Euro symbol with European union flag sinking in the water

Euro symbol with European union flag sinking in the water

 Stock illustration ID: 132212204