Set of snowflakes, white background

Set of snowflakes, white background

 Stock vector ID: 116131831