AKMS Avtomat Kalashnikova Kalashnikov assault rifle with  bayonet

AKMS Avtomat Kalashnikova Kalashnikov assault rifle with bayonet

 Stock photo ID: 86102383