Common chimpanzee (Pan troglodytes), also known as the robust chimpanzee.

Royalty-free stock photo ID: 589560017

Common chimpanzee (Pan troglodytes), also known as the robust chimpanzee.