Accessibility image #1

Forpliktet til brukervennlighet

Shutterstock, Inc. («Shutterstock») har som mål å sikre at nettstedet vårt er tilgjengelig og kan brukes av alle, inkludert personer med handicap og brukere av skjermlesingsteknologi. Shutterstock har innledet et samarbeid med UsableNet Inc., en ledende nettilgjengelighetskonsulent, for å hjelpe til med testingen, oppdateringen og vedlikeholdet av Shutterstock-nettstedet i samsvar med kravene satt for retningslinjer for tilgjengelighet på nettsteder (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level AA – WCAG 2.0 AA).
Blue keyboard

Vi forbedrer oss alltid

Merk at bestrebelsene våre på å sikre tilgjengelighet og brukervennlighet er en løpende prosess. Selv om vi prøver å gjøre nettstedet så tilgjengelig som mulig, kan det oppstå enkelte problemer med forskjellige hjelpeteknologi, siden denne dekker et veldig bredt spekter.
Orange phone

Kontakt oss

Du kan kontakte osshvis du har spørsmål eller bekymringer angående tilgjengeligheten til en bestemt nettside på dette nettstedet. Hvis du opplever et problem med tilgjengeligheten, er det viktig at du i e-posten/telefonsamtalen spesifiserer nettsiden og hva som er problemet. Dette gjør det nemlig lettere for oss å iverksette tiltak som kan gjøre siden eller informasjonen på den tilgjengelig for deg.

Ekstra ressurser

Hvilke nettlesere kan jeg bruke?

Finn ut mer

Hvilke språk tilbys?

Finn ut mer

Hva er bildets alternative tekst?

Finn ut mer