Basket of freshly picked red nectarine

Royalty-free stock photo ID: 108323819

Basket of freshly picked red nectarine