Yellow & Black Polka Dots on White

Yellow & Black Polka Dots on White

 Stock illustration ID: 117283174