Gjeldende tjenestevilkår er beskrevet nedenfor. For å se tidligere versjoner av tjenestevilkårene, kan du klikke her.
Denne [ditt oversettelsesspråk] oversettelsen er kun en høflighetsoversettelse og ikke et juridisk dokument. Vennligst se den originale Engelskspråkelige teksten . Ved å laste ned et bilde fra Shutterstock nettsiden samtykker du i å være bundet av vilkårene og betingelsene som er fastsatt i den engelskspråklige versjonen av Bruksvilkårene.
SHUTTERSTOCK
brukervilkår
Shutterstocks lisensavtale(r)

Kjære Shutterstock-kunde:

De følgende tjenestevilkårene er en juridisk avtale («TOS») mellom deg eller arbeidsgiveren eller en annen enhet du undertegner denne avtalen på vegne av («du» eller «kunden») og Shutterstock (dette begrepet er definert i avsnitt 22 nedenfor). Den greier ut hvilke rettigheter og forpliktelser du har angående alt innholdet du lisensierer. Når du inngår denne lisensavtalen bekrefter du at landet du er bosatt i samsvarer med landet som står på fakturaadressen din.

Les disse vilkårene på nytt når du kjøper innholdslisenser. Shutterstock forbeholder seg retten til å endre disse tjenestevilkårene når som helst etter eget skjønn. Shutterstock skal benytte seg av rimelige anstrengelser for å varsle deg om disse før de trer i kraft. Et slikt varsel kan sendes på e-post til den e-postadressen du har registrert på Shutterstock-kontoen din, en annonsering på denne siden, på påloggingssiden din og/eller på andre måter. Endringer av disse tjenestevilkårene gjelder bare for framtidige kjøp (inkludert alle automatiske fornyelser). Du sier deg enig i de nye tjenestevilkårene når du lisensierer innhold etter at slike endringer er iverksatt.

DENNE LISENSEN GIR BARE ÉN BRUKER TILLATELSE TIL Å LISENSIERE, LASTE NED ELLER BRUKE INNHOLDET. MED MINDRE DU OPPGRADERER TIL ET «TEAMABONNEMENT» ELLER EN «PREMIER-PLATTFORM» KAN INGEN ANDRE PERSONER (INKLUDERT MEDARBEIDERE, KOLLEGER ELLER UAVHENGIGE KONTRAKTØRER) FÅ TILGANG TIL KONTOEN DIN ELLER INNHOLD DU HAR LISENSIERT VIA DENNE.

HVIS DU KJØPER ET «TEAMABONNEMENT» BLIR RETTEN TIL Å LISENSIERE, LASTE NED ELLER BRUKE INNHOLDET BEGRENSET TIL DET ANTALLET BRUKERE ABONNEMENTET TILLATER. SHUTTERSTOCKS «PREMIER-PLATTFORM» GIR TILGANG OG BRUKSRETTIGHETER TIL ET UBEGRENSET ANTALL BRUKERE SAMT ANDRE RETTIGHETER.

Kontakt kundeservice hvis du behøver tilgang og bruksrettigheter for flere personer (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte eller vårt Premier-team). Vi understreker at en bruker som fungerer som en arbeidsgiver anses som lisensholder i henhold til lisensavtalen.

 • «Innhold» innebærer alt innholdet som kan lisensieres fra Shutterstock-nettstedet, inkludert redaksjonelt, bilder, filmsekvenser og musikk.

 • «Video» innebærer, med unntak av stillbilder, alle bevegelige bilder, animasjoner, filmer, videoer eller andre lyd/visuelle representasjoner, videoelementer, visuelle effektelementer, maler, grafikkpakker og bevegelsedesignprosjekter tatt opp i alle formater.

 • «Bilde(r)» betyr bl.a. stillbilder, vektorer, tegninger og grafikker.

 • «Musikk» betyr alle musikalske komposisjoner, masteropptak og andre opptak som inneholder lyder eller en serie av lyder, i alle formater, inkludert spor som er kjent nå og utviklet senere.

 • «Redaksjonelt» henviser til stillbilder og videoer som vises under denne fanen/seksjonen.

 • «Visuelt innhold» henviser kollektivt til redaksjonelt, bilder og video.

DEL I: LISENSER FOR VISUELT INNHOLD
 1. 1. Shutterstock gir deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til evigvarende bruk, endring (unntatt det som er beskrevet som forbudt i denne teksten) og reprodusering av visuelt innhold på verdensbasis, som uttrykkelig er tillatt etter gjeldende lisens og med de begrensninger som er angitt her:

  1. BILDELISENSER

   1. EN STANDARD BILDELISENS gir deg rett til å bruke bilder:

    1. Som en digital reproduksjon i nettannonsering (blant annet på nettsteder), på sosiale medier, i mobilannonsering, mobile «apper», programvare, e-kort, e-publikasjoner (e-bøker, e-magasiner, blogger, osv.), markedsføring på e-post og i elektroniske medier (inkludert på video-delingstjenester som YouTube, Dailymotion, Vimeo, osv., i henhold til de budsjettbegrensninger som er fastsatt i underpunkt l.a.i.4 under);

    2. Trykt i fysisk form som en del av produktets emballasje og merking, brevhoder og visittkort, salgsreklame, plakater, CD- og DVD-plateomslag, eller i reklame eller kopi av materielle media, inkludert magasiner, aviser og bøker såfremt ingen bilder gjengis mer enn 500 000 ganger totalt;

    3. Som en del av en reklamekampanje «hjemmefra», inkludert bl.a. reklameplakater og annonsering i det offentlige rom, gitt at den tiltenkte målgruppen for en slik kampanje er færre enn 500 000 bruttovisninger.

    4. Innlemmet i film, video, TV-serier, reklame, eller andre audiovisuelle produksjoner for distribusjon i ethvert kjent medium eller medium heretter utviklet, uten hensyn til publikumstørrelse, forutsatt at budsjettet for en slik produksjon ikke overstiger 10 000 USD.

    5. For personlig, ikke-kommersiell bruk (ikke for videresalg, nedlasting, distribusjon eller noe annet kommersielt bruk)

   2. EN FORBEDRET BILDELISENS gir deg rett til å bruke bilder (hvis rettigheter kommer i tillegg til punkt 1–5 ovenfor og er eksklusiv for «Forbedrede bildelisenser»):

    1. På en måte som er tillatt under Standard bildelisens, uten noen begrensning på antall reproduksjoner, visninger eller budsjett;

    2. Innlemmet i varer eller tiltenkt for salg eller salgsfremmende distribusjon (samlebetegnelsen «Varer»), inkludert, uten begrensning, tekstiler, kunstverk, magneter, veggkunst, kalendere, leker, skrivesaker, gratulasjonskort, og annen fysisk reproduksjon for videresalg eller distribusjon, forutsatt at slike Varer inkluderer materielle kreative eller funksjonelle elementer utover bildet/bildene.

    3. For veggkunst (der det ikke kreves ytterligere kreative eller funksjonelle elementer) for dekorative formål på en kommersiell eiendom eid av deg eller din klient, og ikke for videresalg.

    4. Innlemmet som elementer av digitale maler for salg eller distribusjon.

   3. Ta kontakt med kundeservice dersom standard eller utvidet bildelisens ikke gir de rettighetene du trenger. (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte)

  2. VIDEOLISENSER

   1. EN LISENS FOR VIDEOBRUK gir deg rett til å bruke videoer i en:

    1. multimediaproduksjon som vises eller distribueres via nettet, på sosiale medier, bruk av såkalte «apper», eller andre spredningsmåter (se begrensninger angående distribusjonsgrenser). Forutsetningen er at publikumet for denne produksjonen ikke overstiger 500 000.

    2. i forbindelse med en direkteopptreden, forutsatt at den har et publikum som ikke overstiger 500 000.

    3. på nettsteder.

   2. Ta kontakt med kundeservice dersom brukslisensen for videoen ikke gir de rettighetene du trenger. (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte)

   3. EN GRATIS VIDEOLISENS gir deg rett til å bruke vannmerket, video i lav oppløsning som en video («gratisvideo») for test-, prøve- eller gratismateriale eller grovklippede evalueringsmaterialer. Gratis videolisenser gir deg ikke tillatelse til å fremvise eller distribuere noen slik video til publikum eller innlemme videoene i noen ferdige materialer. Gratis videoer kan redigeres, men du kan ikke fjerne eller endre Shutterstocks vannmerke. Gratisvideo er tilgjengelig til lisensiering under gratisvideolisensen når den lastes ned som gratisvideo, men Shutterstock gir ingen garantier og påtar seg ingen forpliktelser for å sikre at gratisvideoen er tilgjengelig for lisensen til enhver tid.

  3. REDAKSJONELL LISENS

   1. EN REDAKSJONELL LISENS gir deg rett til å bruke en gjenstand markert som «Redaksjonelt innhold» til enkeltbruk, og denne rettigheten kan distribueres over hele verden på livstid.

   2. «Enkeltbruk» i denne lisensen tillater bruken av redaksjonelt innhold i en enkelt kontekst (f.eks. en nyhet, blogginnlegg eller publikasjonsside) én gang, forutsatt at du har rettigheten til å distribuere denne bruken i et ubegrenset antall medier og distribusjonskanaler. Bruken av redaksjonelt innhold for å illustrere en trykt artikkel kan brukes om igjen på blant annet en blogg eller sosiale medier, forutsatt at den er forbundet med den originale og trykte artikkelen. All bruk som ikke er forbundet med originalartikkelen betyr at du må skaffe deg en ekstra lisens.

   3. En «redaksjonell bruk» i samsvar med denne lisensen er en bruk i deskriptive hensikter i en kontekst som har nyhetsinteresse eller interesserer allmenheten. Den kan derfor ikke brukes til kommersielle ting som annonsering eller salgsfremming.

   4. All bruken av det redaksjonelle innholdet i denne lisensen er også underlagt begrensningene i Del I, Seksjon 4 (ikke tillatt å distribuere via kringkastinger/kabel/OTT, på framsider i publikasjoner og i trykte medier med opplag som overstiger 500 000).

   5. I forbindelse med vilkårene for denne tjenesten skal alt redaksjonelt innhold anses som «Bare for redaksjonell bruk».

   6. Ikke alt det Redaksjonelle innholdet kan lisensieres fra Shutterstock-nettstedet, og det er kanskje heller ikke tilgjengelig fra alle abonnementene. Du forstår at det redaksjonelle innholdet som kan lisensieres kan endres når som helst, og du kan ikke kreve å lisensiere et bestemt redaksjonelt innhold. Kontakt kundeservice hvis du ønsker å lisensiere noe redaksjonelt innhold som ikke kan lisensieres fra nettstedet. (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte)

 2. BEGRENSNINGER ANGÅENDE BRUK AV VISUELT INNHOLD

  DU KAN IKKE:

  1. Bruke annet av visuelt innhold enn det som uttrykkelig tillates under lisensen du har kjøpt, med hensyn til slikt visuelt innhold.

  2. Portrettere en person avbildet i visuelt innhold (en «modell») på en måte som en person med rett kan finne støtende, inkludert, men ikke begrenset til portrettering av en modell: a) I forbindelse med pornografi, «voksne videoer», voksenunderholdning, eskortetjenester, datingtjenester eller liknende; b) i forbindelse med reklame eller markedsføring av tobakksprodukter; c) i en politisk forbindelse, slik som annonse eller støtte for et politisk parti, en kandidat, valgt tjenestemann, eller i forbindelse med hvilken som helst politisk retningslinje eller synspunkt; d) en som lider av, eller behandles for en fysisk eller psykisk lidelse; eller e) umoralske eller kriminelle aktiviteter.

  3. Bruke visuelt innhold i en pornografisk, ærekrenkende eller villedende kontekst, eller på noe vis som kan anses som ærekrenkende, uanstendig eller ulovlig.

  4. Endre visuelt innhold kategorisert som «Bare for redaksjonell bruk» på en måte som endrer innholdet som vises.

  5. Bruke visuelt innhold definert som «Bare for redaksjonell bruk» (inkludert, men ikke begrenset til, redaksjonelt innhold) til kommersielle formål, blant annet annonsering, salgsfremming eller andre ikke-redaksjonelle sammenhenger.

  6. Videreselge, videredistribuere, gi tilgang til, dele eller overføre visuelt innhold, med unntak av der det spesifikt er gitt i denne avtalen. For eksempel, og ikke i form av begrensning, tillater ikke det ovennevnte visning av Innhold som, eller som en del av, et «galleri» av innhold der tredjeparter kan søke og velge fra slikt innhold.

  7. Bruke visuelt innhold på en måte som krenker en tredjeparts varemerke eller øvrig åndsrett, eller vil gi grunnlag for et krav om villedende reklame eller uredelig konkurranse.

  8. Bruke hvilket som helst visuelt innhold (helt eller delvis) som et varemerke, tjenestemerke, logo som en del av tjenesten du leverer.

  9. Feilaktig framstille, uttrykkelig eller med rimelig implikasjon, at noe bilde ble laget av deg eller en annen person enn opphavsrettinnehaveren for bildet.

 3. BESTEMTE RESTRIKSJONER ANGÅENDE FILMSEKVENSER

  1. Bruk av filmsekvenser i en multimedieproduksjon distribuert via TV-overføring, kabelnettverk, OTT-videotjeneste (f.eks. Netflix, Hulu, Amazon) eller på kinoer.

  2. Du kan ikke bruke stillbilder fra et videoopptak annet enn dem som er tatt i forbindelse med egen markedsføring, kampanjer eller reklame som leder ut fra egne videoverk.

 4. BESTEMTE RESTRIKSJONER ANGÅENDE REDAKSJONELT INNHOLD

  1. Bruk av redaksjonelt innhold i en multimedieproduksjon distribuert via TV-overføring, kabelnettverk, OTT-videotjeneste (f.eks. Netflix, Hulu, Amazon) samt kinoer eller beslektet reklamemateriell.

  2. Bruk av redaksjonelt innhold på en publikasjonsforside, omslag eller emballasje som er beslektet med bruken.

  3. Bruk av alt redaksjonelt innhold i en publikasjon med et opplag som overstiger 500,000 kopier.

 5. VARSLER OM KREDITERING OG OPPHAVSRETT

  1. Bruken av bilder og videoer i forbindelse med nyhetsrapportering, kommentering, publisering eller enhver annen «redaksjonell» sammenheng skal krediteres Shutterstocks bidragsyter og til Shutterstock i følgende format:

   «Kunstnernavn/Shutterstock.com»

  2. Redaksjonell kreditering skal skrives i følgende format:

   «Kunstnernavn/ Byrå / Shutterstock»

  3. I tilfeller der dette er praktisk og kommersielt mulig, skal Shutterstock krediteres for bruken av bilder og video på varer og audiovisuelle produksjoner på følgende måte:

   «Bilder brukt under lisens fra Shutterstock.com»

  4. Kreditering er ikke nødvendig i forbindelse med noen annen bruk av video og bilder, med mindre annet innkjøpt medieinnhold leveres med kreditering i forbindelse med samme bruk. Du skal alltid kreditere redaksjonelt innhold.

  5. I alle tilfeller skal kreditering og navngivelse være av en slik størrelse, farge og prominens at det er tydelig og leselig.

DEL II: MUSIKKLISENSER
 1. «Produksjon» betyr alle versjoner av ett enkelt audiovisuelt prosjekt eller alle versjoner av ett enkelt lydprosjekt der musikk synkroniseres til fortelling i kontekst av en podcast-episode, radiodokumentar, radioreklame eller annen lignende lydproduksjon.

 2. MUSIKKLISENSER

  Shutterstock bevilger deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å synkronisere musikk i en produksjon i henhold til lisensen du kjøper (fra blant de to lisenstypene fremlagt nedenfor) og underlagt restriksjoner fremlagt i del II.3 herav:

  1. STANDARD MUSIKKLISENS: En standard musikklisens gir deg den ikke-eksklusive retten til å synkronisere musikk i en produksjon (og trailere i kontekst og kampanjemateriale), distribuert via web-baserte visningsplattformer eller brukt i ikke-web-baserte “industrielle” kontekster, som inkluderer varemesser, konferanser, firmaarrangement, intern firmabruk og salgssted.

  2. UTVIDET MUSIKKLISENS: En utvidet musikklisens gir deg den ikke-eksklusive retten til å synkronisere musikk i en produksjon (og trailere i kontekst og tilhørende kampanjer), utelukkende underlagt restriksjonene fremlagt i del II.3 herav.

  3. GRATIS MUSIKKLISENS: En gratis musikklisens gir deg retten til å synkronisere vannmerket musikk utelukkende i test, utvalg, gratisbilde, eller råklippede evalueringsmaterialer relatert til en produksjon. Den gratis musikklisensen forbyr eksplisitt å distribuere musikk til offentligheten i noen form eller inkorporere musikk i noen sluttmaterialer. Du kan ikke fjerne eller endre Shutterstock-vannmerket fra musikk under noen omstendigheter

 3. RESTRIKSJONER PÅ MUSIKKBRUK.

  DU KAN IKKE:

  1. Underlisensiere, videreselge, leie, låne ut, tildele, gi bort eller på annen måte overføre eller distribuere til noen tredjepart musikken eller retten til å bruke musikken separat og atskilt fra produksjonen der (i henhold til lisensen din) den er utformet for;

  2. Videreselge, redistribuere, gi tilgang til, dele eller overføre noe musikk med unntak av som spesifikt tatt høyde for heri;

  3. Produsere, distribuere, selge eller på annen måte utnytte «opptak», CD-er, MP3-er eller noe annet lydprodukt som utformer lyd alene som inkorporerer musikk, annet enn en lydproduksjon uttrykkelig beskrevet i definisjonen av «produksjon» over. For formålet med denne underparagrafen betyr «opptak» alle former for reproduksjoner, enten de er kjente nå eller heretter laget, produsert eller distribuert primært for hjemmebruk, skolebruk, eller jukeboksbruk, som utformer lyd alene (unntatt synkronisert materiale).

  4. Bruke musikken i forbindelse med noe annet materiale som er pornografisk, nedsettende, ærekrenkende, obskønt, umoralsk, ulovlig eller som på annen måte bryter rettigheter til noen tredjepart(er);

  5. Bryter eksportlover, restriksjoner eller forskrifter, ved å sende, overføre eller eksportere musikk til et annet land i strid med eksportlover, restriksjoner eller forskrifter;

  6. Bruke, selge, underlisensiere, distribuere, vise, inkorporere i eller på annen måte lage musikk, som helhet eller delvis, tilgjengelig som, eller som en del av, produksjonsbibliotekinnhold, eller nedlastbare filer eller inkludere musikken eller et avledet arbeid som inkorporerer musikken i et annet lagerprodukt, bibliotek eller samling;

  7. Remikse, mashup, eller på annen måte endre musikken, med unntak av at du kan delta i enkel redigering av musikken (f.eks. sette start-/stoppunkter, bestemme fade in/ out-punkter, osv.) i forbindelse med utøvelse av lisensen gitt under denne avtalen;

  8. Bruke musikk i en lydproduksjon der musikk er primærinnholdet.

 4. Unntatt for musikk som er angitt som «PRO-free» dersom offentlige opptreden-lisenser kreves i forbindelse med din bruk av musikken autorisert under disse tjenestevilkårene, er du ansvarlig for å anskaffe slike lisenser på egen kostnad. Foruten eventuell kontrainformasjon i disse tjenestevilkårene: (a) dersom lovene i en domsmakt krever at, for å unngå krenkelse eller brudd av en tredjeparts rettigheter, må lisenser anskaffes fra forvaltningsorganisasjoner for opphavsrett eller lignende enheter for eller i forbindelse med aktiviteter på annen måte autorisert under disse tjenestevilkårene, skal du være ansvarlig for å skaffe og betale for slike lisenser for egen kostnad; og (b) denne avtalen inkluderer ikke noen såkalte «moralske rettigheter» eller lignende rettigheter. Du skal arkivere og fullføre nøyaktige «noteark» med de(n) riktige rettighetsinnehaverorganisasjonen(e) og videresende en kopi av dette skjemaet til Shutterstock på: cuesheets@shutterstock.com. Denne forpliktelsen skal gjelde all musikk bortsett fra musikk som betegnes som «PRO-free».

 5. Du kan publisere produksjoner som inkorporerer musikk på tredjeparts “brukergenererte” innholdsdistribusjonsplattformer (f.eks. YouTube) (hver en «UGC-plattform). Du kan ikke hevde eierskap av musikken eller på annen måte registrere noe musikk på noen UGC-plattform selv som synkronisert med din egen produksjon. Hvis du blir klar over at en tredjepart hevder eierskapsinteresser, godtar du å umiddelbart varsle Shutterstock om ethvert slikt krav.

 6. Ved inkorporering av musikken i en produksjonstype der tilliggelsen av opphavsrett er sedvanlig, skal dette krediteres i det følgende skjemaet:

  «[Music Title]’ framført av [Kunstner], brukt under lisens fra Shutterstock»

DEL III: GARANTIER OG FREMSTILLINGER
 1. Shutterstock garanterer at:

  1. Shutterstocks bidragsytere har gitt Shutterstock de nødvendige rettigheter for visuelt innhold for å gi de aktuelle rettighetene som er fastsatt i del I.

  2. Visuelt innhold i sin opprinnelige uforandret form, brukt i full overensstemmelse med disse vilkårene og gjeldende lov, vil ikke: i) Krenke opphavsretten, varemerker eller øvrig åndsrett; ii) krenke tredjepartsrettigheter til personvern eller publisitet; iii) bryte med noen amerikansk lov, vedtekt, bestemmelse, eller forskrift; eller iv) være ærekrenkende, injurierende, pornografisk eller uanstendig.

  3. Redaksjonelt innhold i original og uendret form som brukes i samsvar med disse tjenestevilkårene og gjeldende lov og som ikke strider mot en tredjeparts opphavsrett. Denne garantien gjelder ikke for elementer som vises i det redaksjonelle innholdet.

 2. Mens Shutterstock jobber hardt for å sikre at nøkkelord og beskrivelser er så nøyaktige som mulig og at integriteten til visuelt innhold tilordnet status «Kun for redaksjonell bruk» opprettholdes, GIR SHUTTERSTOCK INGEN GARANTIER ELLER LØFTER FOR DET FØLGENDE: I) NØKKELORD, TITLER ELLER BESKRIVELSER, ELLER II) VIDEOLYD. Shutterstock skal ikke erstatte eller ha noe ansvar med hensyn til eventuelle krav som skyldes unøyaktige søkeord, titler/beskrivelser eller noe lyd i videoopptak.

 3. SHUTTERSTOCK FORETAR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER ANNET ENN DE UTTRYKKELIG GITT I PARAGRAFEN «GARANTIER OG FREMSTILLINGER».

DEL IV: SKADELØSHOLDELSE OG ANSVAR
 1. Underlagt disse vilkårene, og forutsatt at du ikke har brutt vilkårene i denne eller noen annen avtale med Shutterstock, skal Shutterstock forsvare og holde deg skadesløs opptil «ansvarsgrensene» (slik som heretter definert). Slik skadeløsholdelse er utelukkende begrenset til kundens direkte skader som oppstår fra en tredjeparts krav direkte knyttet til Shutterstocks brudd på de uttrykte garantiene og fremstillingene i del II, herav tilknyttede utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer). Denne skadeløsholdelsen er betinget av at du varsler Shutterstock skriftlig om slike krav eller truet krav, senest fem (5) virkedager fra datoen du får kjennskap om eller burde ha visst om kravet eller det truet kravet. En slik melding skal inneholde alle opplysninger for kravet som du er kjent med (f.eks., bruk av relevant innhold, navn og kontaktinformasjon for person og/eller enhet som står bak kravet, kopier av eventuell mottatt korrespondanse og/eller korrespondanse som sendes i forbindelse med kravet). Meldingen må sendes på e-post eller fakses til Shutterstock på legal-notices@shutterstock.com eller 1-646-786-4782 med en papirkopi til Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: General Counsel, via rekommandert forsendelse, mottakskvittering eller bud, som krever mottakers signatur. Shutterstock skal ha rett til å overta håndtering, oppgjør eller forsvar av et krav eller rettssaker som gjelder denne godtgjørelsen. Du samtykker i å samarbeide med Shutterstock i forsvaret av slike krav og skal ha rett til å delta i noen søksmål på egen regning. Du samtykker i at Shutterstock ikke er ansvarlig for eventuelle saksomkostninger og/eller andre kostnader du eller den som representerer deg påløper før Shutterstock har fått rimelig mulighet til å analysere slike krav.

 2. Shutterstock skal ikke være ansvarlig for noen skader, kostnader eller tap som oppstår som et resultat av modifiseringer utført på visuelt innhold eller sammenhengen du bruker innholdet.

 3. Begrensning av ansvar: Shutterstocks maksimale samlede forpliktelse og ansvar («Begrensning av ansvar») for hver av kundenes:

  1. Standard bildelisenser: 10 000 USD.

  2. Utvidede bildelisenser: 250 000 USD.

  3. Lisenser for videobruk: 10 000 USD.

  4. Redaksjonelle lisenser: 25 000 USD.

  5. Standard eller forbedrede musikklisenser: 10 000 USD.

 4. Ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål rundt det ovennevnte. (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte)

 5. Du går med på å gi og holde Shutterstock, dets ledere, ansatte, aksjonærer, direktører, bestyrere, medlemmer og leverandører skadesløsholdelse og fritak for ansvar av eventuelle skader eller ansvar av enhver form som oppstår fra bruk av bildet annet en bruken uttrykkelig tillatt i disse vilkårene. Du går videre med på å gi straffefrihet for Shutterstock for alle kostnader og omkostninger som Shutterstock pådrar seg i tilfelle du bryter noen av vilkårene i denne eller noen andre avtaler med Shutterstock.

DEL V: TILLEGGSVILKÅR
 1. Unntatt når loven krever det skal Shutterstock ikke under noen omstendighet ha noen forpliktelse til å gi tilbakebetalinger. Alle betalinger kan ikke refunderes, selv om abonnementet ditt sies opp før det opphører. Du gir Shutterstock rett til å belaste deg for hele abonnementsgebyret du godtar på kjøpstidspunktet. I tilfelle Shutterstock bestemmer at du er berettiget til å motta en tilbakebetaling av hele eller deler av avgiften din, skal slik tilbakebetaling imidlertid kun gjøres til betalingsmåten som opprinnelig ble brukt for å kjøpe produktet. Dersom du er bosatt i EU og du kansellerer abonnementet ditt innen fjorten (14) dager før betaling til Shutterstock Netherlands B.V., og forutsatt at du ikke har lisensiert noe visuelt innhold, vil Shutterstock Nederland B.V. refundere betalingen du har gjort i forbindelse med kanselleringen. Kontakt kundeservice hvis du vil avslutte kontoen din. (Telefon: i USA: 1-866-663-3954, utenfor USA 1-646-419-4452 e-postadresse: Kundestøtte).

 2. Når abonnementsplanen din utløper blir den fornyet automatisk i samsvar med betingelsene som fulgte med det opprinnelige kjøpet. Du kan hele tiden slå av automatisk fornyelse under kontoinnstillingene dine. Du gir Shutterstock rett til å automatisk trekke penger for abonnementet ditt helt til du sier dette opp.

 3. Hvis Shutterstock må innkreve indirekte skatt (som omsetningsavgift, merverdiavgift osv.) under lovene i landet ditt, skal du være ansvarlig for betaling av slik indirekte skatt. Der det kreves at Shutterstock eller du innkrever skatt direkte eller indirekte, kan det være påkrevd at du foretar en selvvurdering av nevnte skatt under gjeldende lov i landet du er bosatt i.

 4. «Ikke overførbar» som brukt i avtalen betyr at det med unntak av det som er spesifikt angitt i disse tjenestevilkårene, kan du ikke selge, leie ut, laste inn, gi videre, viderelisensiere, eller på annen måte overføre et bilde eller retten til å bruke visuelt innhold til andre. Du kan dog overføre bilder én gang til en tredjepart med det utelukkende formålet å få en slik tredjepart til å produsere og/eller fremstille varene dine som innlemmer visuelt innhold underlagt disse vilkårene. Hvis du gjøres oppmerksom på at noen sosiale medier bruker visuelt innhold på en måte som bryter med din lisens herunder, godtar du å fjerne alle avledede arbeid med visuelt innhold fra slike sosiale medier, samt å varsle Shutterstock umiddelbart for hver gang innholdet brukes på sosiale medier. Du går med på å ta kommersielt ansvarlige skritt for å forhindre at tredjeparter kopierer et bilde. Send en e-post til support@shutterstock.com hvis du blir gjort oppmerksom på uautorisert kopiering av noe innhold.

 5. Ved varsel fra Shutterstock eller dersom du finner ut at innhold er underlagt et potensielt eller faktisk krenkelseskrav, eller ethvert annet krav der Shutterstock kan være ansvarlig, eller dersom Shutterstock fjerner innhold uansett årsak og gir deg varsel om slik fjerning, vil du fjerne innholdet fra datamaskinsystemene dine og lagringsenhetene dine (elektronisk eller fysisk) og, dersom det er mulig, opphøre enhver fremtidig bruk av det fjernede innholdet på egen kostnad. Shutterstock skal forsyne deg med sammenlignbart innhold (der sammenlignbarheten vil bli fastslått av Shutterstock etter deres rimelige kommersielle vurdering) kostnadsfritt, men underlagt vilkår og betingelser i tjenestevilkårene.

 6. Hvis du bruker visuelt innhold som en del av et arbeid som har blitt produsert for eller levert til en klient eller kunde, må du oppgi identiteten til disse klientene eller kundene til Shutterstock ved rimelig anmodning fra Shutterstock.

 7. Enhver konflikt eller krav som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne Avtalen, eller brudd på denne, skal avgjøres ved voldgift administrert i henhold til kommersielle voldgiftsregler fra American Arbitration Association eller fra International Centre for Dispute Resolution som er gjeldende på datoen da voldgiften finner sted, i stedet for en domstol, og dommen på tilkjennelse av voldgiftsdommer(e) kan legges frem for en domstol med jurisdiksjon derav, eller som har jurisdiksjon over den aktuelle parten eller dens eiendom. Voldgiftsstedet skal være staten og byen New York. Språket for voldgiften skal være engelsk. Det skal være én voldgiftsdommer. Hver av partene skal bære sine egne kostnader i voldgiften. Shutterstock skal også ha retten til å påbegynne og straffeforfølge eventuelle juridiske saker eller prosesser fremfor en kompetent domstol, for å innhente et rettspåbud eller annen oppreisning mot deg i tilfelle, etter Shutterstocks eget skjønn, en slik prosess er nødvendig eller ønskelig.

 8. Disse tjenestevilkårene skal hverken tolkes mot eller i favør av en part, men i samsvar med den reelle betydningen av språket herav. Disse tjenestevilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovene i staten New York, uten hensyn til konflikter med juridiske prinsipper.

 9. Om du går med på disse vilkårene for bruk på vegne av arbeidsgiveren din eller annen instans, garanterer og fremstiller du at du har rett og fullmakt til å gjøre det. I tilfelle du ikke har slik fullmakt, godtar du at du blir personlig ansvarlig overfor Shutterstock for eventuelle brudd på vilkårene i disse vilkårene for bruk. Du gir herved Shutterstock en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, begrenset lisens til å bruke varemerker i reklamemateriell fra Shutterstock, herunder en offentlig kundeliste. Shutterstocks bruk av dine varemerker skal til enhver tid skje i samsvar med dine gjeldende retningslinjer for bruk av varemerkene, som er gjort tilgjengelig for Shutterstock, og skal alltid være til din fordel. Shutterstock godtar også at de skal bestrebe seg på å avslutte en spesifikk bruk av varemerket ditt senest tretti (30) dager fra datoen Shutterstock mottok din henvendelse per e-post på legal-notices@shutterstock.com.

 10. Antall nedlastinger av visuelt innhold som er gjort tilgjengelig for deg avgjøres av produktet du kjøper. For disse vilkårene for bruk vil en dag defineres som de tjuefire (24) timene som begynner når produktet ditt blir kjøpt. En måned defineres som en kalendermåned som begynner på og inkluderer datoen du kjøper produktet, og slutter på datoen som er tidligst av (i) den samme datoen som ditt kjøp den påfølgende måneden, eller (ii) den siste dagen i den påfølgende måneden. Dette kan illustreres med følgende eksempel: et månedsabonnement kjøpt 5. mars blir fornyet 5. april. Hvis du kjøper et månedsabonnement 31. august blir dette fornyet 30. september.

 11. Med mindre kupongen spesifiserer noe annet er det bare den første innbetalingen i forbindelse med denne type kjøp kupongen gjelder for.

 12. Dersom enkelte vilkår i disse vilkårene blir ansett som ugyldige av juridisk- eller tilsynsorgan med kompetent jurisdiksjon, vil et slikt funn være begrenset utelukkende til den ugyldige eller ugjennomførlige delen, uten at de resterende delene av en slik individuell betingelse eller enhver annen del av vilkårene skal påvirkes, slik at disse vilkårene ellers skal være i full kraft og effekt.

 13. Det er uttrykkelig forstått og godtatt at disse tjenestevilkårene er inngått utelukkende for partenes gjensidig nytte, og at ingen fordeler, rettigheter, plikter eller forpliktelser er tiltenkt i disse tjenestevilkårene for noen tredjepart.

 14. I tilfelle at du bryter noen av vilkårene i denne eller noen annen avtale med Shutterstock, skal Shutterstock ha rett til å avslutte kontoen din uten ytterligere varsel, i tillegg til Shutterstock øvrige rettigheter etter loven og/eller eiendomsrettigheter. Shutterstock skal ikke, under noen omstendighet være forpliktet til å gi tilbakebetalinger for det du har betalt i tilfelle at kontoen din blir sagt opp grunnet et brudd på avtalen.

 15. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt her, gir Shutterstock ingen rettigheter eller garantier med hensyn til bruk av personlig identifiserbar informasjon som kan være synlig i sitt visuelle innhold, musikk eller annen lyd i opptak, varemerker, kjennetegn eller opphavsrettsbeskyttet design, kunstverk eller arkitektur avbildet i ethvert visuelt innhold. Shutterstock har kun modell eller eiendom utgivelser der uttrykkelig angitt på Shutterstock hjemmeside.

 16. Shutterstocks ansvar under enhver individuelt innkjøpt lisens skal herunder ikke overskride «Ansvarsbegrensning» som er gjeldende for den gyldige lisensen på det tidspunktet kunden får vite, eller burde ha visst om kravet, og tar ikke hensyn til antall ganger det visuelle innholdet er lisensiert eller brukt av deg.

 17. Ikke under noen omstendighet, unntatt det som er angitt i del IV, vil Shutterstocks totale samlede ansvar overfor deg eller noen tredjepart som fremsetter kravet på dine vegne, som følge av eller i forbindelse med din bruk av eller manglende evne til å bruke Shutterstock sine nettsteder og/eller visuelt innhold på disse sidene (via kontrakt, tort eller på noe annet vis) overstige det faktiske pengebeløpet som er mottatt av Shutterstock fra deg for den relevante lisensen for visuelt innhold.

 18. Verken Shutterstock eller noen av dets ansatte, ledere, medlemmer, aksjonærer, styremedlemmer eller leverandører skal være ansvarlig overfor deg eller noen annen person eller enhet for noen generelle, straffende, spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader, eller tapt fortjeneste eller eventuelle andre skader, kostnader eller tap som oppstår som følge av din bruk av visuelt innhold, Shutterstocks brudd på denne avtalen, eller på noen annen måte, med mindre uttrykkelig oppgitt her, selv om Shutterstock har blitt informert om muligheten for slike skader, kostnader eller tap.

 19. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i del II, er alt visuelt innhold levert «som det er» uten garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til implisitte garantier for ukrenkelighet, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Enkelt visuelt innhold kan inneholde elementer som krever ekstra klarering dersom det visuelle innholdet endres eller brukes i en bestemt sammenheng. Hvis du gjør en slik endring eller bruker visuelt innhold i en slik sammenheng, er du selv ansvarlig for å skaffe de nødvendige ekstra klareringer.

 20. Shutterstock garanterer ikke at det visuelle innholdet, Shutterstocks nettsteder, eller andre materialer vil oppfylle dine krav eller at bruken vil være uavbrutt og feilfri. Du påtar deg all risiko i henhold til kvalitet, ytelse og bruk av visuelt innhold.

 21. Hvis du bruker et bedragersk kredittkort til å åpne en konto eller bruker Shutterstock i forbindelse med kriminelle aktiviteter, kommer Shutterstock til å sende en klage til www.ic3.gov. Dette er en klageinstans for nettkriminalitet som drives av amerikanske FBI og National White Collar Crime Center.

 22. Shutterstock kontraktsmotpart:

  1. Visuelt innhold.

   • Hvis du befinner deg i USA eller Canada, og opprettet kontoen din før 3. august 2015, henviser «Shutterstock» Shutterstock, Inc. til en Delaware-bedrift med kontor på Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA.

   • Hvis du ikke befinner deg i USA eller Canada, og opprettet kontoen din 3. august 2015 eller senere, betyr «Shutterstock» Shutterstock Netherlands, B.V., inkorporert under Nederlands lover. Adressen til selskapets hovedkontor er: Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, Nederland.

  2. Musikk. Hvis du lisensierer musikk, betyr “Shutterstock” Shutterstock Music Canada ULC, med adresse på 4398 St-Laurent, Suite 103, Montreal, QC H2W 1Z5, Canada

GJELDENDE FRA DATO:15. oktober 2018