Fresh polar bear tracks - Spitsbergen, Svalbard, Norway

Fresh polar bear tracks - Spitsbergen, Svalbard, Norway

 Stock photo ID: 41074084