Orange arrow with chrome frame on white background

Orange arrow with chrome frame on white background

 Stock illustration ID: 59632288