South Beach, Miami, Florida

South Beach, Miami, Florida

 Stock photo ID: 48734809