Shutterstocks lisensavtale(r)

Tjenestevilkår

Gjeldende tjenestevilkår står skrevet nedenfor. Klikk her hvis du vil se tidligere versjoner av tjenestevilkårene.

Denne norske oversettelsen er kun ment som en brukerservice, og er ikke juridisk bindende. Les den originaleteksten på engelsk. Ved å laste ned et bilde fra Shutterstock-nettstedet, godtar du å være bundet av vilkårene som er beskrevet i den engelske versjonen av tjenestevilkårene.

Kjære Shutterstock-kunde:

De følgende tjenestevilkårene («TOS») er en juridisk avtale mellom deg eller arbeidsgiveren eller en annen enhet du undertegner denne avtalen på vegne av («du» eller «kunden») og Shutterstock (dette begrepet er definert i avsnitt 24 fra del 5 nedenfor). Den beskriver hvilke rettigheter og forpliktelser du har angående innholdet du lisensierer.

Les tjenestevilkårene på nytt når du kjøper innholdslisenser. Shutterstock forbeholder seg retten til å endre disse tjenestevilkårene når som helst etter eget skjønn. Shutterstock skal foreta rimelige tiltak for å varsle deg om disse endringene før de trer i kraft. Et slikt varsel kan sendes på e-post til den e-postadressen du har registrert på Shutterstock-kontoen din, en annonsering på denne siden, på påloggingssiden din og/eller på andre måter. Endringer av disse tjenestevilkårene gjelder bare for framtidige kjøp (inkludert alle automatiske fornyelser). Du sier deg enig i de nye tjenestevilkårene når du lisensierer innhold etter at slike endringer er iverksatt.

DENNE LISENSEN GIR BARE ÉN BRUKER TILLATELSE TIL Å LISENSIERE, LASTE NED ELLER BRUKE INNHOLDET. MED MINDRE DU OPPGRADERER TIL ET «TEAMABONNEMENT» ELLER EN «PREMIER-PLATTFORM»-KONTO, KAN INGEN ANDRE PERSONER (INKLUDERT MEDARBEIDERE, KOLLEGER ELLER UAVHENGIGE KONTRAKTØRER) FÅ TILGANG TIL KONTOEN DIN ELLER INNHOLD DU HAR LISENSIERT VIA DENNE.

HVIS DU KJØPER ET «TEAMABONNEMENT», BLIR RETTEN TIL Å LISENSIERE, LASTE NED ELLER BRUKE INNHOLDET BEGRENSET TIL DET ANTALLET BRUKERE TEAMABONNEMENTET TILLATER. SHUTTERSTOCKS «PREMIER-PLATTFORM» GIR TILGANG OG BRUKSRETTIGHETER TIL ET UBEGRENSET ANTALL BRUKERE SAMT ANDRE RETTIGHETER.

Kontakt kundeservice hvis du behøver tilgang og bruksrettigheter for flere personer (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte eller vårt Premier-team). Vi understreker at en bruker som fungerer som en arbeidsgiver anses som lisensholder i henhold til lisensavtalen.

 • «Innhold» innebærer alt innholdet som kan lisensieres fra Shutterstock-nettstedet, inkludert redaksjonelt, bilder, filmsekvenser og musikk (som definert i dette dokumentet)

 • «Video» innebærer, med unntak av stillbilder, alle bevegelige bilder, animasjoner, filmer, videoer eller andre lydlige/visuelle representasjoner, videoelementer, visuelle effektelementer, maler, grafikkpakker og bevegelsedesignprosjekter tatt opp i alle formater.

 • «Bilde(r)» betyr bl.a. stillbilder, vektorer, tegninger og grafikker.

 • «Musikk» betyr alle musikalske komposisjoner, masteropptak og andre opptak som inneholder lyder eller en serie av lyder, i alle formater, som enten er kjent nå eller måtte bli utviklet senere.

 • «Redaksjonelt» viser til stillbilder og videoer som vises under Redaksjonelt-fanen/seksjonen.

 • «Visuelt innhold» henviser kollektivt til redaksjonelt, bilder og video.

DEL I: LISENSER FOR VISUELT INNHOLD

 1. Shutterstock gir deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til evigvarende bruk, endring (unntatt det som er beskrevet som forbudt i denne teksten) og reprodusering av visuelt innhold på verdensbasis, som uttrykkelig er tillatt etter gjeldende lisens og med de begrensninger som er angitt her:
  1. BILDELISENSER

   1. EN STANDARD BILDELISENS gir deg rett til å bruke bilder:

    1. Som en digital reproduksjon i nettannonsering (blant annet på nettsteder), på sosiale medier, i mobilannonsering, mobile «apper», programvare, e-kort, e-publikasjoner (e-bøker, e-magasiner, blogger, osv.), markedsføring på e-post og i elektroniske medier (inkludert på video-delingstjenester som YouTube, Dailymotion og Vimeo, i henhold til de budsjettbegrensninger som er fastsatt i underseksjonen l.a.i.4 nedenfor);

    2. Trykt i fysisk form som en del av produktets emballasje og merking, brevhoder og visittkort, salgsreklame, CD- og DVD-plateomslag, eller i reklame eller kopi av materielle media, inkludert magasiner, aviser og bøker såfremt ingen bilder gjengis mer enn 500 000 ganger totalt;

    3. Som en del av en utendørs reklamekampanje, inkludert på reklameplakater, bymøbler osv., gitt at den tiltenkte målgruppen for en slik kampanje representerer færre enn 500 000 bruttovisninger.

    4. Innlemmet i film, video, TV-serier, reklame, eller andre audiovisuelle produksjoner for distribusjon i ethvert kjent medium eller medium heretter utviklet, uten hensyn til publikumstørrelse, forutsatt at budsjettet for en slik produksjon ikke overstiger 10 000 USD;

    5. For personlig, ikke-kommersiell bruk (ikke for videresalg, nedlasting, distribusjon eller noe annet kommersielt bruk)

   2. EN UTVIDET BILDELISENS gir deg rett til å bruke bilder (med rettigheter som kommer i tillegg til punkt 1–5 ovenfor og er eksklusive for utvidede bildelisenser):

    1. På en måte som er tillatt under Standard bildelisens, uten noen begrensning på antall reproduksjoner, visninger eller budsjett;

    2. Innlemmet i varer eller tiltenkt for salg eller salgsfremmende distribusjon (samlebetegnelsen «Varer»), inkludert, uten begrensning, tekstiler, kunstverk, magneter, veggkunst, kalendere, leker, skrivesaker, gratulasjonskort, og annen fysisk reproduksjon for videresalg eller distribusjon, forutsatt at slike Varer inkluderer materielle kreative eller funksjonelle elementer utover bildet/bildene.

    3. For veggkunst (der det ikke kreves ytterligere kreative eller funksjonelle elementer) for dekorative formål på en kommersiell eiendom eid av deg eller din klient, og ikke for videresalg.

    4. Innlemmet som elementer av digitale maler for salg eller distribusjon.

   3. Ta kontakt med kundeservice dersom standard eller utvidet bildelisens ikke gir de rettighetene du trenger. (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte)

  2. VIDEOLISENSER

   1. EN LISENS FOR VIDEOBRUK gir deg rett til å bruke videoer i en:

    1. multimediaproduksjon som vises eller distribueres via nettet, på sosiale medier, bruk av såkalte «apper», eller andre spredningsmåter (se begrensninger angående distribusjonsgrenser). Forutsetningen er at publikumet for denne produksjonen ikke overstiger 500 000;

    2. i forbindelse med en direkteopptreden, forutsatt at den har et publikum som ikke overstiger 500 000;

    3. på nettsteder.

   2. Ta kontakt med kundeservice dersom brukslisensen for videoen ikke gir de rettighetene du trenger. (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte)

   3. EN GRATIS VIDEOLISENS gir deg rett til å bruke en vannmerket videoer i lav oppløsning («gratisvideoen») gratis, utelukkende i test-, prøve- eller gratismateriale eller grovklippet evalueringsmateriale. Gratis videolisenser gir deg ikke tillatelse til å framvise eller distribuere noen slik video til publikum eller innlemme videoene i noen ferdige materialer. Gratis videoer kan redigeres, men du kan ikke fjerne eller endre Shutterstocks vannmerke. Gratisvideo er tilgjengelig til lisensiering under gratisvideolisensen når den lastes ned som gratisvideo, men Shutterstock gir ingen garantier og påtar seg ingen forpliktelser for å sikre at gratisvideoen er tilgjengelig for lisensen til enhver tid.

  3. REDAKSJONELL LISENS

   1. EN REDAKSJONELL LISENS gir deg rett til å bruke en gjenstand markert som «Redaksjonelt innhold» til enkeltbruk, og denne rettigheten kan distribueres over hele verden på livstid.

   2. «Enkeltbruk» i denne lisensen tillater bruken av redaksjonelt innhold i en enkelt kontekst (f.eks. en nyhet, blogginnlegg eller publikasjonsside) én gang, forutsatt at du har rettigheten til å distribuere denne bruken i et ubegrenset antall medier og distribusjonskanaler. Bruken av redaksjonelt innhold for å illustrere en trykt artikkel kan brukes om igjen på blant annet en blogg eller sosiale medier, forutsatt at den er forbundet med den originale og trykte artikkelen. All bruk som ikke er forbundet med originalartikkelen betyr at du må skaffe deg en ekstra lisens.

   3. En «redaksjonell bruk» i samsvar med denne lisensen er en bruk i deskriptive hensikter i en kontekst som har nyhetsinteresse eller interesserer allmenheten. Den kan derfor ikke brukes til kommersielle ting som annonsering eller salgsfremming.

   4. All bruken av det redaksjonelle innholdet som lisensieres i denne avtalen er også underlagt begrensningene i Del 1, Avsnitt 4 (som forbyr all bruk av distribuert kringkasting/kabel/strømmetjenester samt på bladforsider og andre trykte publikasjoner med et opplag på over 500 000). Forbudet gjelder også for alle «spesialbegrensninger» (f.eks. geografisk eller bransjespesifikke bruksbegrensninger) indikert på bildedetaljsiden og/eller som er inkludert i metadataene som følger med en gjenstand merket som redaksjonelt innhold.

   5. I forbindelse med vilkårene for denne tjenesten skal alt redaksjonelt innhold anses som «Bare for redaksjonell bruk».

   6. Ikke alt det Redaksjonelle innholdet kan lisensieres fra Shutterstock-nettstedet, og det er kanskje heller ikke tilgjengelig fra alle abonnementene. Du forstår at det redaksjonelle innholdet som er tilgjengelig for lisensiering, kan endres når som helst, og du kan ikke kreve å lisensiere et bestemt redaksjonelt innhold. Kontakt kundeservice hvis du ønsker å lisensiere noe redaksjonelt innhold som ikke kan lisensieres fra nettstedet. (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte)

 2. BEGRENSNINGER ANGÅENDE BRUK AV VISUELT INNHOLD

  DU KAN IKKE:

  1. Bruke annet av visuelt innhold enn det som uttrykkelig tillates under lisensen du har kjøpt, med hensyn til slikt visuelt innhold.

  2. Portrettere en person avbildet i visuelt innhold (en «modell») på en måte som en person med rett kan finne støtende, inkludert, men ikke begrenset til portrettering av en modell: a) I forbindelse med pornografi, «voksne videoer», voksenunderholdning, eskortetjenester, datingtjenester eller liknende; b) i forbindelse med reklame eller markedsføring av tobakksprodukter; c) i en politisk forbindelse, slik som annonse eller støtte for et politisk parti, en kandidat, valgt tjenestemann, eller i forbindelse med hvilken som helst politisk retningslinje eller synspunkt; d) en som lider av, eller behandles for en fysisk eller psykisk lidelse; eller e) umoralske eller kriminelle aktiviteter.

  3. Bruke visuelt innhold i en pornografisk, ærekrenkende eller villedende kontekst, eller på noe vis som kan anses som ærekrenkende, uanstendig eller ulovlig.

  4. Endre visuelt innhold kategorisert som «Bare for redaksjonell bruk» på en måte som endrer innholdet som vises.

  5. Bruke visuelt innhold definert som «Bare for redaksjonell bruk» (inkludert, men ikke begrenset til, redaksjonelt innhold) til kommersielle formål, blant annet annonsering, salgsfremming eller andre ikke-redaksjonelle sammenhenger.

  6. Videreselge, videredistribuere, gi tilgang til, dele eller overføre visuelt innhold, med unntak av der det spesifikt er gitt i denne avtalen. For eksempel, og ikke i form av begrensning, tillater ikke det ovennevnte visning av Innhold som, eller som en del av, et «galleri» av innhold der tredjeparter kan søke og velge fra slikt innhold.

  7. Bruke visuelt innhold på en måte som krenker en tredjeparts varemerke eller øvrig åndsrett, eller vil gi grunnlag for et krav om villedende reklame eller uredelig konkurranse.

  8. Bruke hvilket som helst visuelt innhold (helt eller delvis) som et varemerke, tjenestemerke, logo som en del av tjenesten du leverer.

  9. Feilaktig framstille, uttrykkelig eller med rimelig implikasjon, at noe bilde ble laget av deg eller en annen person enn opphavsrettinnehaveren for bildet.

 3. BESTEMTE RESTRIKSJONER ANGÅENDE FILMSEKVENSER
  1. Bruk av filmsekvenser i en multimediaproduksjon distribuert via TV-overføring, kabelnettverk, OTT-videotjeneste (f.eks. Netflix, Hulu, Amazon) eller på kinoer.

  2. Du kan ikke bruke stillbilder fra et videoopptak annet enn dem som er tatt i forbindelse med egen markedsføring, kampanjer eller reklame som leder ut fra egne videoverk.

 4. BESTEMTE RESTRIKSJONER ANGÅENDE REDAKSJONELT INNHOLD
  1. Bruk av redaksjonelt innhold i en multimediaproduksjon distribuert via TV-overføring, kabelnettverk, OTT-videotjeneste (f.eks. Netflix, Hulu, Amazon) samt kinoer eller beslektet reklamemateriell.

  2. Bruk av redaksjonelt innhold på en publikasjonsforside, et omslag eller en annen emballasje som er relatert til den underliggende bruken.

  3. Bruk av redaksjonelt innhold i en publikasjon med et opplag som overstiger 500 000 kopier.

 5. VARSLER OM KREDITERING OG OPPHAVSRETT
  1. Bruken av bilder og videoer i forbindelse med nyhetsrapportering, kommentering, publisering eller enhver annen «redaksjonell» sammenheng skal krediteres til Shutterstocks bidragsyter og til Shutterstock i følgende format:

   «Kunstnernavn/Shutterstock.com»

  2. Redaksjonell kreditering skal skrives i følgende format:

   «Kunstnernavn / Byrå / Shutterstock»

  3. I tilfeller der dette er praktisk og kommersielt mulig, skal Shutterstock krediteres for bruken av bilder og video på varer og audiovisuelle produksjoner på følgende måte:

   «Bilder brukt under lisens fra Shutterstock.com»

  4. Kreditering er ikke nødvendig i forbindelse med noen annen bruk av video og bilder, med mindre annet innkjøpt medieinnhold leveres med kreditering i forbindelse med samme bruk. Det presiseres for klarhets skyld at kreditering alltid er påkrevd for redaksjonelt innhold.

  5. I alle tilfeller skal kreditering og navngivelse være av en slik størrelse, farge og prominens at det er tydelig og leselig.

DEL 2 – MUSIKKLISENSER

 1. I forbindelse med Del 2 av disse tjenestevilkårene, skal begrepene nedenfor ha følgende betydning:
  1. «Reklame» betyr produksjon med varighet under tre minutter, som formidler et tydelig sponset og upersonlig budskap for å fremme eller selge et produkt og/eller en tjeneste.

  2. «Underholdningsproduksjon» betyr en produksjon som ikke er reklame og er ment for underholdningsformål.

  3. “DVD” means any tangible device now or hereafter devised, including without limitation, DVDs and Blu-ray discs, on which is recorded the Production and which can be accessed through a DVD or Blu-ray player or other hardware capable of playing such tangible device.

  4. «Produksjon» betyr: (i) ett (1) audiovisuelt prosjekt der lisensiert musikk er synkronisert i tidsbestemt forhold med bevegelige bilder eller stillbilder; eller (ii) ett (1) lydprosjekt der lisensiert musikk synkroniseres med fortellerstemme i sammenheng med podkast-episode, radiodokumentar eller radioreklame (enhver tillatt bruk inkludert såkalte «klippede» versjoner).

  5. “Licensed Music” means the Music made available as part of the Content and accessible via https://www.shutterstock.com/music/search

  6. «Personlig bruk» betyr, med hensyn til en produksjon distribuert via en videodelingsplattform, en produksjon med totalsum for promotering, annonsering og/eller markedsføring på under USD 4 999 (til sammen).

  7. “PRO-free Music” means those selections of Licensed Music tagged as “PRO-free”.

  8. «Nettsteder» betyr all bruk på nett (altså med tilgang via nettleser, ikke via app), unntatt sosiale medieplattformer (og lignende eller analoge plattformer som ikke er uttrykkelig nevnt her) og videodelingsplattformer (og lignende eller analoge plattformer som ikke er uttrykkelig nevnt her);

  9. «Sosiale medieplattformer» betyr Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, og lignende plattformer som Shutterstock skal avgjøre etter eget skjønn.

  10. «Fjernsyn» betyr lineær TV-programmering distribuert via kringkasting, satellitt, såkalt «IPTV» og/eller kabel-TV, men ekskluderer spesifikt OTT-videotjenester (f.eks. Netflix, Hulu, Amazon, Disney+, Apple+ og lignende eller analoge tjenester);

  11. «Videodelingsplattform» betyr YouTube (www.youtube.com), Vimeo (www.vimeo.com), og lignende nettbaserte videodelingsplattformer som Shutterstock skal avgjøre etter eget skjønn.

  12. «Pilot» betyr en produksjon under 44 minutter, som utgjør en innledende episode av en potensiell serie;

  13. «Offentlig kringkasting» betyr et kringkastet fjernsynsforetak finansiert hovedsakelig med støtte fra offentlig sektor og/eller seere, på ideell basis, inkludert uten begrensning, PBS i USA;

  14. «Podkast-distribusjonsplattform» betyr enhver nettportal med tilgang til podkaster for strømming og/eller nedlasting.

  15. «Studentprosjekt» betyr, med hensyn til enhver produksjon, eller annen tillatt bruk heri (annet enn annonsering), som er ikke-kommersiell og utført av en student som en del av et studium med en akkreditert utdanningsinstitusjon.

  16. «Teatralsk bruk» betyr visning på kommersielle kinoer;

 2. MUSIKKLISENSER

  Shutterstock bevilger deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å synkronisere lisensiert musikk i en produksjon som kan distribueres over hele verden på livstid i henhold til lisensen du kjøper (fra blant de to lisenstypene framlagt nedenfor) og underlagt restriksjonene i Del 2, Avsnitt 3 i denne avtaleteksten:

  1. STANDARD MUSIKKLISENS: «Standard musikklisens» gir deg følgende rettigheter (for klarhetens skyld: alle rettigheter beskrevet for Forbedret lisens er uttrykkelig ekskludert fra Standard musikklisens):

   1. den ikke-eksklusive retten til å synkronisere lisensiert musikk i tidsbestemt forhold med en produksjon distribuert via, eller på annen måte gjort tilgjengelig, eller lagt ut via:

    1. Nettsteder;

    2. Sosiale medieplattformer;

    3. Videodelingsplattformer, forutsatt at slik distribusjon kun er for personlig bruk; og

    4. Podkast-distribusjonsplattformer, men kun i forbindelse med lydproduksjoner i form av podkast.

    5. Teatralsk bruk, men kun i forbindelse med studentprosjekter

   2. den ikke-eksklusiv retten til å reprodusere og fremføre lisensiert musikk i, og i forbindelse med, skuespill og lignende opptredener i sanntid, men utelukkende i den grad det er studentprosjekter.

  2. FORBEDRET MUSIKKLISENS: «Forbedret musikklisens» gir deg de samme rettighetene som under en standard musikklisens sammen med den ikke-eksklusive retten til å synkronisere lisensiert musikk i tidsbestemt forhold til en produksjon, inkludert alle former for reklame, distribuert via:

   1. Fjernsyn, i ett enkelt land, forutsatt at all distribusjon av en underholdningsproduksjon via fjernsyn begrenses til kun en Pilot; eller det som er bestilt av og tilgjengelig kun via offentlig kringkaster;

   2. Radio, i et enkelt land;

   3. fysiske salgssteder, messer, utstillinger i butikk og industrielle arrangementer, forutsatt at slik bruk i alle tilfeller er begrenset til ett enkelt land;

   4. DVD, men uten å overstige 1000 eksemplarer;

   5. dataprogramvareapplikasjoner (inkludert mobilapplikasjoner eller «apper» og videospill), men uten å overstige 1000 eksemplarer eller nedlastinger (til sammen).

  3. LISENS FOR MUSIKK-PRØVEPRODUKT: En lisens for musikk-prøveprodukt gir deg retten til å synkronisere vannmerket musikk utelukkende i test-, prøve- eller gratismateriale, eller evalueringsmateriale relatert til en produksjon som ikke er ment for utgivelse. Lisensen for musikk-prøveprodukt forbyr eksplisitt å distribuere musikk til offentligheten i noen form, eller inkorporere musikk i noen sluttmaterialer. Du kan ikke fjerne eller endre Shutterstock-vannmerket fra musikk under noen omstendigheter

 3. RESTRIKSJONER PÅ MUSIKKBRUK.

  DU KAN IKKE:

  1. Underlisensiere, videreselge, leie, låne ut, tildele, gi bort eller på annen måte overføre eller distribuere den lisensierte musikken til en tredjepart, eller retten til å bruke den lisensierte musikken separat og atskilt fra produksjonen der (i henhold til lisensen din) den er utformet for;

  2. Videreselge, videredistribuere, gi tilgang til, dele eller overføre lisensiert musikk, med unntak av der det spesifikt er gitt i denne avtalen;

  3. Produsere, distribuere, selge eller på annen måte utnytte «opptak», CD-er, MP3-er eller noe annet lydprodukt som utformer lyd alene som inkorporerer lisensiert musikk, annet enn en lydproduksjon uttrykkelig beskrevet i definisjonen av «produksjon» over. I denne underseksjonen betyr «opptak» alle former for reproduksjon, enten de er kjente nå eller heretter laget, produsert eller distribuert primært for hjemmebruk, skolebruk, eller jukeboksbruk, som utformer lyd alene (unntatt synkronisert materiale);

  4. Bruke den lisensierte musikken i forbindelse med noe materiale som er pornografisk, nedsettende, ærekrenkende, obskønt, umoralsk, ulovlig eller som på annen måte bryter rettigheter til noen tredjepart(er);

  5. Bryter eksportlover, restriksjoner eller forskrifter, ved å sende, overføre eller eksportere musikk til et annet land i strid med eksportlover, restriksjoner eller forskrifter;

  6. Bruke, selge, underlisensiere, distribuere, vise, inkorporere i eller på annen måte lage lisensiert musikk, som helhet eller delvis, tilgjengelig som, eller som en del av, produksjonsbibliotekinnhold, eller nedlastbare filer eller inkludere den lisensierte musikken eller et avledet arbeid som inkorporerer den lisensierte musikken i et annet lagerprodukt, bibliotek eller samling;

  7. Remikse, mashup, eller på annen måte endre den lisensierte musikken, med unntak av å foreta enkel redigering av den lisensierte musikken (f.eks. sette start-/stoppunkter, sette fade in/out-punkter osv.) i forbindelse med utøvelse av lisensen gitt under denne avtalen;

  8. Bruke lisensiert musikk i en lydproduksjon der musikk er primærinnholdet.

 4. Med unntak av PRO-fri musikk, dersom offentlige opptreden-lisenser kreves i forbindelse med bruken av den lisensierte musikken autorisert under disse tjenestevilkårene, er du ansvarlig for å anskaffe slike lisenser på egen kostnad. Foruten eventuell kontrainformasjon i disse tjenestevilkårene: (a) dersom lovene i en domsmakt krever at, for å unngå krenkelse eller brudd av en tredjeparts rettigheter, må lisenser anskaffes fra forvaltningsorganisasjoner for opphavsrett eller lignende enheter for eller i forbindelse med aktiviteter på annen måte autorisert under disse tjenestevilkårene, skal du være ansvarlig for å skaffe og betale for slike lisenser for egen kostnad; og (b) denne avtalen inkluderer ikke noen såkalte «moralske rettigheter» eller lignende rettigheter. Du skal sende inn fullstendige og nøyaktige «noteark-filer» til de(n) relevante rettighetsinnehaverorganisasjonen(e) og videresende en kopi av hver slik noteark-fil til Shutterstock på: cuesheets@shutterstock.com. Denne forpliktelsen gjelder for all lisensiert musikk annet enn PRO-fri musikk.
 5. Uavhengig av det foregående eller noe annet her, og med hensyn til PRO-fri musikk, erkjenner og godtar du at ingenting her skal hindre Shutterstock fra å gjøre krav på en andel av såkalte «black box»-midler, eller midler som er betalte eller skal betales gjennom et inkassoselskap eller annen måte ved generell fordeling på land-for-land-basis. I tillegg, i tilfelle PRO-fri musikk fremføres offentlig (eller gjøres tilgjengelig for fremføring) av en enhet som er engasjert i utstillingen eller annen overføring av programmering (hver en «nedstrømsdistributør»), og en slik utstilling gir opphav til betaling fra en slik nedstrømsdistributør av avgifter eller royalties til en utøvende rettighetsorganisasjon i noen jurisdiksjon, skal ingenting her være til hinder for at Shutterstock kan fremsette krav om en andel av slike penger, og det erkjennes at der en nedstrømsdistributør ikke er lisensiert for å utføre Musikk gjennom lisenser med utøvende rettighetsorganisasjoner, da skal bruken av den PRO-frie musikken som er innlemmet i en produksjon distribuert, utstilt og/eller overført av en slik nedstrømsdistributør, anses å være rettet og det skal ikke være noen lisensgodkjenning (opprettet heri) på slik nedstrømsdistributør for å få lisens fra enhver utøvende rettighetsorganisasjon med hensyn til slik bruk.
 6. Du kan publisere produksjoner som inkorporerer musikk på tredjeparts «brukergenererte» innholdsdistribusjonsplattformer (f.eks. YouTube) (hver en «UGC-plattform»). Du kan ikke hevde eierskap av musikken eller på annen måte registrere noe musikk på noen UGC-plattform selv som synkronisert med din egen produksjon. Hvis du blir klar over at en tredjepart hevder eierskapsinteresser, godtar du å umiddelbart varsle Shutterstock om ethvert slikt krav.
 7. Ved inkorporering av musikken i en produksjonstype der tilliggelsen av opphavsrett er sedvanlig, skal dette krediteres i det følgende skjemaet:

  «[Music Title] framført av [Artist], brukt under lisens fra Shutterstock»

DEL III: GARANTIER OG FREMSTILLINGER

 1. Shutterstock garanterer at:
  1. Shutterstocks bidragsytere har gitt Shutterstock de nødvendige rettigheter for visuelt innhold for å gi de aktuelle rettighetene som er fastsatt i del I.

  2. Videoer og bilder i sin opprinnelige og uforandrede form, brukt i full overensstemmelse med disse vilkårene og gjeldende lov, skal ikke: i) Krenke opphavsretten, varemerker eller øvrig åndsrett. ii) Krenke tredjepartsrettigheter til personvern eller publisitet. iii) Bryte med noen amerikansk lov, vedtekt, bestemmelse, eller forskrift. iv) Være ærekrenkende, injurierende, pornografisk eller uanstendig.

  3. Redaksjonelt innhold i original og uendret form som brukes i samsvar med disse tjenestevilkårene og gjeldende lov og som ikke strider mot en tredjeparts opphavsrett. Denne garantien gjelder ikke for elementer som vises i det redaksjonelle innholdet.

 2. Mens Shutterstock jobber hardt for å sikre at nøkkelord og beskrivelser er så nøyaktige som mulig og at integriteten til visuelt innhold tilordnet status «Kun for redaksjonell bruk» opprettholdes, GIR SHUTTERSTOCK INGEN GARANTIER ELLER LØFTER FOR DET FØLGENDE: I) NØKKELORD, TITLER ELLER BESKRIVELSER, ELLER II) VIDEOLYD. Shutterstock skal ikke holde noen skadesløs eller ha noe ansvar med hensyn til eventuelle krav som skyldes unøyaktige søkeord, titler eller beskrivelser eller noe lydinnhold i videoopptak.
 3. SHUTTERSTOCK FORETAR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER ANNET ENN DE UTTRYKKELIG GITT I PARAGRAFEN «GARANTIER OG FREMSTILLINGER».

DEL IV: SKADELØSHOLDELSE OG ANSVAR

 1. Underlagt disse vilkårene, og forutsatt at du ikke har brutt vilkårene i denne eller noen annen avtale med Shutterstock, skal Shutterstock forsvare og holde deg skadesløs opptil «ansvarsgrensene» (slik som heretter definert). Slik skadeløsholdelse er utelukkende begrenset til kundens direkte skader som oppstår fra en tredjeparts krav direkte knyttet til Shutterstocks brudd på de uttrykte garantiene og fremstillingene i del II, herav tilknyttede utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer). Denne skadeløsholdelsen er betinget av at du varsler Shutterstock skriftlig om slike krav eller truet krav, senest fem (5) virkedager fra datoen du får kjennskap om eller burde ha visst om kravet eller det truet kravet. En slik melding skal inneholde alle opplysninger for kravet som du er kjent med (f.eks., bruk av relevant innhold, navn og kontaktinformasjon for person og/eller enhet som står bak kravet, kopier av eventuell mottatt korrespondanse og/eller korrespondanse som sendes i forbindelse med kravet). Meldingen må sendes på e-post eller fakses til Shutterstock på legal-notices@shutterstock.com, med papirkopi til Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: General Counsel, via rekommandert forsendelse, mottakskvittering eller bud, som krever mottakers signatur. Shutterstock skal ha rett til å overta håndtering, oppgjør eller forsvar av et krav eller rettssaker som gjelder denne godtgjørelsen. Du samtykker i å samarbeide med Shutterstock i forsvaret av slike krav og skal ha rett til å delta i noen søksmål på egen regning. Du samtykker i at Shutterstock ikke er ansvarlig for eventuelle saksomkostninger og/eller andre kostnader du eller den som representerer deg påløper før Shutterstock har fått rimelig mulighet til å analysere slike krav.
 2. Shutterstock skal ikke være ansvarlig for noen skader, kostnader eller tap som oppstår som et resultat av modifiseringer utført på visuelt innhold eller sammenhengen du bruker innholdet.
 3. Begrensning av ansvar: Shutterstocks maksimale samlede forpliktelse og ansvar («Begrensning av ansvar») for hver av kundenes:
  1. Standard bildelisenser: 10 000 USD.

  2. Utvidede bildelisenser: 250 000 USD.

  3. Lisenser for videobruk: 10 000 USD.

  4. Redaksjonelle lisenser: 25 000 USD.

  5. Standard eller forbedrede musikklisenser: 10 000 USD.

  Ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål rundt det ovennevnte. (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte)

 4. Du godtar å gi og holde Shutterstock, dets ledere, ansatte, aksjonærer, direktører, bestyrere, medlemmer og leverandører skadesløsholdelse og fritak for ansvar av eventuelle skader eller ansvar av enhver form som oppstår fra bruk av bildet annet en bruken uttrykkelig tillatt i disse vilkårene. Du går videre med på å gi straffefrihet for Shutterstock for alle kostnader og omkostninger som Shutterstock pådrar seg i tilfelle du bryter noen av vilkårene i denne eller noen andre avtaler med Shutterstock.

DEL V: TILLEGGSVILKÅR

 1. Unntatt når loven krever det skal Shutterstock ikke under noen omstendighet ha noen forpliktelse til å gi tilbakebetalinger. Alle betalinger kan ikke refunderes, selv om abonnementet ditt sies opp før det opphører. Du gir Shutterstock rett til å belaste deg for hele abonnementsgebyret du godtar på kjøpstidspunktet. I tilfelle Shutterstock bestemmer at du er berettiget til å motta en tilbakebetaling av hele eller deler av avgiften din, skal slik tilbakebetaling imidlertid kun gjøres til betalingsmåten som opprinnelig ble brukt for å kjøpe produktet. Dersom du er bosatt i EU og du kansellerer abonnementet ditt innen fjorten (14) dager etter betaling til Shutterstock, og forutsatt at du ikke har lisensiert noe visuelt innhold, refunderer Shutterstock betalingen du har gjort i forbindelse med kanselleringen. Kontakt kundeservice hvis du vil avslutte kontoen din. (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte).
 2. Når abonnementsplanen din utløper blir den fornyet automatisk i samsvar med betingelsene som fulgte med det opprinnelige kjøpet. Du kan hele tiden slå av automatisk fornyelse under kontoinnstillingene dine. Du gir Shutterstock rett til å automatisk trekke penger for abonnementet ditt helt til du sier dette opp.
 3. Hvis Shutterstock må innkreve indirekte skatt og/eller skatter på transaksjoner (bl.a. omsetningsavgift og MVA) under lovene i landet ditt, er du ansvarlig for betaling av disse indirekte skattene. Der det kreves at Shutterstock eller du innkrever skatt direkte eller indirekte, kan det være påkrevd at du foretar en selvvurdering av nevnte skatt under gjeldende lov i landet du er bosatt i.
 4. «Ikke-overførbar» som brukt i avtalen betyr at med unntak av det som er spesifikt angitt i disse tjenestevilkårene, kan du ikke selge, leie ut, laste inn, gi videre, viderelisensiere eller på annen måte overføre et bilde eller retten til å bruke visuelt innhold til andre. Du kan dog overføre bilder én gang til en tredjepart med det utelukkende formålet å få en slik tredjepart til å produsere og/eller fremstille varene dine som innlemmer visuelt innhold underlagt disse vilkårene. Hvis du gjøres oppmerksom på at noen sosiale medier bruker visuelt innhold på en måte som bryter med din lisens herunder, godtar du å fjerne alle avledede arbeid med visuelt innhold fra slike sosiale medier, samt å varsle Shutterstock umiddelbart for hver gang innholdet brukes på sosiale medier. Du går med på å ta kommersielt ansvarlige skritt for å forhindre at tredjeparter kopierer et bilde. Kontakt kundeservice hvis du blir oppmerksom på uautorisert kopiering av noe innhold. (Telefon: I USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452, e-postadresse: Kundestøtte).
 5. Ved varsel fra Shutterstock eller dersom du finner ut at innhold er underlagt et potensielt eller faktisk tvistekrav, eller andre krav der Shutterstock kan være ansvarlig, eller dersom Shutterstock fjerner innhold selskapet anser kan utgjøre en risiko for selskapet, og gir deg varsel om slik fjerning, skal du fjerne innholdet fra datamaskinsystemene dine og lagringsenhetene dine (elektronisk eller fysisk) og, dersom det er mulig, opphøre enhver fremtidig bruk av det fjernede innholdet for egen kostnad. Shutterstock skal forsyne deg med sammenlignbart innhold (der sammenlignbarheten vil bli fastslått av Shutterstock etter deres rimelige kommersielle vurdering) kostnadsfritt, men underlagt vilkår og betingelser i tjenestevilkårene.
 6. Hvis du bruker visuelt innhold som en del av et arbeid som har blitt produsert for eller levert til en klient eller kunde, må du oppgi identiteten til disse klientene eller kundene til Shutterstock ved rimelig anmodning fra Shutterstock.
 7. Voldgift.
  1. Enhver konflikt eller krav som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne Avtalen, eller brudd på denne, skal avgjøres ved voldgift administrert i henhold til kommersielle voldgiftsregler fra American Arbitration Association eller fra International Centre for Dispute Resolution som er gjeldende på datoen da voldgiften finner sted, i stedet for en domstol, og dommen på tilkjennelse av voldgiftsdommer(e) kan legges frem for en domstol med jurisdiksjon derav, eller som har jurisdiksjon over den aktuelle parten eller dens eiendom. Voldgiftsstedet skal være delstaten og byen New York. Språket for voldgiften skal være engelsk. Det skal utpekes én voldgiftsmann som begge partene godtar. Hver av partene skal bære sine egne kostnader i voldgiften. Begge partene godtar at følgende krav er unntatt voldgiftsavtalen og må rettes for en tradisjonell domstol i et kompetent rettsområde: (i) Alle krav beslektet med faktiske eller potensielle overtredelser, feilbruk eller brudd med en parts opphavsrett, varemerker, handelshemmeligheter, patenter eller andre immaterielle rettigheter. (ii) Alle krav som krever umiddelbar handling basert på krevende omstendigheter (f.eks. umiddelbar fare for at det skal utøves en kriminell handling, hacking eller cyberangrep). (iii) Alle krav som oppstår som en følge av at en kunde skylder Shutterstock penger. Muligheten til å reise en voldgiftssak gjelder selv om disse tjenestevilkårene blir avsluttet.

  2. DU OG SHUTTERSTOCK ER ENIGE OM AT DERE BARE KAN TREKKE HVERANDRE FOR RETTEN SOM PRIVATPERSONER OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER GRUPPEMEDLEM I NOEN PÅSTÅTT GRUPPE ELLER REPRESENTASJONSAKTIVITET. Med mindre du og Shutterstock er enige, kan ingen voldgiftsdommer eller dommer konsolidere mer enn én persons krav, eller på annen måte presidere over noen form for representativ- eller klasseprosedyre. Voldgiftsdommeren kan kun tildele påbudt lettelse til den individuelle parten som ber om dette og bare i den grad det er nødvendig for å gi lettelse i samsvar med partens individuelle krav. Du og Shutterstock anerkjenner og er enige om at vi begge frasier oss retten til en rettssak med jury for å løse eventuelle uenigheter under disse tjenestevilkårene.

  3. Hvis en rett bestemmer at gjeldende lov utelukker iverksettelsen av noen av begrensningene i avtalens Del 5, Avsnitt 7 angående et bestemt unntakskrav, kan dette kravet (og bare dette kravet) skilles ut fra voldgiften og bli rettet for rettsvesenet.

 8. Ingen parter kan overdra denne avtalen uten at den andre parten samtykker til dette. Shutterstock kan allikevel overdra avtalen til et datterselskap eller samarbeidspartner i Shutterstock-gruppen hvis selskapet fusjonerer med et annet selskap eller gjennomgår en virksomhetstilpasset omorganisering som berører alle eller en betydelig del av Shutterstocks ressurser og kapitalbeholdning.
 9. Disse tjenestevilkårene skal hverken tolkes mot eller i favør av en part, men i samsvar med den reelle betydningen av språket herav. Dette tjenestevilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovene i gjeldende virkekrets som er beskrevet i avsnitt 5.24, uten hensyn til eventuelle motstridende lovprinsipper.
 10. Om du går med på disse vilkårene for bruk på vegne av arbeidsgiveren din eller annen instans, garanterer og framstiller du at du har rett og fullmakt til å gjøre det. I tilfelle du ikke har slik fullmakt, godtar du at du blir personlig ansvarlig overfor Shutterstock for eventuelle brudd på vilkårene i disse bruksvilkårene. Du gir herved Shutterstock en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, begrenset lisens til å bruke varemerker i reklamemateriell fra Shutterstock, herunder en offentlig kundeliste. Shutterstocks bruk av dine varemerker skal til enhver tid skje i samsvar med dine gjeldende retningslinjer for bruk av varemerkene, som er gjort tilgjengelig for Shutterstock, og skal alltid være til din fordel. Videre skal Shutterstock gjøre forretningsmessig rimelige anstrengelser for å avslutte enhver spesifikk bruk av varemerket ditt senest tretti (30) dager fra datoen Shutterstock mottok din henvendelse per e-post på legal-notices@shutterstock.com.
 11. Antall nedlastinger av visuelt innhold som er gjort tilgjengelig for deg avgjøres av produktet du kjøper. I disse tjenestevilkårene for bruk blir en dag definert som de tjuefire (24) timene fra produktet ditt ble kjøpt. En måned defineres som en kalendermåned som begynner på og inkluderer datoen du kjøper produktet, og slutter på datoen som er tidligst av (i) den samme datoen som ditt kjøp den påfølgende måneden, eller (ii) den siste dagen i den påfølgende måneden. Dette kan illustreres med følgende eksempel: et månedsabonnement kjøpt 5. mars blir fornyet 5. april. Hvis du kjøper et månedsabonnement 31. august blir dette fornyet 30. september.
 12. Med mindre kupongen spesifiserer noe annet er det bare den første innbetalingen i forbindelse med denne type kjøp kupongen gjelder for.
 13. Dersom enkelte av disse vilkårene blir ansett som ugyldige av et juridisk- eller tilsynsorgan med kompetent jurisdiksjon, er denne avgjørelsen bare begrenset til den ugyldige eller ugjennomførlige delen. Dette betyr at de resterende delene av dette individuelle vilkåret ikke påvirkes, og skal dermed etterleves som normalt.
 14. Du godtar at alle tilbakemeldinger du får fra Shutterstock eller selskapets representanter angående spørsmål du har om tjenestevilkårene bare er rådgivende svar, noe som betyr at du ikke kan betrakte disse som en juridisk rådgivning. Shutterstock kan ikke gi deg juridiske råd, og samtlige svar og tilbakemeldinger du får fra Shutterstock eller selskapets samarbeidspartnere kan heller aldri tolkes som dette.
 15. Det er uttrykkelig forstått og akseptert at disse tjenestevilkårene er inngått utelukkende for partenes gjensidig nytte, og at ingen fordeler, rettigheter, plikter eller forpliktelser er tiltenkt i disse tjenestevilkårene for noen tredjepart.
 16. I tilfelle at du bryter noen av vilkårene i denne eller noen annen avtale med Shutterstock, skal Shutterstock ha rett til å avslutte kontoen din uten ytterligere varsel, i tillegg til Shutterstock øvrige rettigheter etter loven og/eller eiendomsrettigheter. Shutterstock skal ikke, under noen omstendighet være forpliktet til å gi tilbakebetalinger for det du har betalt i tilfelle at kontoen din blir sagt opp grunnet et brudd på avtalen.
 17. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i gjeldende avsnitt for lisenser og garantier i denne avtalen, gir Shutterstock ingen rettigheter og ingen ytterligere garantier. Shutterstock har bare modell- eller eiendomsklareringer der det er uttrykkelig angitt på Shutterstocks nettsted.
 18. Shutterstocks ansvar under enhver individuelt innkjøpt lisens skal herunder ikke overskride «Ansvarsbegrensning» som er gjeldende for den gyldige lisensen på det tidspunktet du får vite, eller burde ha visst om kravet, og tar ikke hensyn til antall ganger det visuelle innholdet er lisensiert eller brukt av deg.
 19. Ikke under noen omstendighet, unntatt det som er angitt i del IV, vil Shutterstocks totale samlede ansvar overfor deg eller noen tredjepart som fremsetter kravet på dine vegne, som følge av eller i forbindelse med din bruk av eller manglende evne til å bruke Shutterstock sine nettsteder og/eller visuelt innhold på disse sidene (via kontrakt, tort eller på noe annet vis) overstige det faktiske pengebeløpet som er mottatt av Shutterstock fra deg for den relevante lisensen for visuelt innhold.
 20. Verken Shutterstock eller noen av dets ansatte, ledere, medlemmer, aksjonærer, styremedlemmer eller leverandører skal være ansvarlig overfor deg eller noen annen person eller enhet for noen generelle, straffende, spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader, eller tapt fortjeneste eller eventuelle andre skader, kostnader eller tap som oppstår som følge av din bruk av visuelt innhold, Shutterstocks brudd på denne avtalen, eller på noen annen måte, med mindre uttrykkelig oppgitt her, selv om Shutterstock har blitt informert om muligheten for slike skader, kostnader eller tap.
 21. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i del II, er alt visuelt innhold levert «som det er» uten garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til implisitte garantier for ukrenkelighet, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Enkelt visuelt innhold kan inneholde elementer som krever ekstra klarering dersom det visuelle innholdet endres eller brukes i en bestemt sammenheng. Hvis du gjør en slik endring eller bruker visuelt innhold i en slik sammenheng, er du selv ansvarlig for å skaffe de nødvendige ekstra klareringer.
 22. Shutterstock garanterer ikke at det visuelle innholdet, Shutterstocks nettsteder, eller andre materialer vil oppfylle dine krav eller at bruken vil være uavbrutt og feilfri. Du påtar deg all risiko i henhold til kvalitet, ytelse og bruk av visuelt innhold.
 23. Hvis du bruker bedragersk kredittkortinformasjon til å åpne en konto eller begår noen annen straffbar handling som berører Shutterstock, kommer Shutterstock til å sende en klage til www.ic3.gov. Dette er en klageinstans for nettkriminalitet som drives av amerikanske FBI og National White Collar Crime Center.
 24. Shutterstock kontraktspart og lovvalg. Abonnementer og kjøp startet før 26. januar 2022 er i kontrakt med Shutterstock, Inc., inkludert alle påfølgende avdrag og automatiske fornyelser frem til de kanselleres. For nye abonnementer og kjøp startet fra 26. januar 2022, er hjemlandet ditt er det samme som fakturaadressen din, da det samme er gitt av deg til Shutterstock i forbindelse med kontoen din.
  Bostedslandet dittShutterstocks kontraktspart og «Shutterstock» i henhold til denne avtalenLovvalgVoldgiftssted
  USA, Canada, India, Brasil

  Shutterstock, Inc.

  350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, United States.

  New YorkFylket New York, New York
  Resten av verden

  Shutterstock Ireland Ltd.

  34-37 Clarendon St, 2nd floor, Dublin 2, D02 DE61, Ireland.

  IrlandDublin, Irland

GJELDENDE FRA DATO: 26. januar 2022