'Love Sonia' film premiere, London Indian Film Festival

Redaksjonelle bilder, arkivfotografier og fotografier

Dette innholdet er begrenset.
Lisensbegrensninger gjør at vi enten ikke kan vise dette innholdet i regionen du oppholder deg i,
eller at vi ikke har rettighetene til å inkludere dette innholdet i abonnementet ditt.