Skeleton with pile of files on white

Skeleton with pile of files on white

 Stock photo ID: 128652827