Weapon - Gun closeup on white background

Weapon - Gun closeup on white background

 Stock photo ID: 99116594