Delete icon on white background

Delete icon on white background

 Stock vector ID: 113632192