Frozen Smoothie

Frozen Smoothie

 Stock photo ID: 117867157