Üzletszabályzat

Adatvédelmi szabályzat megtekintése

Ez a fordítás csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül jogi erejű dokumentumnak. Kérjük, olvassa el az eredeti, angol nyelvű változatot is.

 1. Feltételek elfogadása
 2. Szellemi tulajdon; korlátozott licenc a felhasználóknak
 3. Shutterstock-védjegyek
 4. Az Ön által biztosított anyagok
 5. Saját tartalom
 6. szabálysértésre vonatkozó követelések / DMCA nyilatkozat
 7. Korlátozások
 8. Használat korlátozása és megszakítása
 9. Külső felek webhelyére mutató hivatkozások
 10. Garanciák és jogi nyilatkozatok
 11. Kártalanítás
 12. Egyebek

Szíveskedjék gondosan tanulmányozni a jelen Üzletszabályzatot, mielőtt a Shutterstock vagy partnervállalata (egyenként és együttesen a „Webhely”) által rendelkezésre bocsátott jelen webhely, szoftver, alkalmazás, illetőleg beépülő modul használatát vagy hozzáférését megkezdené.

Feltételek elfogadása

 1. Ön az alább közölt felhasználási feltételekkel, valamint annak a Shutterstock, Inc. („Shutterstock”) által időszakonként közzétett esetleges változtatásaival és kiegészítéseivel (összefoglaló néven az „Üzletszabályzattal”) egyetért, és azokat magára nézve kötelezőnek tartja. Ha Ön az Üzletszabályzat összes feltételével és kikötésével nem ért egyet, akkor a Honlapot nem keresheti fel.
 2. A Shutterstock a jelen Üzletszabályzatot időszakonként módosíthatja. Ha folytatja a Webhelyhez való hozzáférést vagy a Webhely használatát, az a változások jóváhagyását jelenti. A Webhely-hozzáférésre és -felhasználásra mindig az aktuális Üzletszabályzat előírásai és irányelvei vonatkoznak, amelyeket a webhely közöl. Szíveskedjék időszakonként felkeresni a shutterstock.com webhely „Üzletszabályzat” hivatkozását, mert az mutatja az éppen aktuális szabályzatot. Az Üzletszabályzat vagy licenc bármely pontjának megsértése esetén a felhasználó automatikusan elveszti a Webhely hozzáférésére és használatára vonatkozó jogát.

Szellemi tulajdon; korlátozott licenc a felhasználóknak

 1. A webhelyünkhöz való hozzáférés feltétele, hogy a felhasználónak be kell tartania a jelen Üzletszabályzatot, valamint az összes érvényben lévő Shutterstock-licencmegállapodást és jogi előírást. A Shutterstock egyedüli tulajdonosa marad a Webhelyhez kötődő összes jognak, jogcímnek és érdekeltségnek, és a jelen Üzletszabályzatban kifejezetten biztosítottakon kívül minden más jogot fenntart önmagának. A Shutterstock – akár bejelentéssel, akár anélkül – saját jogkörében bármikor és bármilyen okból jogosult a Webhelyet vagy annak bármely részét módosítani, lecserélni vagy véglegesen törölni. A Shutterstock a jelen Webhelyet annak jelen állapotában és adott hozzáférhetőségével biztosítja.
 2. A Webhely teljes tartalmára – amely lehet a teljesség igénye nélkül kép, videó, zene és a hozzájuk tartozó metaadat (gyűjtőnéven „Shutterstock-tartalom”), illetőleg a Shutterstock-tartalom válogatása és elrendezése – a szellemi jogi törvényeknek és egyezményeknek megfelelő szerzői jogi, védjegybeli, szabadalmi, kereskedelmi és egyéb szellemi termékhez fűződő törvények és megállapodások vonatkoznak. A Shutterstock tartalmának minden esetleges jogosulatlan felhasználása sérti a törvényi előírásokat és a jelen Üzletszabályzatot. A jelen dokumentumban vagy az Ön és a Shutterstock közötti külön licencmegállapodásban kifejezetten biztosított jogokon kívül a Shutterstock semmilyen más kifejezett vagy értelemszerű jogot nem biztosít a Webhely és a Shutterstock-tartalom felhasználására. Ön vállalja, hogy a Webhely és a Shutterstock-tartalom tekintetében tartózkodik az alábbi műveletektől: másolás, ismételt közzététel, keretben való közlés, rá mutató hivatkozás, letöltés, továbbítás, módosítás, adaptálás, származtatott anyag készítése, bérbe adás, haszonbérlet, kölcsönzés, értékesítés, hozzárendelés, terjesztés, megjelenítés, bemutatás, licencelés és továbblicencelés. Ön vállalja továbbá, hogy a Webhely és a Shutterstock-tartalom tekintetében tartózkodik az alábbi műveletektől: adatbányászat, robotok vagy hasonló adat- vagy képgyűjtési algoritmusok alkalmazása.
 3. Az Ön és a Shutterstock közötti licencmegállapodás hiányában nem tölthet le, nem forgalmazhat, nem jeleníthet meg, illetőleg nem másolhat le semmilyen Shutterstock tartalmat.
 4. Nem távolíthat el semmilyen, a Shutterstock tartalomhoz tartozó vízjelet vagy szerzői jogi megjegyzést.

Shutterstock-védjegyek

 1. A jelen Üzletszabályzat céljából a „Védjegy” szó vonatkozik minden olyan általános törvényre vagy regisztrált védjegyre, logóra, szolgáltatási jelzésre, márkanévre, honlapnévre vagy más eredetjelzésre, amelyet a Shutterstock jelenleg használ vagy a jövőben fog használni.
 2. Az itt lévő semmilyen tartalom sem biztosít, illetve nem fog biztosítani jogot önnek arra nézve, hogy bármilyen Shutterstock védjegyet használhasson, kivéve ha ez az Üzletszabályzat ezt kifejezetten engedélyezi.
 3. Ön kijelenti, hogy nem használja a Shutterstock védjegyeit olyan módon, amely lejáratná vagy kedvezőtlen színben tüntetné fel őket.
 4. Beleegyezik abba, hogy nem száll szembe és nem lép fel semmilyen módon (pl. jogi úton vagy más módon) a Shutterstock védjegyekkel vagy a Shutterstock védjegyekre vonatkozó jogokkal szemben, illetve nem segít ebben másokat és nem bátorít erre senkit sem.
 5. Beleegyezik abba, hogy nem használ fel semmilyen Shutterstock védjegyet vagy annak valamely változatát (beleértve az elírást is) honlap neveként vagy egy honlap nevének részeként (beleértve a honlap nevének részét is), metatagként, kulcsszóként vagy bármilyen más programozási kódként vagy adatként.
 6. Soha nem alkalmazhat vagy használhat a Shutterstock előzetes írásos beleegyezése nélkül olyan kifejezést, amely hasonló vagy összekeverhető a Shutterstock-védjegyekkel.
 7. A Shutterstock honlap megjelenése, beleértve az oldalfejléceket, egyéni grafikákat, gombikonokat és scripteket is, a Shutterstock szolgáltatásjelzése és/vagy védjegye, és nem másolható le, utánozható le vagy használható, sem egészben sem részben, a Shutterstock előzetes írásos engedélye nélkül.
 8. A Shutterstock honlapok használt minden más védjegy, terméknév és vállalatnév vagy logó az adott tulajdonos tulajdonában van. Az adott termékekre, szolgáltatásokra, eljárásokra vagy más információra és beszállítóra való hivatkozás nem jelent a Shutterstock részéről támogatást, hozzájárulást vagy javaslatot, kivéve ha a Shutterstock azt kifejezetten kijelentette.
 9. Nem használhat fel semmilyen Shutterstock védjegyet, logót vagy más, a Shutterstock honlapra mutató Shutterstock grafikát a Shutterstock előzetes írásos engedélye nélkül.
 10. Nem módosíthatja a Shutterstock honlapot vagy valamely rajta lévő képet, illetve nem hivatkozhat rá a Shutterstock előzetes írásos engedélye nélkül.

Az Ön által biztosított anyagok

 1. A Shutterstock (vagy a nevében eljáró külső fél) a felhasználó webhelyhasználatát érintő adatokat gyűjthet. Ha ehhez a felhasználó a külső fél adott felületén korábban hozzájárult, akkor a webhelyünk hozzáférésére használt, külső féltől származó felület a felhasználó ott végzett tevékenységét érintő adatokat gyűjthet, és azokat a Shutterstock rendelkezésére bocsáthatja. A Shutterstock adatgyűjtési és -felhasználási tevékenysége mindenkor megfelel a jelen Üzletszabályzat, a Shutterstock adatvédelmi szabályzat és a hatályos törvények előírásainak.
 2. A Shutterstock a személyes adatokat, például az Ön nevét és címét a Shutterstock jelen Üzletszabályzatában hivatkozott adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően használja fel és védelmezi.

Saját tartalom

 1. A Webhelyre feltöltött vagy ott közzétett összes kép, videó, szöveg, hangfelvétel vagy egyéb tartalom („Saját tartalom”) vonatkozásában Ön kijelenti és garantálja, hogy: (i) rendelkezik a Saját tartalomnak a Webhelyre való beküldéséhez szükséges összes jogosultságával, és az itt körülírt engedélyeket megadja; (ii) a Shutterstock részéről a Saját tartalom vonatkozásában nincs szükség külső féltől való licencbeszerzésre vagy jogdíjfizetésre; (iii) a Saját tartalom nem sérti semmilyen külső fél jogait, például szellemi termékhez vagy magánszférához fűződő jogait; valamint hogy (iv) a Saját tartalom megfelel a jelen Üzletszabályzatnak és a vonatkozó törvényeknek.
 2. A Saját tartalom feltöltésével Ön a Shutterstock számára korlátozott, az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet biztosít, valamint engedélyezi a tartalom másolását, továbbítását, terjesztését, nyilvános közzétételét és megjelenítését (mind a ma ismeretes, mind a jövőbeli összes médiumon), engedélyezi továbbá Saját tartalomból származtatott anyagok készítését abból a célból, hogy Ön a Saját tartalmát a Honlapon szerkeszthesse és megjeleníthesse, továbbá engedélyezi a Saját tartalom archiválását és megőrzését esetleges jogviták, jogi eljárások vagy vizsgálatok céljaira. A fenti licenc mindaddig érvényben marad, amíg a Saját tartalmat a Honlapról el nem távolítja. Eltávolítás esetén a licenc hatálya egy üzletmenetileg ésszerű időn belül megszűnik. Mindettől függetlenül viszont a licenc jogi célú archiválásra/megőrzésre vonatkozó hatálya meghatározatlan ideig továbbra is fennmarad.
 3. Tilos feltölteni, közzétenni és továbbítani olyan videót, képet, szöveget, hangfelvételt és egyéb tartalmat, amely:
  • Sérti bármely külső fél szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonhoz, közzétételhez vagy magánszférához fűződő jogait;
  • Pornográf, rágalmazó, vagy más szempontból törvénytelen vagy etikátlan tartalmú.
  • Kiskorúakat kihasznál;
  • Törvénybe ütköző vagy erőszakos cselekményt jelenít meg;
  • Állatok elleni kegyetlenséget vagy erőszakot mutat be;
  • Csalárd ügyet népszerűsít, vagy megtévesztő reklámozás vagy inkorrekt piaci előnyszerzés gyanúját veti fel; vagy
  • Valamely törvényt, jogszabályt vagy rendelkezést sért.
 4. A Shutterstock-tartalmak kizárólag erre vonatkozó licenc birtokában használhatók fel bármely célra. A Shutterstock-tartalmak felhasználó általi minden alkalmazását a közte és a Shutterstock között létrejött és hatályos külön licencmegállapodás szabályozza. Bármely vízjeles vagy licenceletlen Shutterstock-tartalom nyilvános bemutatása, illetőleg terjesztése (akár származékos anyagban, akár önmagában) a szerzői jogok megsértésének minősül.

szabálysértésre vonatkozó követelések / DMCA nyilatkozat

 1. Ha úgy véli, hogy valamely Shutterstock által közzétett kép vagy más anyag sérti az Ön vagy másvalaki szerzői jogait, akkor erről a DMCA szerzőijog-sértési bejelentési irányelv alapján értesítheti a Shutterstock vállalatot.

Korlátozások

 1. Elfogadja azt, hogy nem teszi a következőket:
  • Bármilyen módon részt vesz olyan tevékenységben, amely a Shutterstock vagy külső fél számára jogokat biztosító törvény megsértésének minősül.
  • Olyan hatályos törvények vagy előírások megszegése, amely a Honlap hozzáféréséhez vagy használatához kapcsolódik, vagy a jelen Üzletszabályzat által tiltott tevékenységben való részvételnek minősül.
  • A Shutterstock vagy más külső fél jogait (például a magánszférához és közzétételhez fűződő jogot) sért, illetve másokat zaklat, rágalmaz, sérteget, zavaróan követ vagy fenyeget.

Használat korlátozása és megszakítása

 1. A Shutterstock saját döntése szerint bármikor, előzetes értesítés és Önnel szembeni kötelezettség nélkül blokkolhatja, korlátozhatja, letilthatja, felfüggesztheti vagy megszakíthatja a Webhelyhez és/vagy a Shutterstock-tartalomhoz való hozzáférését. Szigorúan tilos minden olyan esetleges magatartás, amely a Shutterstock saját kizárólagos véleménye szerint bármely természetes vagy jogi személyt korlátoz vagy megakadályoz a Webhely használatában vagy élvezetében, és az ilyen magatartás a Webhelyhez való hozzáférési jogosultság bejelentés nélküli megszüntetésével járhat.
 1. Ha a Webhelyhez a felhasználó egy külső fél felületén keresztül fér hozzá, illetve ha a Shutterstock a Webhelyről külső felek felületére hivatkozik, vagy külső feleknek engedélyezi, hogy felületükről a Webhelyre hivatkozzanak, akkor Ön tudomásul veszi, hogy a Shutterstock a külső felületen közölt tartalomra és az ott alkalmazott gyakorlatra nem vállal semmilyen, sem kifejezett sem értelemszerű garanciát. Ezek a felületek nem tartoznak a Shutterstock hatáskörébe, és az ezekre mutató hivatkozást a Shutterstock pusztán kényelmi lehetőségként biztosítja, illetve teszi lehetővé. Az ilyen elhelyezett hivatkozások nem jelentenek a Shutterstock részéről kapcsolatot, jóváhagyást vagy átvételt.

Garanciák és jogi nyilatkozatok

 1. A Webhelyet mindenki csak saját felelősségére használhatja. A Webhelyet a Shutterstock annak aktuális állapotában biztosítja, tehát bármely jellegű, akár kifejezett, akár értelemszerű, akár jogszabályból vagy egyébből eredő garanciavállalás nélkül. A Shutterstock kifejezetten kizár jellegétől függetlenül minden, akár kifejezett, akár értelemszerű garanciát, például – egyebek kizárása nélkül – az értékesíthetőségere, a konkrét célra való alkalmasságra és a jogtisztaságra vonatkozó értelemszerű garanciát, illetve a törvényekből eredő esetleges egyéb garanciákat. A Shutterstock a fentiek érvényességének korlátozása nélkül fenntartja, hogy az alábbiakért nem vállal garanciát: (i) a Webhely elvárások szerinti megfelelősége; (ii) a Webhelyhez való szakadozásmentes hozzáférés; (iii) a Webhely elvárások szerinti minősége; vagy hogy (iv) a webhely, a szolgáltatás vagy az anyag esetleges hibáit korrigálják. A Shutterstock nem jelenti ki és nem garantálja, hogy a Webhely használata a felhasználási joghatóságban engedélyezett, hogy az Ön által esetleg feltöltött tartalom a Webhelyen hozzáférhető marad, azokat a Webhely tárolja, hogy a Webhely megfelel a felhasználói igényeknek, vagy hogy a Shutterstock a jövőben is támogatja majd a Webhely jelenlegi funkcióit. Ha ezt lemondási vagy felelősségkorlátozási dokumentum másképp nem rendeli, minden kifejezett, értelemszerű vagy törvényből eredő garancia a Webhely első felhasználásától számított harminc (30) napra lesz korlátozva. Ennek elteltével minden garancia megszűnik.

Kártalanítás

 1. Beleegyezik abba, hogy megvédi, mentesíti és nem hibáztatja a Shutterstock vállalatot, annak leányvállalatait, partnereit, licenctulajdonosait, ügynökeit, külső adatszolgáltatóit, feltöltőit és független alvállalkozóit minden olyan követelés, kár, költség felelősség és kiadás tekintetében (beleértve esetleg egyebek mellett az ésszerű jogi költségeket is), amelyek az Ön magatartásából, a Honlap használatából vagy az Ön használatra képtelenségéből, az Üzletszabályzat vagy bármilyen itt nyújtott garancia tényleges vagy vélelmezett megsértéséből, a Shutterstock-tartalom jogosulatlan használatából vagy mások jogainak megsértéséből ered.

Egyebek

 1. A jelen Megállapodással vagy annak megsértésével összefüggő esetleges viták és keresetek kötelező érvényű rendezésének bíróság helyett az USA-beli Döntőbírósági Egyesületnek vagy a Nemzetközi Vitarendezési Központnak az elbírálási eljárás kezdeti dátumakor érvényes kereskedelmi döntőbírósági szabályai szerint kell történnie, majd a döntőbírósági testület(ek) által megállapított díjat kell a fenti testületek, az érintett fél vagy az érintett szerzői vagyon helye szerinti joghatóság esetleges bírósága elé terjeszteni. A választottbírósági eljárás helye a New York állambeli New York megye. A választottbírósági eljárás nyelve az angol. Az eljárásban egy választottbíró jár el. Mindkét fél maga fizeti a választottbírósági eljárás során felmerülő költségeit. A Shutterstock jogosult továbbá arra, hogy bármilyen jogi vagy méltányossági keresetet nyújtson be, vagy eljárást kezdeményezzen bármely illetékes bíróságon azért, hogy felfüggesztő végzést vagy más ideiglenes intézkedést kérjen Önnel szemben a Shutterstock által szükségesnek vagy célszerűnek ítélt esetben.
 2. A jelen Üzletszabályzatra és azok értelmezésére New York állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül annak kollíziós jogi alapelveire.
 3. A jelen Üzletszabályzat és a Shutterstock esetleges licencmegállapodásai közötti esetleges ellentmondás esetén az adott licencmegállapodás rendelkezései az irányadóak.
 4. A jelen Üzletszabályzat kizárólag az abban foglaltak korrekt jelentése szerint értelmezhetők, és nem használhatók fel kizárólag az egyik fél érdekeivel szemben vagy kizárólag az egyik fél javára. A jelen Üzletszabályzat bármely részének az érvénytelensége, illetve foganatosíthatatlansága nincs hatással a többi rész érvényességére és foganatosíthatóságára.