Chora museum, (Kariye Church) Istanbul, Turkey.

Royalty-free stock photo ID: 69932950

Chora museum, (Kariye Church) Istanbul, Turkey.