V8 engine pistons on crankshaft

Royalty-free stock illustration ID: 120231310

V8 engine pistons on crankshaft