Splashing milk on black background

Splashing milk on black background

 Stock photo ID: 53766979