Old Kalogeriko triple arched stone bridge on Vikos canyon, Zagorohoria, Greece

Old Kalogeriko triple arched stone bridge on Vikos canyon, Zagorohoria, Greece

 Stock photo ID: 121639702