Adatvédelmi szabályzat

Tekintse meg üzletszabályzatunkat

Ez a fordítás csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül jogi erejű dokumentumnak. Kérjük, olvassa el az eredeti, angol nyelvű változatot is.

 1. Személyes adatok gyűjtése
 2. Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése
 3. A személyes adatok felhasználási módja
 4. Adatfeldolgozási jogalapok
 5. Adatok megosztása szolgáltatókkal/ügynökökkel
 6. Adatok megőrzése és hordozhatósága
 7. Rendelkezési (elutasítási) lehetőség
 8. Személyes adatainak védelme
 9. Cookie-k és adatkövetési technológiák
 10. Az adatvédelmi szabályzat módosításai
 11. Diszkriminációmentesség
 12. Külső felek webhelyére mutató hivatkozások
 13. Közösségi oldali widgetek
 14. Egyszeri bejelentkezés
 15. A közvetítési program e-mail címei
 16. Gyermekek
 17. Személyes adatokat gyűjtő szervezetek
 18. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszok

Legutóbbi frissítés: 2021. március 15..

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat azt ismerteti, hogyan kezeli és tartja tiszteletben a Shutterstock a személyes adatokat és információkat. A jelen nyilatkozat időről időre módosítható. Látogatóinknak és felhasználóinknak javasoljuk az Adatvédelmi szabályzat rendszeres áttekintését.

Minden általunk gyűjtött és kezelt „Személyes adat” (definíciója szerint minden olyan adat, amely azonosítja azt a személyt, akire az adat vonatkozik, illetve alkalmas az adott személy azonosítására, vele való kapcsolatfelvételre vagy tartózkodási helyének meghatározására) a jelen – időnként módosított – Adatvédelmi szabályzat hatálya alá tartozik. Saját adatainak és beállításainak frissítéséhez nézze meg a „Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése” című szakaszt.

A Shutterstock különböző jogi személyekből áll. A jelen adatvédelmi szabályzatot a Shutterstock vállalatcsoport nevében tesszük közzé. A „Shutterstock” megnevezés és a többes szám első személyű utalások alatt azt a Shutterstock vállalatot értjük, amely az Ön adatainak adatkezelőjeként vagy adatfeldolgozójaként jár el. Erről bővebben az alábbi, „Személyes adatokat gyűjtő szervezetek” című részben olvashat.

Személyes adatok gyűjtése

A Webhely látogatójaként Ön számos tevékenységet végezhet a személyes adatok megadása nélkül.

Amikor azonban feliratkozik egy Shutterstock-webhelyre, és Shutterstock-előfizetőként termékeket vagy szolgáltatásokat rendel, a szolgáltatások teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük be Önről:

 • Elérhetőségi adatok, például a neve, telefonszáma és faxszáma, elsődleges címe és e-mail címe, továbbá
 • Számlázási adatok, például hitelkártyájának száma, lejárati dátuma, kártyatípusa és számlázási címe.
 • Demográfiai adatok, például beosztásának megnevezése, leírása, vállalatának neve és típusa.
 • Profiladatok, például felhasználóneve és jelszava, vásárlásainak részletei és a tőlünk licencelt tartalmak részletei.

Ha tartalmat küld el Shutterstock-licencelésre, akkor előfordulhat, hogy meg kell adnia a következő adatokat:

 • Elérhetőségi adatok, például a neve, telefonszáma, elsődleges címe és e-mail-címe
 • Fizetési és feltöltői adatok, többek között: fizetési mód, kifizetési e-mail-cím, megjeleníteni kívánt megjelenő név, érdeklődési kör, felvételkészítő berendezés és adatok a készségi és kreativitási szintjéről.

A tevékenységtől függően az általunk kért, Ön által megadandó adatok részben kötelezőnek, részben önkéntesnek minősülnek. Ha az egy adott tevékenységre vonatkozó kötelező adatokat nem adja meg, akkor nem vehet részt az adott tevékenységben.

Amint az a legtöbb webhely esetében történik, előfordulhat, hogy miközben Ön a Webhelyet használja, a Shutterstock, illetve az általa megbízott külső felek a számítógépével kapcsolatos műszaki és elérési adatokat gyűjtenek, hogy megkönnyítsék Önnek a Webhely és szolgáltatásai használatát. Előfordulhat, hogy naplózunk egyes környezeti változókat, mint például az Ön böngészőjének típusa, számítógépének operációs rendszere, processzorsebessége és IP-címe. Ezeket a környezeti változókat arra használjuk, hogy lehetővé tegyük és nyomon kövessük a Webhely és szolgáltatásai Ön által történő használatát. A Shutterstock ezeket a környezeti változókat a Webhely forgalmi jellemzőinek méréséhez is felhasználja. Előfordulhat, hogy a Webhelyet felkereső látogatóink igényeinek jobb megismerése érdekében ezeket az adatokat alkalmilag összevetjük az Ön személyes adataival.

Előfordulhat, hogy adatbázisaink hibáinak csökkentése, felhasználóink hitelesítése és a rendszerünkkel kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében az Ön által nekünk elküldött személyes adatait külső forrásokból származó adatokkal egészítjük ki. Például előfordulhat, hogy az Ön elérhetőségi adatait az Egyesült Államok postaszolgálatától kapott címadatokkal egészítjük ki az Ön adatainak minősítése és adatbázisaink hibáinak megelőzése érdekében. A közvetlenül Öntől gyűjtött adatokat kiegészíthetjük külső adatbázisokban tárolt adatokkal, például demográfiai vagy céges adatokkal, hogy az Önnek küldött marketingüzenetek nagyobb eséllyel legyenek relevánsak és érdekesek Önnek. Itt megtalálhatja a külső adatfeldolgozók listáját, akiket igénybe veszünk.

Amikor letölti és használja mobilalkalmazásainkat és szolgáltatásainkat, automatikusan adatokat gyűjtünk az Ön által használt eszköz típusáról és az operációs rendszer verziójáról. Nem kérünk helymeghatározás-alapú információt a mobileszközéről, miközben letölti vagy használja mobilalkalmazásainkat vagy szolgáltatásainkat, illetve az ilyen információkhoz nem férünk hozzá, és nem követjük nyomon őket.

Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése

Kérésére a Shutterstock tájékoztatással szolgál az Ön általunk kezelt Személyes adatairól, és azokhoz hozzáférést biztosít. Az adatok igényléséhez írjon az alábbi címre: privacy@shutterstock.com.

Ön jogosult személyes adataihoz bármikor hozzáférni, azokat módosítani vagy törölni, továbbá adatvédelmi beállításait megváltoztatni. Ez a „Fiókom” elemre kattintva történhet, ahol a legtöbb személyes adat azonnal megjeleníthető és módosítható. Ha törölni kívánja fiókját vagy visszavonja a számunkra megadott adatainak felhasználási engedélyét, akkor kövesse a webhelyünk „Saját fiókbeállítások” hivatkozása alatti „Saját fiók törlése” szakaszban megjelenő utasításokat. Ha Ön feltöltő, akkor itt módosíthatja a profilját. Biztonsági okokból egyes személyes adatok módosítása csak az ügyfélszolgálattól kérhető. A kérelmekre szükségtelen késedelem nélkül, reális időn belül reagálunk.

A személyes adatok felhasználási módja

A Shutterstock azért gyűjti a személyes adatait, hogy szolgáltatásokat biztosítson Önnek, megfeleljen a törvényi kötelezettségeinek, és fejlessze termékeit és szolgáltatásait. Az Ön személyazonosításra alkalmas adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtakon kívül semmilyen más módon nem értékesítjük, nem kölcsönözzük, és nem osztjuk meg külső felekkel. A Shutterstock az alábbiakra használhatja fel ezeket az adatokat:

 • Személyazonosítás alapján hozzáférést biztosít a Shutterstock webhelyhez, mobil alkalmazáshoz és szolgáltatásokhoz.
 • Az Ön pénzügyi tranzakcióinak feldolgozása.
 • Megrendelési/megújítási visszaigazolások elküldése Önnek.
 • Az Ön műszaki támogatásra vagy egyéb, a regisztrált felhasználók számára elérhető előnyökre való esetleges jogosultságának nyilvántartása.
 • Ügyfélkiszolgálási kérelmek, kérdések és panaszok megválaszolása.
 • Fiókjának kezelése.
 • A kért termék- vagy szolgáltatásinformáció megküldése Önnek.
 • A Shutterstock és kiválasztott külső felek különleges ajánlataival és szolgáltatásaival kapcsolatos információk biztosítása Önnek.
 • Az Ön által igénybe vett akciók és nyereménysorsolások adminisztrálása, és az Ön értesítése az eredményekről.
 • Illegális tevékenységekkel és/vagy a Szolgáltatási feltételek megsértésével kapcsolatos vizsgálatok, megelőző lépések és intézkedések.
 • Kutatási és termék- vagy szolgáltatásfejlesztési igényeinknek való megfelelés, Webhelyünk, szolgáltatásaink és kínálatunk javítása, valamint
 • Felhasználói élmény testreszabása, beleértve a célzottan Önnek szóló szolgáltatásainkat, keresési eredményeinket és ajánlatainkat is.

Az általunk összegyűjtött adatokat sütikben, naplófájlokban, átlátszó képekben és/vagy külső felek forrásaiban tároljuk, az Ön preferenciáinak összegzése érdekében. Személyazonosításra alkalmas adatait és/vagy tagsági használati előzményeit összekapcsoljuk az összegzésben szereplő adatokkal, a testreszabott akciók és marketingajánlatok biztosítása, a webhely tartalmának Ön számára történő javítása és/vagy az Ön preferenciáinak meghatározása érdekében.

Bizonyos helyzetekben, például nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési okok miatt az erre vonatkozó jogi kötelezettsége értelmében a Shutterstock törvényes adatszolgáltatási végzéssel kötelezhető lehet személyes adatok kiszolgáltatására.

A törvény által megkívánt esetben (pl. megfelelés a Shutterstockra vonatkozó idézésnek, végzésnek, bírósági határozatnak vagy jogi eljárásnak), illetve ha úgy ítéljük meg, hogy saját jogaink védelme, peres eljárás elkerülése, az Ön vagy mások biztonságának védelme, csalások kivizsgálása és/vagy hatósági kérés teljesítése érdekében ez szükséges. Az erre vonatkozó jogi előírások teljesítésére az Önnel kapcsolatos adatokat abban az esetben is kiadhatjuk, ha megítélésünk szerint az adatkiadás nemzetbiztonsági, rendészeti vagy más közérdekű okból szükséges.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és az Egyesült Királyság lakosai esetén az alábbi törvényi és jogszabályi keretek között dolgozzuk fel a személyes adatokat:

 • Ha a feldolgozást az Önnel kötött megállapodásunk teljesítési kötelezettsége indokolja:
  • Hozzáférés biztosítása a Shutterstock webhelyhez, a mobil alkalmazásokhoz és a szerződésünk feltételeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokhoz;
  • Felhasználói élmény testreszabása, beleértve a célzottan Önnek szóló szolgáltatásainkat, keresési eredményeinket és ajánlatainkat is.
  • A Shutterstock szolgáltatásait illető döntések meghozatalához szükséges adatok biztosítása;
  • Pénzügyi tranzakcióinak feldolgozása, valamint a rendelések és megújítások visszaigazolásainak kézbesítése;
  • Az Ön műszaki támogatásra vagy egyéb, a regisztrált felhasználók számára elérhető előnyökre való esetleges jogosultságának nyilvántartása;
  • Ügyfélkiszolgálási kérelmek, kérdések és panaszok megválaszolása;
  • Fiókjának kezelése.
 • Az érintett vagy egy másik természetes személy alapvető érdekének védelméhez szükséges adatfeldolgozás:
  • Szellemi termékhez fűződő jogok megsértésének kivizsgálása, illetve a jogsértés megelőzése;
  • Shutterstock-tartalom licencérvényességének megerősítése;
  • A Szolgáltatási feltételek megsértésével kapcsolatos vizsgálatok, megelőző lépések és intézkedések.
 • A Shutterstock jogszerű érdekeinek teljesülését célzó feldolgozás:
  • Webhelyünk és szolgáltatásaink biztosítása, fejlesztése és testreszabása;
  • Ügymenetünk lebonyolítása, valamint vásárlóink és feltöltőink felé vállalt szerződéses kötelezettségeink teljesítése;
  • Online felületünk felhasználási módjának elemzése és értelmezése;
  • Webhelyünk, alkalmazásaink és egyéb szolgáltatásaink biztonságának és sértetlenségének fenntartása;
  • A termékekről és szolgáltatásokról igényelt tájékoztatók, valamint a Shutterstock és a kiválasztott külső felek különleges ajánlataival és szolgáltatásaival kapcsolatos információk biztosítása.
  • Promóciók és nyereményjátékok lebonyolítása;
  • Webhelyünket és szolgáltatásainkat érintő kutatás és termék-szolgáltatás fejlesztés.
 • A Shutterstock jogi kötelezettségeiből eredő feldolgozás, például:
  • A szellemi termékhez fűződő jogsértések, a csalások, kéretlen üzenetek, zaklatások, bűncselekmények és biztonsági kockázatok kivizsgálása és megelőzése;
  • A pénzmosást, vesztegetést és korrupciót szankcionáló törvények és rendelkezések betartása; és
  • Az értékpapírokra vonatkozó törvényekből eredő pénzügyi jelentési és egyéb kötelezettségek betartása.

Adatok megosztása szolgáltatókkal/ügynökökkel

A Shutterstock árui és szolgáltatásai ellenértékének kiszámlázását egy vagy több külső hitelkártya-feldolgozó vállalat segíti. Ezek a vállalatok a legjobb tudomásunk szerint a személyazonosításra alkalmas adatokat semmilyen célra nem őrzik meg, nem osztják meg, nem tárolják és nem használják fel.

A személyes adatokat egyes, a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal is megosztjuk. Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyekre a vállalatoknak az adott szolgáltatások nyújtásához szükségük van. Minden vállalattól, amellyel esetleg személyes adatot osztunk meg, megköveteljük az adatoknak a jelen szabályzattal összhangban történő védelmét, továbbá az ilyen személyes adatok használatának korlátozását a Shutterstocknak nyújtott szolgáltatások teljesítésére. Az ilyen külső felek felsorolását itt találhatja meg.

A saját termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatos marketingtevékenység céljaira nem értékesítünk és más módon sem adunk át személyes adatokat más vállalatoknak.

Adatok megőrzése és hordozhatósága

Adatait addig őrizzük meg, amíg a fiókja aktív, szükség van rájuk a szolgáltatások biztosítására, a Tartalom felhasználására vonatkozó licencek hitelesítésére és foganatosítására, illetve jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. Ha törölni kívánja fiókját vagy visszavonja a számunkra megadott adatainak felhasználási engedélyét, akkor kövesse a webhelyünk „Saját fiókbeállítások” hivatkozása alatti „Saját fiók törlése” szakaszban megjelenő utasításokat. Ha nem tud hozzáférni fiókjához, forduljon hozzánk: privacy@shutterstock.com. Kérelmére 30 napon belül reagálunk. Adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, a viták rendezéséhez és a megállapodásaink érvényesítéséhez szükséges módon őrizzük meg és használjuk fel.

Ha már licencelt Shutterstock-tartalmat, a licencelőzmények hozzáférhetők a Licencelőzmények menüpont alatt.

Rendelkezési (elutasítási) lehetőség

A Shutterstock az Ön személyes adatait külső fél számára nem értékesíti. Más webhelyekre kirakott hirdetéseink kezeléséhez igénybe vesszük külső hirdetőcégek szolgáltatását. Külső partnereink cookie-k, nyomkövetők és hasonló megoldások segítségével gyűjtik az Ön tevékenységi adatait webhelyünkön és más webhelyeken, ezzel biztosítva, hogy a megjelenő reklámok az Ön böngészési tevékenységét és érdeklődését tükrözzék. Ha nem kívánja, hogy az adatokat az Ön érdeklődésén alapuló reklámok küldésének céljaira használjuk, azt ide kattintva (illetve ha nem az Európai Unióban tartózkodik, akkor ide kattintva) letilthatja. Vegye figyelembe, hogy ezzel maga a reklámszolgáltatás nem kapcsolható ki. A továbbiakban általános reklámokat fog látni.

A Shutterstock az Ön személyes adatait csak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célokra használja fel, és az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem használja a személyes adatokat attól lényegében eltérő célokra.

A Shutterstock értesítő e-mailjeiről, hírleveleiről és/vagy a partnerek e-mailjeiről „leiratkozhat“, ha a Webhelyen „Saját fiók“ hivatkozásra kattint, majd kiválasztja a szükséges beállításokat. Az ilyen üzenetekről történő leiratkozásra a regisztrációs folyamat során is lehetőség van. A Shutterstock ettől függetlenül értelem szerint üzenetet küld Önnek a Szolgáltatási feltételek vagy a Feltöltői szolgáltatási feltételek esetleges módosítása alkalmával. Ezenfelül a szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseket is küldünk Önnek, többek között a következőket: regisztrációs e-mailt, előnyökről értesítő e-maileket, az Ön Webhelyen végzett műveletei folytán automatikusan létrehozott e-maileket, valamint számlázással kapcsolatos értesítőket. Ezekről a nem promóciós jellegű üzenetekről általában nem iratkozhat le. Ha nem kíván ilyen üzeneteket kapni, lehetősége van fiókjának inaktiválására.

Ha a Shutterstock egyik mobilalkalmazását használja, időnként push-értesítéseket küldhetünk Önnek, hogy értesítsük az általunk szervezett eseményekről és promóciókról. Ha többé nem szeretne ilyen üzenetet kapni, az eszközön kikapcsolhatja őket.

Kérvényezheti személyes adatainak rendszerünkből való törlését, illetőleg kiiktathatja személyes adatainak további feldolgozását, ha követi a „Saját fiók – beállítások” oldal „Saját személyes adatok törlése” című szakaszának útmutatását. Ha nem tud hozzáférni fiókjához, forduljon hozzánk: privacy@shutterstock.com.

Személyes adatainak védelme

Az Ön által a Webhely használatához kapcsolódóan megadott személyes adatokat számos módon védjük.

 • Saját fiókprofilját csak az Ön által megadott jelszóval és egyedi ügyfél-azonosítóval érheti el. A jelszó titkosítva van. Mindig erős, alfanumerikus (betűt és számot is tartalmazó) jelszót kell használnia, és azt nem szabad mások tudomására hoznia.
 • Személyes adatait biztonságos kiszolgálón tároljuk. A kiszolgálóhoz csak a Shutterstock egyes munkatársai és alvállalkozói férhetnek hozzá, jelszó használatával.
 • Személyes adatai minden esetben titkosított formában jutnak el a Shutterstockhoz.
 • Ha Ön regisztrációs vagy megrendelési űrlapjainkon különleges adatokat (például hitelkártyaszámot) ad meg, az adatokat Transport Layer Security (TLS) technológiával titkosítjuk.

A nekünk elküldött személyes adatokat az adatátvitel során és megérkezésük után is védjük. Az internetes adatátvitelnek és az elektronikus adattárolásnak azonban nincs 100%-ban biztonságos módszere. Figyelembe vesszük az általunk gyűjtött, feldolgozott és tárolt személyes adatok különleges jellegét, és naprakész technológiai megoldásokkal óvjuk a személyes adatait, ám a teljes biztonságukat nem tudjuk garantálni.

A Webhelyünk biztonságával kapcsolatos kérdéseit e-mailben a következő címre küldheti: privacy@shutterstock.com.

Webhelyünk felkeresés esetén például az alábbi adatokat gyűjtheti be automatikusan: internetszolgáltató, a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer és eszköz típusa, a webhelyünkön átlagosan eltöltött idő, a megtekintett oldalak, az elért adatok, a számítógépe által az internetcsatlakozáshoz használt IP-cím, valamint a tárgyhoz tartozó egyéb statisztikai adatok. Ezeket az adatokat szokták Web Analytics, illetve Clickstream adatoknak is nevezni.

Ezeket az automatikusan naplózott adatokat kombinálhatjuk egyéb Önről esetleg begyűjtött adatokkal. Ennek célja az általunk biztosított szolgáltatás fejlesztése, a marketing, az analitikai és a webhelyműködési funkciók biztosítása.

A Shutterstock, valamint partnerei, elemző és webhelyműködési funkciói például cookie-kat, adatgyűjtő jeleket, címkéket és parancsfájlokat alkalmaznak. Ezekkel a műszaki megoldásokkal elemezzük a trendeket, segítjük a webhely üzemeltetését, követjük a felhasználóknak a webhelyünkön végzett mozgását, valamint felhasználóinkról összefoglaló demográfiai adatgyűjtést végzünk. A fenti műszaki megoldások felhasználásával ezektől a vállalatoktól mind személyre bontott, mind összesített jelentéseket kaphatunk.

 • A cookie egy olyan kisméretű, egyedi szövegfájl, amelyet rendszerünk küld a webhelyünket felkereső felhasználó számítógépre. A cookie lehet munkameneti, amely a böngészőprogram bezárásakor törlődik, illetve lehet maradandó, amely egészen addig marad a felhasználó számítógépén, amíg nem törlik. A legtöbb böngészőprogram beállítható úgy, hogy figyelmeztessen cookie érkezésekor, illetve teljesen megtiltsa azok elfogadását. Ha nem kívánja elfogadni a tőlünk származó cookie-kat, beállíthatja böngészőjében azok elutasítását, vagy kérhet értesítést arról, ha egy webhely cookie-kat próbál elhelyezni az Ön gépén. A cookie-k elutasítása esetén előfordulhat, hogy Webhelyünket nem lesz képes használni.
 • Külső partnereket vagy reklámok webhelyünkön való megjelenítése, vagy más webhelyeken megjelenő saját reklámjaink kezelése céljából alkalmazunk. Külső partnereink a cookie-k és hasonló megoldások segítségével gyűjtik az Ön tevékenységi adatait webhelyünkön és más webhelyeken, ezzel biztosítva, hogy a megjelenő reklámok az Ön böngészési tevékenységét és érdeklődését tükrözzék. Ha nem kívánja, hogy az adatokat az Ön érdeklődésén alapuló reklámok küldésének céljaira használjuk, azt ide kattintva (illetve ha nem az Európai Unióban tartózkodik, akkor ide kattintva) letilthatja. Vegye figyelembe, hogy ezzel maga a reklámszolgáltatás nem kapcsolható ki. A továbbiakban általános reklámokat fog látni.

A cookie-król és a külső reklámpartnerekről a Cookie-nyilatkozat szolgál részletesebb tájékoztatással.

Lehetővé tesszük, hogy blogok és internetes közösségek elérésére profilt hozzon létre, így adatokat, például üzeneteket, fotókat és videókat cserélhessen. Vegye figyelembe, hogy mi nem határozhatjuk meg azon személyek magatartását, akikkel Ön esetleg megosztja oldalait és adatait. A nyilvános üzenőfalon vagy chatszobában, például a Feltöltői fórumon (a „Fórumokon”) közzétett minden adat bármely oda látogató számára elérhető. Ha személyes adatainak a blogról vagy a közösségi fórumról való eltávolítását kéri, forduljon hozzánk: privacy@shutterstock.com. Ha személyes adatait esetleg nem lehet eltávolítani, akkor arról és annak okáról tájékoztatást adunk. Ha pedig egy külső fél rendszerén keresztül tett közzé ilyen adatot, akkor annak törlését vagy az illető rendszerbe bejelentkezve végezheti el, vagy az illető külső fél rendszerében kérelmezheti.

E-mail-címét rendszerünk alapbeállításban nem teszi közzé a Fórumokon, csak ha ezt alapértelmezett beállításainak módosításával engedélyezi. Engedélyezés esetén e-mail-címe a Fórumokhoz hozzáférő minden személy számára elérhető lesz. Emellett az Ön által a profiljában esetleg közölt adatok a Fórumokat felkeresők számára mindig elérhetők lesznek. Profilját itt módosíthatja.

Mobilanalitikai szoftvereket használunk, hogy jobban megérthessük mobilszoftverünk működését az Ön telefonján. Ez a szoftver adatokat rögzíthet például arról, hogy Ön milyen gyakran használja az alkalmazást, illetve az alkalmazáson belüli eseményekről, az összesített használatról, a teljesítményadatokról, és hogy honnan töltötte le az alkalmazást. Az analitikai szoftveren belül tárolt adatokat nem kötjük össze semmilyen, személyazonosításra alkalmas adattal, amelyet Ön a mobilalkalmazáson belül ad meg.

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

A Shutterstock fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi szabályzatot időnként saját belátása szerint módosítsa, és az Adatvédelmi szabályzat lényeges módosítása esetén a módosítás hatályba lépése előtt értesítést küld e-mailben, vagy értesítést helyez el a Webhely kezdőlapján. Ha a változások miatt módosítani szeretné, hogy a Személyes adatainak milyen felhasználását engedélyezi a Shutterstocknak, ezt megteheti az erre vonatkozó eljárást követve, amelynek leírása a „Személyes adatok és adatvédelmi beállítások frissítése” fejezetben található.

Az erre vonatkozó értesítés közzétételét követően úgy tekintjük, hogy Önnek tudomása van az Adatvédelmi szabályzat lényeges változásairól, és azokat elfogadja, az alábbi kivétellel: Személyes Adatainak a Shutterstock részére való megadásakor (csakúgy, mint most) Önnek lehetősége van korlátozni, hogy az ilyen adatokat miként használhatja a Shutterstock, illetve külső fél az Önnel való kommunikáció céljára, és amennyiben Ön ilyen korlátozást alkalmaz, a Shutterstock nem fogja megváltoztatni az Ön erre vonatkozó beállítását az Ön kifejezett beleegyezése nélkül. Emellett, ha a Shutterstock vállalatot felvásárolja egy másik jogi személy, vagy egyesül egy másik jogi személlyel, a Shutterstock az Ön beleegyezése nélkül is átadhatja ennek a jogi személynek mindazokat a felhasználói adatokat, amelyek szolgáltatásaink azon körével kapcsolatosak, amelyeket a felvásárlás vagy egyesülés érint, azonban a Shutterstock értesítést fog nyújtani bármilyen szolgáltatáskihelyezésről, felvásárlásról vagy egyesülésről ezen a Webhelyen.

Diszkriminációmentesség

A Shutterstock nem diszkriminálja azokat a felhasználókat, akik a kaliforniai vagy egyéb hasonló fogyasztói adatvédelmi törvényben biztosított jogaikkal élnek. Nem tagadunk meg szolgáltatást azoktól, és nem alkalmazunk eltérő díjszabást azokkal a felhasználókkal szemben, akik úgy döntenek, hogy élnek a hatályban lévő adatvédelmi törvények szerinti jogaikkal.

Webhelyünk tartalmaz a Shutterstock oldal szabályzatától eltérő adatvédelmű webhelyekre mutató hivatkozásokat. Ha egy ilyen külső webhelyen adja meg személyes adatait, akkor azok kezelésére az illető webhely adatvédelmi szabályzata vonatkozik. Ajánljuk, hogy tanulmányozza az esetleg felkeresett összes másik webhely adatvédelmi szabályzatát.

Közösségi oldali widgetek

Webhelyeink különféle közösségi funkciókat tartalmazhatnak, például Facebook-lájkgombot és widgeteket, például Megosztás gombot, valamint webhelyünkön futó, interaktív miniprogramokat. Ezek a funkciók hozzáférhetnek az Ön IP-címéhez és az Ön által a webhelyünkön felkeresett oldalak listájához, valamint a funkció helyes működését szolgáló cookie-t helyezhetnek el. A közösségi funkciókat és widgeteket vagy egy külső fél, vagy közvetlenül a mi webhelyünk működteti. Az ilyen funkciókkal végzett tevékenységre az illető funkciót biztosító fél adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Egyszeri bejelentkezés

Lehetséges, hogy webhelyünkre bejelentkezési szolgáltató – például Facebook Connect vagy egy Open ID-szolgáltató – alkalmazásával is be lehet jelentkezni. Ezek a szolgáltatások ellenőrzik az Ön személyazonosságát, és beállíthatók úgy, hogy egyes személyes adatokat nekünk továbbítsanak, például az Ön nevével és e-mail-címével előre kitöltsék regisztrációs űrlapunkat. A Facebook Connect szolgáltatás például beállítható úgy, hogy a webhelyünkön végzett tevékenységéről tájékoztatást tegyen közzé az Ön profiloldalán, amelyet az Ön ismerősei láthatnak.

A közvetítési program e-mail címei

Ha úgy dönt, hogy közvetítőként valamely munkatársának Webhelyünkről értesítést küld, megoszt egy gyűjteményt, vagy valakit meghív munkacsoportjába, akkor az illető nevét és e-mail-címét bekérjük. Kollégájának egyszeri automatikus e-mail-üzenetben ajánljuk fel Webhelyünk felkeresését. A Shutterstock az adatokat kizárólag ennek az egyszeri e-mailnek a kiküldésére, az ajánlói program sikerességének nyomon követésére, valamint a gyűjteményhez való hozzáférés szabályozására tárolja.

Az adatoknak az adatbázisunkból való eltávolítására irányuló kérelmével munkatársa ide fordulhat: privacy@shutterstock.com.

Gyermekek

Nem szándékozunk személyes adatokat kérni vagy gyűjteni senkiről, aki még nem töltötte be a 18. évet. Ha Ön még nincs 18 éves, ne adjon meg adatokat ezen a webhelyen, illetve ne vegye igénybe a szolgáltatásainkat. Ha Ön úgy véli, hogy 18 év alatti gyermeke személyes adatot adott meg webhelyünkön, írjon a(z) support@shuttterstock.com címre, hogy az adatokat töröljük, és a gyermek fiókját megszüntessük.

Személyes adatokat gyűjtő szervezetek

Adatkezelő (székhely vagy bejegyzés helye)

Az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában vagy Indiában székhellyel rendelkező egyének esetében:

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Tel.: 1-646-419-4452
E-mail-cím: privacy@shutterstock.com

Az Amerikai Egyesült Államokon, Kanadán vagy Indián kívül székhellyel rendelkező egyének esetében az adatkezelő személye:

Shutterstock Ireland Limited
6th Floor, South Bank House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland
E-mail-cím: privacy@shutterstock.com

A Shutterstock-csoport kijelölt adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, aki a jelen adatvédelmi tájékoztatáshoz kapcsolódó kérdések felügyeletéért felel. Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy kérelme merül fel a jelen adatvédelmi tájékoztatás, személyes adatainak feldolgozása vagy a személyes adataihoz fűződő bármely egyéb ügy kapcsán, keresse az adatvédelmi tisztviselőt itt: privacy@shutterstock.com.

A Shutterstock csoport bizonyos vállalatai végezhetnek adatkezelési tevékenységet a Személyes adatokkal, amint azt a Shutterstock csoporton belüli további adatkezelésről szóló tájékoztatónk is közli.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszok

Egyes országokban, így az Európai Gazdasági Térségben, a jogszabályok bizonyos jogokat biztosítanak a természetes személyeknek a személyes adataik kapcsán. A törvényben előírt kivételektől eltekintve joga lehet hozzáférést kérni a személyes adatokhoz, illetve kérni az adatok frissítését, törlését, helyesbítését vagy azok további feldolgozhatóságának korlátozását.

Amennyiben a személyes adatok Shutterstock általi feldolgozása az EU általános adatvédelmi rendeletének hatálya alá esik, a Shutterstock a fent leírt jogos érdekei alapján dolgozza fel az adatokat. Ha a Shutterstock a saját, közvetlen üzletszerzési céljaira dolgozza fel a személyes adatokat, Önnek joga van bármikor tiltakozni ez ellen. Ehhez kattintson a „Fiókom” hivatkozásra, és iratkozzon le az e-mailekről. Ha Ön feltöltő, akkor itt módosíthatja a profilját.

Kérvényezheti személyes adatainak rendszerünkből való törlését, illetőleg kiiktathatja személyes adatainak további feldolgozását, ha követi a „Saját fiók – beállítások” oldal „Saját személyes adatok törlése” című szakaszának útmutatását.

Ha esetleg további kifogással kíván élni személyes adatainak feldolgozása ellen, azt e-mail-üzenet formájában is megteheti: privacy@shutterstock.com

A Shutterstock komolyan veszi felhasználói adatvédelmi aggályait. Ha kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vagy ha úgy véli, hogy a Shutterstock nem az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően járt el az Ön személyes adatainak kezelése során, adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi címen veheti fel a kapcsolatot: privacy@shutterstock.com

Adatkezelő (székhely vagy bejegyzés helye)

Az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában vagy Indiában székhellyel rendelkező egyének esetében:

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Tel.: 1-646-419-4452
E-mail-cím: privacy@shutterstock.com

Az Amerikai Egyesült Államokon, Kanadán vagy Indián kívül székhellyel rendelkező egyének esetében az adatkezelő személye:

Shutterstock Ireland Limited
6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
E-mail-cím: privacy@shutterstock.com

A hatályos törvények értelmében továbbá jogában áll panasszal élni a helyileg illetékes hatóságnál vagy az írországi adatvédelmi biztosi hivatalnál, amely az Európai Unióban a Shutterstock elsődleges felügyeleti szerve. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa, és úgy véli, hogy tárolunk Önről személyes adatokat, akkor a General Data Protection Regulation (GDPR) értelmében jogosult kérdést vagy panaszt intézni a helyileg illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy vállalatunk elsődleges felügyeleti szervéhez, amely az:

Írországi adatvédelmi biztos
Írországi adatvédelmi biztosi hivatal
Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland
Tel.: +353 57 868 4757
Fax: +353 57 868 4757
E-mail-cím: info@dataprotection.ie