ในการบันทึกภาพนี้ ให้คลิกขวา (กด control-คลิก บนเครื่อง Mac) และ "บันทึกเป็น" ลงในตำแหน่งใดก็ได้ในคอมพิวเตอร์