DMCA Szerzői jogvédelmi szabályok

A Shutterstock, Inc. (a „Shutterstock”) tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és webhelyünk felhasználóitól is ezt várjuk el.

Szerzői jogi panaszok eljárásrendje:

Ha úgy véli, hogy jogvédett anyagát szerzői jogokat sértő módon másolták le, és így lett elérhető webhelyünkön, akkor az 1998. évi Digital Millennium (DMCA) jogvédelmi törvény értelmében szerzői jogi felelősünkhöz fordulhat. A DMCA értelmében az érvényes jogsértési panaszt írásban kell eljuttatni a Shutterstock kijelölt felelősének, és annak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  1. A panasz szerint megsértett kizárólagos szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy aláírásának fizikai vagy elektronikus formája.
  2. A panasz szerint szabálytalanul felhasznált jogvédett anyag azonosítása, illetve egy webhelyen található több megsértett jogvédelmű anyag egyidejű bejelentése esetén az ilyen anyagok bemutató felsorolása.
  3. A panasz szerint jogsértő vagy a jogsértő tevékenység tárgyát képező anyag azonosítása, amelyet el kell távolítani, illetve amelyhez a hozzáférést meg kell szüntetni, továbbá olyan kielégítő tájékoztatás, amely alapján a Shutterstock képes az anyagot megtalálni.
  4. Olyan kielégítő tájékoztatás, amely alapján a Shutterstock kapcsolatba léphet a bejelentővel, például lakcím, telefonszám, valamint – ha erre lehetőség nyílik – olyan e-mail-cím, amelyen keresztül a bejelentő elérhető.
  5. Egy nyilatkozat, amely szerint a bejelentő jóhiszeműen feltételezi, hogy a bepanaszolt anyag felhasználását nem engedélyezte a jogtulajdonos, annak képviselője vagy valamely törvény.
  6. Egy nyilatkozat, amely szerint a panaszos büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a beadványában szereplő állítások megfelelnek a valóságnak, valamint hogy jogosult a panasz szerint megsértett kizárólagos szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni.

A fentieket tartalmazó anyagot írásos formában kell eljuttatni a Shutterstock alábbi megbízott felelősének:

A szerzői jogok megsértésére vonatkozó bejelentések fogadásával megbízott felelős neve: Sejal Patel
A megbízott felelős címe: Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor - New York, NY 10118
Címzett: Sejal Patel
A megbízott felelős telefonszáma: (646) 449-6068
A megbízott felelős faxszáma: (646) 786-4782
A megbízott felelős e-mail-címe: infringementclaims@shutterstock.com

TÁJÉKOZTATJUK, HOGY AZ USA TÖRVÉNYEI ÉRTELMÉBEN AZ INTERNETES ANYAGOK ELLENI TUDATOSAN FÉLREVEZETŐ JOGSÉRTÉSI PANASZ SÚLYOS BÜNTETÉST VONHAT MAGA UTÁN. EZ KITERJEDHET ANYAGI KÁRTÉRÍTÉSRE, VALAMINT AZ ÁLTALUNK, A JOGTULAJDONOS ÁLTAL VAGY A JOGTULAJDONOS LICENCÉVEL RENDELKEZŐ FÉL ÁLTAL AZ ÖN FÉLREVEZETŐ BEJELENTÉSE MIATT KIFIZETETT ELJÁRÁSI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEKRE. EMELLETT A BEJELENTŐ ELLEN ELJÁRÁS INDULHAT HAMIS TANÚZÁS BŰNCSELEKMÉNY MIATT.

Jelen tájékoztatásunk nem minősül jogi tanácsadásnak; az érvényes DMCA-bejelentés leírását ismertető jogszabály száma 17 U.S.C. 512(c)(3).

MEGJEGYZÉS: A jelen tájékoztatás csak arról szól, hogy a Shutterstock hogyan értesíthető egy vagy több anyag jogi védelmének feltételezett megsértéséről. Ebben a munkafolyamatban nem reagálunk az olyan esetleges megkeresésekre, amelyek tárgya például műszaki támogatás kérése, számlázási kérdés, e-mail-címmel való visszaélés vagy külső fél jogbitorlásának bejelentése.