Kalashnikov AK-105 machine gun isolated on the white background

Kalashnikov AK-105 machine gun isolated on the white background

 Stock photo ID: 46212583