albinos western diamondback rattlesnake - Crotalus atrox, poisonous, white background

albinos western diamondback rattlesnake - Crotalus atrox, poisonous, white background

 Stock photo ID: 97139459