common lionfish - pterois volitans, Komodo national park, Indonesia

common lionfish - pterois volitans, Komodo national park, Indonesia

 Stock photo ID: 98057834