Bare for redaksjonell bruk
Redigeringskreditt: Peek Creative Collective / Shutterstock.com

Avgiftsfri arkivbilde-ID: 637290124

US Route 66, Oklahoma - July 7, 2014: Oklahoma Route 66 Sign along the historic Route 66 in the State of Oklahoma, USA. - Bilde