Three potato cakes on a white plate

Three potato cakes on a white plate

 Stock photo ID: 53343760