Signert modellutgivelse registrert hos Shutterstock, Inc.

Avgiftsfri arkivbilde-ID: 530654533

Female doctor explaining situation to patient in hospital office during regular medical exam, healthcare and prevention concept