a photo of ancient acropolis, Parthenon , Athens, Greece

a photo of ancient acropolis, Parthenon , Athens, Greece

 Stock photo ID: 94820911