik måte at dette konkurrerer med Shutterstocks næringsaktiviteter. Dette inkluderer, kun som en illustrasjon og ikke som en begrensning, visning av bilder i noe format (inkludert miniatyrbilder) for nedlasting ved en nettside eller som tilbyr Shutterstocks bilder for salg eller som inkluderer Shutterstocks bilder i maler av noen typer, inkludert maler for nettsider, dokumenter, prosjekter eller annet for distribusjon og/eller salg til tredjeparter.

 17. Bruk bilder som grunnlaget for enhver individuell eller samling av fysiske eller digitale varer eller salgsfremmende ting, som du tilbyr for salg, inkludert opprettelse av et utvalg digitale eller trykte gratulasjonskort basert på Shutterstock-bilder.

 18. Bruk et bilde markert som Kun redaksjonell bruk for kommersielle formål.

 19. Bruk av hvilket som helst bilde (fullstendig eller delvis) som et varemerke, servicemerke, logo eller annen indikasjon på opprinnelse, eller som del derav, eller som på annen måte støtter eller antyder godkjennelse av varer og/eller tjenester.

 20. Feilaktig representerer, uttrykkelig eller med rimelig implikasjo, at noe bilde ble laget av deg eller en annen personen en copyrightinnehaveren for det bildet.

 21. Samle opp eller lagre nedlastede bilder bilder som ikke brukes innen tolv (12) måneder fra datoen du først lastet ned bildet. Om du ikke bruker et bildet innen tolv (12) måneder fra datoen du først lastet ned bildet, mister du alle rettigheter til å bruke bildet.

 22. Ved bruk av automatiske programmer, applets, boter eller lignende for å få tilgang til Shutterstocks nettsider eller noe innhold knyttet til siden for hvilket som helst formål, kun ment som eksempel, nedlasting av bilder, indeksering eller hurtiglagring av innholdet på Shutterstocks nettsider.

 23. DEL III
  DIVERSE
 24. Shutterstock skal ikke, under noen omstendighet, med mindre pålagt av loven, ha noen forpliktelse til å gi tilbakebetalinger. I tilfelle Shutterstock bestemmer at du er berettiget en tilbakebetaling av hele eller deler av avgiften din, skal slik tilbakebetaling imidlertid kun gjøres til kredittkortkontoen som ble brukt opprinnelig for å kjøpe produktet. Om produktet ditt ble betalt med sjekk, vil tilbakebetalingen komme i form av sjekk.

 25. "Ikke-overførbar" som brukt heri betyr at unntatt som spesifikt gitt i disse vilkårene for tjeneste, kan du ikke selge, leie ut, laste, gi, viderelisensiere, eller på annen måte overføre et bilde eller retten til å bruke et bilde til noen. Du kan dog overføre bilder én gang til en tredjepart med det eneste formålet å få en slik tredjepart til produsere og/eller fremstille varene dine som innlemmer bilder underlagt vilkårene heri. I tillegg må arbeidet du produserer med bildet være for deg selv, din direkte arbeidsgiver, klient eller kunde, som må være sluttbrukeren av arbeidet ditt. Du går med på å ta kommersielt ansvarlige skritt for å forhindre at tredjeparter kopierer et bilde. Om du blir klar over noe uautorisert kopiering av Shutterstocks bilder, underrett oss via e-post på <a class="license-link" href="mailto:support@shutterstock.com">support@shutterstock.com.</a>

 26. Dersom du planlegger eller bruker noen av bildene som en del av en jobb med en klient eller kunde, må du føre en detaljert registrering av bruken for hvert bilde. Denne registreringen må inneholde navnet på klienten eller kunden, Shutterstocks bildenummer, samt dato eller datoene da bildene ble brukt. Du må kunne levere kopier av denne registreringen etter forespørsel fra Shutterstock.

 27. Du går med på å gi straffefrihet og holde Shutterstock, dets ledere, ansatte, aksjonærer, direktører, bestyrere, medlemmer og leverandører ansvarsfrie for eventuelle skader eller ansvar av enhver form som oppstår fra bruk av bildet annet en bruken uttrykkelig tillatt i disse vilkårene. Du går videre med på å gi straffefrihet for Shutterstock for alle kostnader og omkostninger som Shutterstock pådrar seg i tilfelle du bryter noen av vilkårene i denne eller noen andre avtaler med Shutterstock.

 28. Garantier og fremstillinger

  1. Shutterstock garanterer og fremstiller at:

   1. Nedlastede bilder som er uendret og brukt i samsvar med vilkårene for tjeneste og gjeldene lover og ikke krenker noen opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter, slike uendrede bilder vil heller ikke krenke noen tredjeparters rett til personvern eller publisitet;

   2. Uendrede bilder krenker ikke og vil ikke krenke amerikansk lov, vedtekter, forskrifter eller forskrifter;

   3. Uforandrede bilder er ikke og vil ikke være krenkende, æreskrenkende, pornografiske eller slibrige.

  2. Selv om Shutterstock foretar kommersielt rimelige tiltak for å sikre nøyaktigheten til nøkkelord og beskrivelser for bilder, i tillegg til integriteten til Shutterstocks redaksjonelle bilder, gir Shutterstock ingen garantier og/eller fremstillinger angående slike nøkkelord, bildebeskrivelser eller bilder utpekt som kun redaksjonell bruk.

  3. SHUTTERSTOCK FORETAR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER ANNET ENN DE UTTRYKKELIG GITT I DENNE PARAGRAFEN.

 29. Underlagt disse vilkårene, og forutsatt at du ikke har brutt vilkårene i denne eller noen annen avtale med Shutterstock, skal Shutterstock forsvare og holde deg skadesløs opp til ansvarsgrensene (slik som heretter definert). Slik erstatning skal kun gjelde for krav om erstatning som kan tilskrives Shutterstocks brudd på ovennevnte garantier og representasjoner direkte, sammen med utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter), som følge av eller direkte koblet til eventuelle faktiske eller truede søksmål, krav, eller søksmål med påstand besittelse, distribusjon eller bruk av bilder lastet ned og brukt av deg i henhold til disse vilkårene som brudd på Shutterstocks garantier i dette dokumentet. Denne godtgjørelsen er betinget av at du varsler Shutterstock, skriftlig, om slike krav eller truet krav, senest fem (5) virkedager fra datoen du vet eller burde ha visst om kravet eller det truet kravet. En slik melding skal inneholde alle detaljer i kravet som er kjent for deg (f.eks, Shutterstocks bildenummer, en kopi av bildet som brukes, navn og kontaktinformasjon for person og/eller enhet som står bak kravet, natur og dato for påståtte krav, kopier av eventuell mottatt korrespondanse og/eller korrespondanse som sendes i forbindelse med kravet). Meldingen må sendes på e-post eller fakses til Shutterstock på <a class="license-link" href="mailto:counsel@shutterstock.com">counsel@shutterstock.com</a> eller 1-646-786-4782 med en papirkopi til Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118, New York, New York, 10004, OBS: Generelle råd, via rekommandert forsendelse, mottakskvittering eller bud, krever mottakers signatur. Shutterstock skal ha rett til å anta håndtering, oppgjør eller forsvar av et krav eller rettssaker som gjelder denne godtgjørelsen. Du samtykker i å samarbeide med Shutterstock i forsvaret av slike krav og skal ha rett til å delta i noen søksmål på egen regning. Shutterstock skal ikke være ansvarlig for eventuelle saksomkostninger og/eller andre kostnader som påløper før du mottar fullstendig melding av kravet som her er angitt.

 30. Uansett annet som sier det motsatte som finnes heri, skal Shutterstock ikke være ansvarlig for noen skader, kostnader eller tap som oppstår som et resultat av modifiseringer utført på bilder eller sammenhengen bildene blir brukt av deg.

 31. Shutterstocks totale maksimale forpliktelse og ansvar til en enkel kunde for alle krav skal begrenses til ti tusen amerikanske dollar - 10 000 US$ - (erstatningsmaksimum).

 32. Ethvert rettslig tiltak eller sak angående gyldigheten, tolkningen og håndheving av disse vilkårene for bruk, saker som oppstår fra eller i sammenheng med disse vilkårene for bruk eller tilblivelsen av den, prestasjon eller brudd, eller relaterte anliggende skal kun fremstilles ovenfor retten i staten New York, i fylket New York, eller ovenfor United States of America for det sørlige distriktet av New York, og alle parter går med på den eksklusive domsmakten til disse rettene og fraskriver seg enhver innvending til berettigelsen eller beleiligheten til slike rettssted. De forente staters konvensjon for kontrakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke og påvirker ikke på annen måte disse vilkårene for bruk. Gyldigheten, tolkningen og håndhevingen av disse vilkårene for bruk, saker som oppstår fra eller i sammenhend med disse vilkårene for bruk eller tilblivelsen av den, prestasjon eller brudd og relaterte anliggende skal styres av de interne lovene til staten New York (uten henvisning til doktrinen om lovvalg). Du godtar at denne tjenesteprosessen ved alle handlinger, kontroverser og diskusjoner som måtte oppstå i relasjon med disse vilkårene for bruk, kan bli påvirket av å sende en kopi av registrert og sertifisert post (eller noen andre lignende former for post), forhåndsfrankert, til andre parter derimot, skal ingenting ha innvirking på retten til å utføre tjenesteprosess som på noen andre måter er tillatt ved lov.

 33. Disse vilkårene skal ikke tolkes for eller mot noen part, men i overensstemmelse med den direkte betydningen til språket herav. Ugyldigheten eller manglende evne til å håndheve noen del av disse vilkåree skal ikke påvirke gyldigheten eller evnen til å håndheve restbeholdningen herav.

 34. Om du går med på disse vilkårene for bruk på vegne av arbeidsgiveren din eller annen instans, garanterer og fremstiller du at du har rett og fullmakt til å gjøre det. I tilfelle du ikke har slik fullmakt, godtar du at du blir personlig ansvarlig overfor Shutterstock for eventuelle brudd på vilkårene i disse vilkårene for bruk.

 35. Antall bildenedlastinger tilgjengelig for deg avgjøres av produktet du kjøper. For denne avtalen blir en dag definert som de tjuefire (24) timene som begynner når produktet ditt blir kjøpt. En måned defineres som tretti (30) etterfølgende dager som begynner på og inkluderer datoen du kjøper produktet.

 36. Tildeling av anerkjennelse og copyrightvarsler for redaksjonell bruk av bilder

  1. Du skal gi en lenke tilbake til www.shutterstock.com (når mulig) -eller- gi anerkjennelse til Shutterstocks bidragsyter og til Shutterstock i forbindelse med den redaksjonelle bruken av et bilde. Slik anerkjennelse skal i hovedsak være på den følgende måten: "Navn på kunstner/Shutterstock.com"

  2. I tilfelle et bilde brukes i forbindelse med en film, TV-sending, dokumentar eller annen audiovisuelle eller multimedia-prosjekter, skal du anvende rimelige kommersielle forsøk for å tildele Shutterstocks bidragsyter og Shutterstock en anerkjennelse som gitt ovenfor.

  3. Den utilsiktede utelatelsen av førnevnte anerkjennelse vil ikke være et brudd at vilkårene herav, gitt at kunden boter på slik utelatelse etter e-postvarsel fra Shutterstock.

I TILFELLE DU BRYTER NOEN AV VILKÅRENE I DENNE ELLER NOEN ANNEN AVTALE MED SHUTTERSTOCK, SKAL SHUTTERSTOCK HA RETTEN TIL Å TERMINERE KONTOEN DIN UTEN VARSEL. SLIK TERMINERING SKAL VÆRE I TILLEGG TIL SHUTTERSTOCKS ANDRE RETTIGHETER VED LOV OG/ELLER RETTMESSIG KRAV. SHUTTERSTOCK SKAL IKKE HA NOEN FORPLIKTELSE TIL Å REFUNDERE NOEN GEBYRER BETALT AV DEG I TILFELLE DIN KONTO BLIR TERMINERT PÅ GRUNN AV ET SLIKT BRUDD ELLER FLERE BRUDD.

SHUTTERSTOCK GIR INGEN LØFTER ELLER GARANTIER OVERHODET, UTENOM DET SOM ER GITT UTTRYKKELIG I PARAGRAF 26, ANGÅENDE LOVLIGHETEN ELLER GYLDIGHETEN OM HVORDAN DU BRUKER ELLER PUBLISERER BILDER. BILDENE OG EVENTUELLE LAGRINGSMEDIER OG MEDFØLGENDE MATERIALE (EVENTUELT) LEVERES "SOM DET ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GITTE GARANTIER OM UKRENKELIGHET, SALGBARHET ELLER ANVENDELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL.

SHUTTERSTOCK GIR INGEN RETTIGHETER OG GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL BRUK AV NAVN, VARMERKER, SERVICEMERKER, LOGOER, OPPHAVSRETTSLIG BESKYTTET DESIGN ELLER VERK INNEN KUNST ELLER ARKITEKTUR AVBILDET I BILDER. DET ER DITT ANSVAR Å FORSIKRE SEG OM AT ALLE NØDVENDIGE RETTIGHETER, SAMTYKKER ELLER TILLATELSER SOM KAN KREVES FOR DIN BRUK AV BILDER HAR BLITT SKAFFET TIL VEIE. SHUTTERSTOCKS BIDRAGSYTERE LASTER OPP BILDER TIL SHUTTERSTOCKS NETTSIDER OG GARANTERER AT DE HAR ALLE RETTIGHETER SOM ER NØDVENDIG FOR GJØRE DET OG LAR SHUTTERSTOCK GI RETTIGHETENE DE GIR I DENNE AVTALEN.

SHUTTERSTOCK GARANTERER IKKE AT BILDENE, SHUTTERSTOCKS NETTSIDE ELLER ANDRE MATERIALER VIL OVERHOLDE KRAVENE DINE ELLER AT BRUKEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI. HELE RISIKOEN MED TANKE PÅ KVALITET, YTELSE OG BRUK AV BILDENE LIGGER KUN HOS DEG.

DU FORSTÅR AT DU BØR SØKE KOMPETANT RÅDFØRING FØR DU BRUKER BILDER ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST VARE ELLER TJENESTER FOR HVILKEN SOM HELST ANNET KOMMERSIELT FORMÅL.

MED UNNTAK AV DET SOM SPESIFIKT GIS i PARAGRAF 27 HERI, SKAL SHUTTERSTOCKS TOTALE SAMLEDE ANSVAR OVENFOR DEG ELLER ENHVER TREDJEPART SOM REISER KRAV VIA DEG, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER TILKNYTTET DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SHUTTERSTOCKS NETTSIDER OG/ELLER BILDER DERI (ENTEN VED KONTRAKT, FORVOLDT SKADE ELLER PÅ ANNEN MÅTE), KAN UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDE PENGESUMMEN SHUTTERSTOCK FAKTISK HAR MOTTATT FRA DEG FOR DIN BRUK AV DE GJELDENDE BILDENE.

VERKEN SHUTTERSTOCK ELLER NOEN AV SHUTTERSTOCKS LEDERE, ANSATTE, DIREKTØRER, MEDLEMMER, AKSJONÆRER ELLER STYREMEDLEMMER VIL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER INSTANS FOR NOEN GENERELLE, STRAFFERETTSLIGE, SPESIELLE, INDIREKTE, FØLGENDE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER TAP AV INNTEKT ELLER ANDRE SKADER, KOSTNADER ELLER TAP SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV BILDENE, SHUTTERSTOCKS BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ELLER PÅ ANNEN MÅTE, MED MINDRE DET GIS UTTRYKKELIG HERI, SELV OM SHUTTERSTOCK HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, KOSTNADER ELLER TAP. I INGEN TILFELLER SKAL SHUTTERSTOCKS TOTALE SAMLEDE ANSVAR OVENFOR DEG ELLER ENHVER TREDJEPART SOM REISER KRAV VIA DEG, OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER TILKNYTTET DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SHUTTERSTOCKS NETTSIDER OG/ELLER BILDER DERI (ENTEN I KONTRAKT, FORVOLDT SKADE ELLER PÅ ANNEN MÅTE) OVERSKRIDE BEGRENSNINGEN AV ANSVAR.

I TILFELLE DU BRUKER FALSK KREDITTKORTINFORMASJON FOR Å ÅPNE EN KONTO ELLER PÅ NOEN ANNEN MÅTE ENGASJERER DEG I HVILKEN SOM HELST KRIMINELL AKTIVITET SOM PÅVIRKER SHUTTERSTOCK, VIL SHUTTERSTOCK STRAKS SENDE EN KLAGE TIL www.ic3.gov, THE INTERNET CRIME COMPLAINT CENTER, ET PARTNERSKAP MELLOM DET FØDERALE ETTERFORSKNINGSBYÅET (FBI) OG NATIONAL WHITE COLLAR CRIME CENTER.

Effektiv 25 mars, 2014