Tasty hamburger on white background

Tasty hamburger on white background

 Stock photo ID: 13942837