New, York, NY, USA - September 24, 2016 - United Nations Headquarters in New York City: The United Nations General Assembly opens.
Bare for redaksjonell bruk
Redigeringskreditt: Osugi / Shutterstock.com

Avgiftsfri arkivbilde-ID: 488226595

New, York, NY, USA - September 24, 2016 - United Nations Headquarters in New York City: The United Nations General Assembly opens.