Tempura Fried shrimp Japanese style

Tempura Fried shrimp Japanese style

 Stock photo ID: 112579280