Bare for redaksjonell bruk
Redigeringskreditt: Pajor Pawel / Shutterstock.com

Avgiftsfri arkivbilde-ID: 721255741

LONDON, UK; 18.04.17: Greenwich park at sunny spring day. Greenwich Park is a former hunting park in Greenwich and one of the largest single green spaces in south-east London - Bilde