Tasty hamburger on white background.

Tasty hamburger on white background.

 Stock photo ID: 72777814