Fresh green Za'atar (za�¢??tar, zaatar, za'tar, zatar, zatr, zattr, zahatar, zaktar or satar) isolated on white background. Used in culinary and medicine.

Royalty-free stock photo ID: 101268640

Fresh green Za'atar (za�¢??tar, zaatar, za'tar, zatar, zatr, zattr, zahatar, zaktar or satar) isolated on white background. Used in culinary and medicine.